26. september 2018

PM: Tre klimanyheter i Oslobudsjettet 2019 

Pressemelding fra ZERO:  26.09.2017
I dag la byrådet i Oslo fram sitt budsjett for 2019. Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO mener budsjettet fortjener ros, og trekker fram tre nyheter som gir osloborgere grunn til å feire.

Utslippsfri varelevering 

– Endelig kommer satsinger på å få fart på skiftet til utslippsfri varetransport med at det skal komme pilotområder i sentrum for utslippsfri varelevering med egne losse- og lastelommer. I tillegg får vi flere ladestasjoner for tyngre kjøretøy, sier Marius Gjerset i ZERO.
Utslippsfri anleggsplass

– I dag fikk vi også vite at opprustingen av Olav V’s gate skal gjennomføres som en utslippsfri pilot. Det blir Norges første utslippsfrie anleggsprosjekt, og en viktig milepæl, sier en entusiastisk Gjerset.

Utslippsfri kollektivtrafikk

– Nesoddbåtene skal endelig bli utslippsfrie, så de skal bygges om fra fossil gass til elektrisk drift i løpet av 2019. Dessuten så kommer det kommer 70 nye elektriske busser, som også er et viktig bidrag til elektrifiseringen av kollektivtransporten, sier Marius Gjerset i ZERO.

Fortsatt mye igjen for å nå klimamålene
Tallene i budsjettet viser at det er mye igjen å gjøre for å klimamålet i 2020. Byrådet skriver selv at det vil bli “krevende”.
– Vi mener det er fullt mulig å få dette til, men da trengs det nå flere virkemidler for å få fart på omstillingen til utslippsfri varetransport. Når bomtakstene skal endres fra mars 2019 må det innføres reduserte takster for klimavennlige drivstoff for tunge kjøretøy. Utslippsfri varetransport må gis prioritet, og kommunen må gjennomføre sine egen vedtatte anskaffelsesstrategi og stille krav til nullutslipp varelevering i alle anskaffelser, sier Gjerset.
Marius Gjerset: 
926 56 010