fbpx
1. august 2022

Vinn prisen for årets lokale klimatiltak 2022

Velkommen til å delta i Årets lokale klimatiltak – en klimakonkurranse for kommunesektoren som arrangeres av KS, KBN Kommunalbanken og Miljøstiftelsen ZERO. Søknadsfrist 30. september.

Vinner av Årets lokale klimatiltak 2021: Oslo Kommune ”Veileder for klimabudsjett”.

Konkurransen arrangeres for å skape oppmerksomhet om smarte klimaløsninger i store og små norske kommuner og i fylkeskommunene. Vi vil vise fram ambisiøse prosjekter for å begeistre og inspirere!

De tre beste prosjektene blir premiert og vinnerne blir hedret på Zerokonferansen 24. november 2022.

2.plass i Årets lokale klimatiltak 2021: Arendal Kommune ”Hvordan en kommune kan lede an i klimaomstillingene”.

Frist for å melde seg på konkurransen er 30. september.

Juryen består av direktør Kristin Halvorsen i Cicero, styreleder Gunn Marit Helgesen i KS, administrerende direktør Jannicke Trumpy Granquist i KBN, tidligere statsråd Trine Skei Grande og daglig leder Sigrun Aasland i ZERO.

Vil du vite mer? Kontakt: cesilie.silvien@zero.no

Last ned: Invitasjon til Årets lokale klimatiltak 2022

Påmeldingsskjema for Årets lokale klimatiltak

3.plass i Årets lokale klimatiltak 2021: Trondheim Kommune ”Løsninger for en utslippsfri byggeplass”.

Konkurransekriterier:
• Hver kommune/fylkeskommune kan delta med ett tiltak.
• Midler må være bevilget og tiltaket må være igangsatt, men trenger ikke være ferdigstilt.
• Tiltaket bør inngå som et ledd i en langsiktig plan.
• Tiltaket må bidra til effektive utslippskutt nå, bidra til et teknologisk skifte fra fossil til fornybar energi eller bidra til langsiktig omstilling til et lavutslippssamfunn.
• Tiltaket bør ha stor eksempel- og overføringsverdi.

Juryen vil også legge vekt på disse momentene:
• Samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser og vilje til å dele kunnskap og erfaringer.
• Om tiltaket er sektoroverskridende eller fører til ringvirkninger på andre tiltaksområder.
• Gode planløsninger.
• Bruk av utslippsfri teknologi.

Eksempler på tiltak kan være:
• Gode areal- og transporttiltak som bidrar til mindre bilbruk.
• Bruk av fornybar energi i offentlig bilflåte og kollektivtransport.
• Tilrettelegging av infrastruktur for tyngre kjøretøy med fornybart drivstoff.
• Samarbeid med lokalt næringsliv om effektive utslippskutt.
• Produksjon og bruk av fornybar energi.
• Nye administrative løsninger eller finansieringsløsninger.
• Forbildeprosjekter for energibruk i bygg, både for nybygg og rehabilitering.
• Helhetlig og konsekvent bruk av miljø- og klimakrav i kommunens anskaffelser og arealplanlegging.

Tidligere vinnere av Årets lokale klimatiltak

2021: Oslo kommune vant for Klimabudsjett. Les mer her.

• 2020: Drammen kommune vant for Geotermos – Sommervarme til vinterbruk. Les mer her.
• 2019: Oslo kommune vant for verdens første utslippsfrie anleggsplass, Olav Vs gate. Les mer her.
• 2018: Flora kommune vant for utviklingsprosjekt for utslippsfri hurtigbåt. Les mer her.
• 2017: Sør-Trøndelag fylkeskommune vant for fossilfrie busser. Les mer her.
• 2016: Hordaland fylkeskommune vant for miljøkrav i ferjeanbud. Les mer her.
• 2015: Hvaler kommune vant med Hvaler Solpark. Les mer her.
• 2014: Østfold fylkeskommune vant med Fossilfri grenseregion. Les mer her.
• 2013: Oslo kommune vant med kretsløpsbasert avfallssystem.
• 2012: Mandal kommune vant med innovativt nærvarmeanlegg.
• 2011: Os kommune vant med Oseana kunst- og kultursenter.