10. mai 2016

Norge 203040 koalisjonen – norsk næringsliv for grønn omstilling

NORGE 203040 KOALISJONEN  – NORSK NÆRINGSLIV FOR GRØNN OMSTILLING


19 ledende norske bedrifter etablerer nå Norge 203040 Koalisjonen, et langsiktig initiativ med mål om å peke på forretningsmuligheter og bidra til klimaløsninger på veien til lavutslippssamfunnet. Initiativet er en pådriver for at Norge skal nå målet om 40 % utslippskutt innen 2030, og sist uke samlet bedriftene seg for første gang.


– Veien videre for koalisjonen blir spennende. Her er mange klimaambisiøse virksomheter, med alle muligheter til å gripe gode forretningsmuligheter i det grønne skiftet. ZERO håper koalisjonen både kan inspirere hverandre til nye klimaløsninger, og ikke minst finne sammen om gode spydspissprosjekter. Da kan vi virkelig gjøre en forskjell, sier nestleder i ZERO Dagfrid Forberg.

Norske virksomheter med grønn ledertrøye
Mange av virksomhetene har store klimaambisjoner både på egne og på koalisjonens vegne.
Nettverket teller virksomheter som Agder Energi, Coca-Cola Norge, DNV GL, Hurtigruten, Hydro, IKEA Norge, Kongsberg Gruppen, Marine Harvest, Ruter, Snøhetta Oslo, SpareBank 1 Forsikring, Statkraft, Statnett, Statoil, Storebrand, Telenor Norge, Tine, Umoe, Veidekke og Elektroforeningen, i partnerskap med Xyntéo og miljøorganisasjonene WWF og ZERO.

Prosjektet bygger på rapporten Norge 203040 Forretningsmuligheter, utarbeidet av ti virksomheter og tre organisasjoner og overlevert statsminister Erna Solberg i oktober 2015. Rapporten banet vei for det langsiktige initiativet som nå er i sving.

Grønne muligheter på tvers av sektorer
Tirsdag denne uken samlet strateger fra alle virksomhetene seg for å undersøke hvordan bedrifter kan gå sammen om temaer som å elektrifisere transportsektoren og utvikle utslippsfri områder både på lands og til vanns, materialbruk og sirkulærøkonomi, hvordan grønne innkjøp kan skape markeder for klimaløsninger og en felles dugnad for å nå frem til flere grønne forbrukere.

I tiden fremover vil bedriftene jobbe videre både med egne tiltak og å løfte frem gode eksempler på klimaløsninger i det norske næringslivet.

Rapporten Norge 203040 Forretningsmuligheter (.pdf) kan du lese her

Kontaktpersoner:
Prosjektleder Norge 203040               Emma Micklem    941 10 641                 em@xynteo.com
Kommunikasjonssjef ZERO                 Jon Evang             934 01 382                 jon.evang@zero.no