14. juli 2017

ZERO-jubel for første hydrogenferge-anbud

Ampere

Statens vegvesen utlyser utviklingskontrakt for hydrogenferje på Hjelmeland-Nesvik-Skipavik sambandet. – Dette vil bli verdens første hydrogenbilferge som nå skal utvikles i Norge. ZERO er veldig glade for dette nye viktige steget for å få til en helt fornybar og utslippsfri ferje- og maritim sektor, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO.

– ZERO har vært en pådriver for utviklingen av både batteri- og hydrogenferjer i mange år, og er nå veldig fornøyd med at Statens vegvesen nå setter i gang denne utviklingskontrakten og gjennomfører Stortingets vedtak om dette på en god måte, sier Gjerset.

Det var en tilsvarende utviklingskontrakt som ledet fram til verdens første helelektriske batteri bilferje, Ampere, på Lavik-Oppedal sambandet som ble satt i drift for ca 2,5 år siden i 2015. Siden da har rundt 50 ferjer med batteriløsninger, hel eller delelektrisk, vunnet kontrakter og skal bygges og settes i drift de neste par årene, inkludert de 11 nye ferjene som legges ut på anbud i dag som blir hel- eller delelektriske.

– Ferjebransjen i Norge leder an i verden på det grønne skiftet til utslippsfri og fornybare maritime løsninger som nå resten av maritim bransje starter å følge etter. Vi håper nå å se en tilsvarende god utvikling på hydrogenferjer som det har vært på batteriferjer, slik at vi får gode utslippsfri løsninger for alle type samband, også de lange og veldig energikrevende sambandene, sier Marius Gjerset.

– Norge har verdensledende maritim kompetanse, og er i den beste posisjonen til å klare å utvikle nye løsninger for hydrogenferjer som andre deler av skipsfarten kan lære av og ta i bruk også for andre typer langdistanse skipsfart. Det kan også gi nye framtidsrettede grønne arbeidsplasser i Norge, avslutter Gjerset.

De øvrige fergeutlysningene i dag var 4 nye ferger med batteri over Romsdalsfjorden, og 5 ferger på Mannheller – Fodnes og Hella – Vangnes – Dragsvik i Sogn og Fjordane, som vil resultere i minst fire nullutslippsferjer (krav) og sju lavutslippsferjer, som tilsammen vil redusere CO2-utslippene med 30.000 tonn/år, ifølge tallene fra Statens vegvesen.

For mer informasjon:
Marius Gjerset, teknologiansvarlig ZERO, 92656010