fbpx
28. august 2018
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Nye bensin- og dieselbiler må gjøres dyrere

Leaf

ZERO mener det er viktig at regjeringen i statsbudsjettet for 2019 fortsetter omleggingen av engangsavgifter ved kjøp av nye biler på en måte som øker farten på overgangen til utslippsfrie biler. Da legger vi samtidig grunnlaget for at det skal bli mulig å gradvis innføre moms og avgifter på elbil etter 2021, uten at elbilene svekker sin konkurranseevne mot fossile biler. 

Avgiftene på nye biler som er basert på utslipp, har hittil tatt utgangspunkt i en testsyklus som det har vist seg at bilindustrien har tilpasset seg på en måte som gir langt lavere resultater enn reelle utslipp. Den gamle testsyklusen, kalt NEDC, skal nå byttes ut med en ny syklus, kalt WLTP. Bilindustrien har skapt inntrykk av at denne vil gjøre så store utslag, at man er nødt til å redusere avgiftene. Men det er også framkommet opplysninger som tyder på at bilprodusenter har forsøkt å presse opp disse tallene (mer om det her).

– ZERO mener norske myndigheter nå må holde tunga rett i munnen og ikke la seg forvirre av usikkerheten som er skapt i forbindelse med innføring av ny testsyklus, sier Kari Asheim, fagansvarlig for transport i ZERO.

Regjeringen har i sin politiske plattform fra Jeløya lovet å «Fortsette grønn omlegging av engangsavgiften for kjøp av nye kjøretøy ved å øke CO2-og NOx-komponentene, og redusere andre komponenter», uten å «øke avgiftsinntektene i budsjettet».

– Overgangen til ny testsyklus legger ingen hindringer for å levere på disse løftene. Ved å bruke et verktøy utviklet for EU (kalt CO2MPAS) kan man enkelt beregne hvilke utslippstall biler testet med ny testsyklus ville hatt i den gamle. Ved å bruke dette verktøyet, kan man beholde avgiftsmodellen vi allerede har, og ta det neste skrittet i å stramme den videre til for å premiere utslippsfrie biler, slik regjeringen har lagt opp til, sier Asheim.

ZERO mener vanlige bensin- og dieselbiler nå må gjøres noe dyrere. Det er viktigere enn å gjøre de aller mest utslippsintensive bensin- og dieselbilene enda dyrere, siden de rimelige personbilene i større grad er i direkte konkurranse med tilgjengelige nullutslippsbiler. En slik opptrapping vil også bidra til å opprettholde inntektene fra engangsavgifter, som ellers kan komme til å falle med ytterligere to milliarder neste år, etter ZEROs beregninger.

– Dette handler rett og slett om å betale for de faktiske utslippene fra bilen, og ikke for test-idealtilpassede utslipp. Og det behøver ikke bli noe prissjokk for forbrukerne, dersom politikerne gjør jobben sin og setter i gang en jevn og forutsigbar opptrapping av avgiftene på bensin- og dieselbiler. Målet er jo at folk skal velge nullutslippsbiler i stedet, og der blir utvalget bedre og prisene lavere år for år, sier Asheim.

ZERO foreslår konkret at nederste knekkpunkt i CO2-komponenten senkes til 25 gram og fradraget økes til minimum 2000 kr per gram, alle øvrige knekkpunkter justeres ned med 10 gram og at den høyest mulige vektrabatten for ladbare hybrider reduseres fra dagens 23 % til 20 %, mens alle andre satser inflasjonsjusteres.

ZEROs forslag og tallgrunnlag er forklart nærmere i dette notatet.

Se også oppslag i VG 27. august her.