fbpx
10. mai 2017
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Slik kan Oslo nå sine klimamål – presentasjoner


Oslo skal halvere sine klimagassutslipp innen 2020. Det betyr at over 800.000 tonn CO2 skal kuttes i løpet av de neste tre årene. ZERO og Klimaetaten i Oslo kommune inviterte til frokostseminar onsdag 10. mai for å få opp gode forslag til nye grep og virkemidler for raskere og mer effektive utslippskutt.

Presentasjonene fra innlederne ligger nederst på siden.

Her er ZEROs forslag til nye grep:

Utslippsfri persontransport
Ved fjerning av parkeringsplasser – reservér plasser til elbildeling
Viktig prinsipp om at det alltid skal lønne seg å være utslippsfri!
Utslippsfri sone – kraftig signal og virkemiddel for elektrifisering

Lag en elektrifiseringsplan for full ladedekning:
– Tidoble ladeutbyggingen årlig (f.eks gjennom et stort anbud)
– Oppsøkende infotjeneste for borettslag
– Støtte til lading i borettslag
– Dialog med p-hus om ladedekning
– Beboerparkering med semihurtiglading

Kommunens bilpark helt utslippsfri: 
– Innfør samme prinsipp som Bergen: Innkjøper må søke om unntak hvis det antas at elbil ikke kan dekke behovet

Hydrogen: 
– Legge press på Enova – sikre stasjoner og flåter sammen med Akershus

Utslippsfrie byggeplasser
– Promotere støtten til pilot for utslippsfri anleggsdrift for private
– Inngåtte kontrakter:

Mulig å gi bonus for klimatiltak fra entreprenøren på igangsatte prosjekter?
– Krav til fossilfri transport til og fra anleggsplassen
– Still miljøkrav til anleggsdrift i reguleringsplaner: Stavanger bystyre stilte krav til områdereguleringsplan for nytt Stavanger Universitetssykehus.
– Forbud mot fossil byggtørk

Utslippsfri varetransport
Bilfritt byliv:
– Ladestasjoner for personbil gjenbrukes til varetransport
– Innfør krav om utslippsfri nyttetransport (varer, taxi etc)
fra senest 2020

Lavutslippssone for lastebil:
– Inntekter bør gå inn i Klima- og energifondet: Gi støtte til semihurtigladestasjon for logistikkaktører
– Gebyropptrapping fram mot forbud
– Fra lavutslipp til nullutslipp!

Innkjøpsmakt:
– Kommunale nyttekjøretøy utslippsfri – må søke for dispensasjon, som i Bergen
– All levering av varer og tjenester til kommunen må være utslippsfri/fossilfri

Kommunen som kreativ pådriver:
– Let etter barrierer og samarbeid med private om å løse dem!

Utslippsfri havn
Bystyret har vedtatt utslippsfri Oslo havn
– Handlingsplan lages i 2017

Prosjekter som viser vei:
– Nesoddferja med batteri innen sommern 2018
– Øyferjene elektriske fra 2020
– Danskebåten kan bygges om til hybrid med batteri som kan kjøre elektrisk til Drøbak
– Autonome elektriske sementbåter som frakter materialer fra Brevik til anleggsplasser i Oslo i 2020
– Oslofjorden utslippsfri innen 2025: Ta initiativ til samarbeid med cruisenæringen m.fl
– Elektrisk godstransport på lastebil til Alnabru

Gjør det lønnsomt for skipene å legge om:
– Øke miljødifferensieringen av havneavgiften
– Stille krav til landstrøm
– Lavutslippssone i havna og indre Oslofjord[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Presentasjoner:
Intro:
«Hvilke grep kan ta oss raskere til halvering av Oslos klimautslipp», Jenny Skagestad, prosjektleder storby, ZERO

Utslippsfrie biler:
«Elbiler på deling – mindre utslipp og mer plass!», Lars Ove Kvalbein, rådgiver mobilitet, Bergen kommune
«Smartere lading i borettslag – hvordan løse floka for full elbilutrulling», Filip Nag, Growth Hacker, ZAPTEC

Utslippsfri anleggsplass:
«Pionérarbeid for byggeplasser uten utslipp og støy», Hege Schøyen Dillner, Konserndirektør Bærekraft, Veidekke
«Fossilfri verdikjede for håndtering av avfall – en sentral byggekloss for klimabyen Oslo», Hans Fredrik Wittusen, direktør for strategi og bærekraft, Norsk Gjenvinning

Utslippsfri varetransport og havn:
«Nye elektriske varebilmodeller endrer gatebildet», Beate Hall-Hofsø, Business Development Manager EV Renault
«Muligheter for helelektrisk tungtransport til og fra havna – og grep for helt fossilfri frakt», Erling Sæther, partner, Flowchange
«Fra landstrøm til hybrid batteriskip – Veien fra fossilfritt i havna til elektrisk drift ut fjorden», Helge Otto Mathisen, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt, Color Line

– Einar Wilhelmsen, byrådsskretær for finans (MDG) og
Guri Melby, nestleder i miljø og samferdselskomiteen i bystyret (V) samtaler om dagens innspill[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]