fbpx
21. februar 2017
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Nyheter om utslippsfrie og fossilfrie busser

Her følger et utvalg nyheter om utslippsfrie og fossilfrie busser

Bilde1

Elbuss-studietur Eindhoven 21.-22.mars
ZERO og Kollektivtrafikkforeningen inviterer til elbuss-studietur til Nederland 21.-22. mars – som kan kombineres med deltakelse på eMobility konferansen i Brüssel 22.-23.mars. Eindhoven satte i drift 43 helelektriske leddbusser i desember i fjor – den største utrullingen av elektriske leddbusser til nå i Europa. Vi treffer også kollektivselskapet for Amsterdam som får ca 100 elbusser fra desember i år. Les mer og meld deg på her.

Salget av elbuss i Kina økte til over 100.000 i 2016
Den svært store og raske veksten i elbusser i Kina fortsatte for fullt i 2016. Ifølge CleanTechnica var salget av elbusser i Kina i 2016 på ca 115 000 helelektriske busser. Største produsent var Yutong med 21,428 elbusser, fulgt av BYD med 14,903 enheter, og Nanjing med 7,921. Les mer her.

Skjermbilde 2017-02-20 kl. 10.07.04

Elbuss-studietur til Kina, 20.-24.februar
UITP arrangerer en elbuss-studietur til Kina, 20.-24.februar, hos Shenzhen Bus Group Co., Ltd og Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. Studieturen vil besøke byene Shenzhen og Zhengzhou som har de største elbuss bruken og er hjemby til de største elbuss produsentene av elbusser i Kina og verden. Shenzhen har mål om 100% elbusser i løpet av av 2017, noe som tilsvarer mer enn 16 000 elbusser. (Vi skulle gjerne ha spredd informasjon om dette før, men fikk ikke vite om den før nå desverre). Les mer her.

1300 elektriske busser i Europa
Totalt var det ved utgangen av 2015 ca 1300 elektriske busser i Europa, i drift eller bestilt. Flest i Storbritannia med over 18% av alle elbussene i Europa.

ELbusser

100 elbusser i Amsterdam-regionen fra desember 2017
Amsterdam regionen har nylig tildelt kontrakt på anbud for bussdriften, hvor de ba om tilbud på løsninger for utslippsfri bussdrift innen 2025.  Anbudet ble vunnet av Connexxion med ca 100 elbusser fra oppstart i desember 2017 for hele bussflåten rundt Schiphol Airport, rundt 40% av bussene i anbudet. Tre år ut i anbudsperioden skal ytterligere ca 100 busser skiftes til elektriske. Les mer her.

90 ladbar hybridbusser vant anbud i Belgia
Den belgiske offentlig transport operatøren TEC Group har bestilt 90 ladbare hybridbusser fra Volvo, og 12 hurtigladestasjoner fra ABB. De har fra før 11 tilsvarende ladbare hybrider i Namur som ble satt i drift i forrige måned. Med ytterligere 35 i operasjon vil 90% av Namurs kollektivtransport være elektrifisert. Les mer her.

Skjermbilde 2017-02-20 kl. 10.10.28

Bussanbud for Kristiansandsområdet ber om opsjon på elbuss på to linjer
Agder Kollektivtrafikk har utlyst bussanbud på totalt ca 130 busser i Kristiansandområdet med oppstart fra juli 2018. I anbudet har AKT bedt om tilbud på elbusser som opsjon for to av bylinjene. Les mer her.

Invitasjon til bruk av auka løyvingar til kollektivtransport
Samferdselsdepartementet inviterer de 8 største byene til å søke om ekstra midler fra Belønningsordninga for betre kollektivtransport. For 2017 er det bevilget 425 millionar kroner ekstra til dette som et resultat av budsjettforliket høsten 2016. De 8 byområdene som kan søke er Oslo/Akershus, Bergen, Nord-Jæren, Kristiansand, Buskerudbyen, Nedre Glomma, Grenland og Tromsø. Les mer her.

Dialogkonferanse om systemtest av batterielektriske busser i Oslo
Ruter arrangerte dialogkonferanse om systemtest av batterielektriske busser i Oslo sentrum 13. Februar. Formålet var å invitere operatører, produsenter av busser og ladeutstyr, strømleverandører og andre relevante aktører til dialog om hva som er de viktigste tiltak for å legge grunnlaget for en god overgang til elektrisk bussdrift i Oslo sentrum i 2020. Etter dialogkonferansen vil Ruter sende ut utfyllende spørsmål eller nye temaer som ønskes besvart. De som svarer på spørsmål, vil bli invitert til 1:1 møter med Ruter. Presentasjonene på dialogmøtet er tilgjengelige her.

Anbud i Oslo på TT transport med 63 minibusser med rullestol transport
Oslo kommune har nå ute anbud på TT transport med bla 63 minibusser med rullestol transport. I annonseringen av anbudet skrives det at Oslo kommune foretrekker først og fremst nullutslippsbiler. Tildelingskriteriene i anbudet er miljø er vektet 30%, kvalitet 30% og pris 40%. Det vil legges vekt på å sikre målsetting om minst mulig CO2-utslipp fra transporten og mest mulig bruk av nullutslippsbiler. Les mer her.

Bærum kommune ønsker nullutslippsløsninger for skoletransport
Bærum kommune invitere til dialog i planleggingsfasen for anskaffelsen av transporttjenester for barn og unge som skal fraktes mellom skole og svømmehall. De ønsker å kartlegge muligheten for nullutslippstransport ved denne anskaffelsen, og invitere interessenter som kan fremlegge realistiske planer for hvordan dette kan gjennomføres til dialogmøte i uke 11. Les mer her.

Nullutslipp styrende kriterium i anbud for skoleskyss med minibuss i Vestfold
Vestfold Kollektivtrafikk planlegger å utlyse anbudskonkurranse for skoleskyss med minibuss i Vestfold basert på nye miljøkrav, i løpet av 1.kvartal 2017 med kontraktsoppstart 01.01.2018. Vestfold fylkeskommune har vedtatt krav til at «ved framtidige anbudsinngåelser knyttet til fylkeskommunens avtale med VKT skal muligheten for nullutslipp være det styrende kriterium». Les mer her.

Oppland fylkeskommune ønsker tilbud på ~50 miljøvennlige busser
Opplandstrafikk har kunngjort konkurransegrunnlag for bussanbud i Hadelandsregionen og Land-kommunene med tilbudsfrist 19. april 2017. Anbudskonkurransen har 25% miljøvekting med ønske om bruk av el- og hydrogenteknologi (utslippsfri), hybridteknologi (diesel-elektrisk), samt biodrivstoff (flytende eller gass) som tilfredsstiller kravene i fornybardirektivet. Oppstart for ny kontrakt er juni 2018, med kontraktsvarighet på 8 år, med mulighet for forlengelse i inntil 2 år. Les mer her.

 

Send oss gjerne tips om nyheter om fossilfrie og utslippsfrie busser til marius.gjerset@zero.no