12. januar 2016

100% fornybare melkekartonger

Snart blir alle 1,75 liters melkekartonger fra Tine 100% fornybare.
Snart blir alle 1,75 liters melkekartonger fra Tine 100% fornybare. Foto: tine.no

100% fornybare melkekartonger

TINE tar nå i bruk 100% fornybare melkekartonger i stor skala på alle sine 1,75 liters drikkekartonger.

– Vi er veldig glade for at TINE har tatt utfordringen fra ZERO med omleggingen fra fossil materialbruk og over til fornybare løsninger. TINE tar nå et stort steg med 100 % fornybar kartong i stort volum, og med videre planer om fullt skifte til 100 % fornybart materiale på alle sine melkekartonger i løpet av 2017. Dette vil vise vei og inspirere andre til å følge etter i omlegging til fornybar plast, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO.

For å lage plast brukes det i dag store mengder fossil energi, tilsammen omtrent like store CO2-utslipp som all flytrafikken i verden. Omlegging fra fossil til fornybar plast er et viktig klimatiltak og en viktig del av det grønne skiftet til fornybare materialer. Interessen for fornybar plast er stor og økende. ZERO har satt økt fart i dette arbeidet for å få til grønt skiftet i plastbransjen med bla arrangering av Forum for fornybar plast med aktører fra ulike bransjer for øke kunnskapen om og få til økt omlegging til fornybar plast.

Melkekartongene leder an i skifte til fossilfri emballasje!

Tine startet i 2013 med å ta i bruk fornybare plantebaserte korker på dessertprodukter, og la om fra fossil til fornybar plast i korkene for 1,75 L kartongene i forbindelse med Zerokonferansen i 2014. Nå har de testet ut 100 % fornybare plantebaserte kartonger (med fornybar plast også på innsiden av kartongen) på økologisk melk høsten 2015 med godt resultat. Dette er nå tatt i vanlig bruk ved produksjonen av økologisk melk på noen av meieriene til Tine. Totalt vil det være ca 50 millioner kartonger per år som nå legges om til fossilfri plast.

Rørosmeieriet la nylig om all sin økologiske melkeprodukter til drikkekartong av kun fornybar råvare, for totalt seks millioner kartonger.

– I tillegg til plantebasert plast i alle flaskene til CocaCola i Norge, har nå melkekartongene tatt ny sats, og leder an i skifte fra fossil til fornybar plast i Norge. Vi tror dette også snart vil spre seg til annen emballasje og plastbruk, sier Gjerset.

 

Lenker:

TINE satser på 100% fornybare melkekartonger
http://www.tine.no/presserom/nyheter/tine-satser-p%C3%A5-100-fornybare-melkekartonger

Rørosmeieriet,  økologiske melkeprodukter med drikkekartong av kun fornybar råvare
http://www.rorosmeieriet.no/na-mer-miljovennlige-kartonger/

Tine la om fra fossil til fornybar plast i korkene i 1,75 L kartongene i forbindelse med Zerokonferansen i 2014
http://blogg.zero.no/2014/11/i-dag-spretter-vi-50-millioner-fornybare-korker-for-tine/

Forum for fossilfri plast
http://blogg.zero.no/2014/06/bli-med-i-forum-for-fornybar-bioplast/
http://packnews.no/default.asp?id=8646&show=more