fbpx
11. april 2018
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Hvordan kan varebilmarkedet elektrifiseres?

Norge er verdensledende i elektrifisering av personbilparken. Så langt ligger imidlertid elvarebilsalget langt bak. ZERO lanserer derfor nye tiltak for å elektrifisere varebilmarkedet.

Vi har den høyeste elbilandelen i bilparken, vi er først i verden til å elektrifisere fergesektoren, og det er mye spennende på gang innenfor elektrifiseringen anleggsmaskiner og fly. Denne utviklingen er selvsagt viktig for å kutte utslipp av CO2 fra transportsektoren og nå Norges klimamål. Men betydningen av tiltakene vi har gjort for å sette fart i elektrifiseringen er enda større fordi vi bidrar til å akselerere teknologi- og markedsutviklingen for disse klimaløsningene globalt.

Skal vi nå klimamålene, må fossil energi fases ut av alle deler av transportsektoren. Innen varetransport har utviklingen gått for sakte. Kun 2% av varebilsalget var elektrisk i 2017, mot 21% av personbilene. ZERO mener dette bør løftes høyere på den politiske agendaen.

Notatet under har som mål å vise hvordan Norge kan få fart på salget av elvarebiler, og dermed både kutte norske utslipp og skape et tidligmarked for disse løsningene som vil gjøre en forskjell globalt.

Notatet ble lansert på et Frokostseminar på Kulturhuset 11. april 2018.

Opptak, program og slides fra frokostseminaret finnes under:

Program:
Programleder: Jenny Skagestad, Rådgiver transport og storby i ZERO
– ZERO: Hvor står vi i dag, og hva må til for å få fart i elvarebil? Torfinn Belbo, rådgiver kjøretøy og nyttetransport i ZERO. Slides: Torfinn Belbo ZERO Zerofrokost elvarebil 11-04-2018

Hvilken rolle kan etterspørselssiden spille og hvilke behov har varebilbrukerne?
– Flåteeiere vil over på elektrisk. Hva får vi til, og hva trengs for en 100% elektrisk flåte av lette kjøretøy? Stein Håvard Bjøru, Prosjektsjef i Veidekke Entreprenør AS holder innlegg på vegne av Norge203040-koalisjonen sin pilot GreenFleet. Slides: Veidekke Stein Bjøru Norge203040 Zerofrokost elvarebil 11-04-2018
Bane NOR jobber med hvordan de kan fase inn utslippsfrie kjøretøy i sin flåte på drøyt 1000 biler. Hva trenger de for å lykkes? Sven Myrvollen, Bilansvarlig Bane NOR Slides: Bane NOR Sven Myrvollen Anette Ruud Zerofrokost elvarebil 11-04-2018
– Slik får vi til helt utslippsfri budtjeneste og varelevering i Oslo. Tore Alm, forretningsutvikler Dønn Grønn, Transport-Formidlingen SA. Slides: Dønn Grønn Tore Alm Zerofrokost elvarebil 11-04-2018
– Hva skal til for å mobilisere varebilbrukere til å velge elektrisk varebil, og i hvilke segmenter av varebilbrukere ligger de størst potensialene for elektrifisering? Per H. Netland, Flåtesalgssjef kommersielle kjøretøy, Bertel O. Steen

Hva kan byene gjøre for å akselerere overgangen til utslippsfrie varebiler og nyttetransport?
– Hvordan Oslo kommune jobber med tilrettelegging av ladeinfrastruktur for elvarebiler og utslippsfri nyttetransport. Marianne Mølmen, prosjektleder, Bymiljøetaten, Oslo kommune. Slides: Bymiljøetaten Marianne Mølmen Zerofrokost elvarebil 11-04-2018

Hva kan leverandørene levere i dag, hva er på vei, og hvilke utfordringer står de ovenfor for å kunne levere utslippsfrie løsninger?
– Electrifying large vans: One solution, and some challenges. Lou Jedeloo, Brand Ambassador SAIC-Maxus EV Europe, Saic Motor. Slides: SAIC Maxus Lou Jedeloo Zerofrokost elvarebil 11-04-2018
Hva kan Nissan levere på varebilfronten, og hva er deres videre planer for elektrifisering?  Knut Arne Marcussen, Komunikasjonssjef for Nissan i Norge. Slides: Nissan Knut Arne Marcussen Zerofrokost elvarebil 11-04-2018
eCrafter og elektrifisering av varebiler, Håkon Wirak, Direktør Volkswagen Nyttekjøretøy, og Pål Pettersen, Produktsjef Volkswagen Nyttekjøretøy, Harald A. Møller. Slides: Møller Håkon Wirak Pål Pettersen Zerofrokost elvarebil 11-04-2018

Hva må til på virkemiddelsiden?
– Politisk samtale: Hvordan sikre gode lokale rammevilkår og forsterke virkemidlene for å nå målene for elektrifisering av varebilparken?. Samtalen ledes av Kari Asheim, fagansvarlig transport, ZERO.
I panelet:

  1. Ivar Odnes, Stortingsrepresentant for SP fra Oppland. Medlem Transport- og kommunikasjonskomiteen
  2. Solveig Schytz, Fylkestingsrepresentant i Akershus for Venstre og leder i hovedutvalg for samferdsel i Akershus Fylkeskommune.
  3. Andreas Halse, Bystyrerepreseentant i Oslo for Arbeiderpartiet, medlem i Samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo Bystyre
  4. Eirik Lae Solberg, Bystyrerepreseentant i Oslo for Høyre og leder for Samferdsel- og miljøkomiteen i Oslo Bystyre

 – Samtale med Enova: Hva kan Enova gjøre for å forbedre sine støtteprogram for nyttekjøretøy? Samtalen ledes av Kari Asheim, fagansvarlig transport i ZERO. Øvrige deltakere:

  1. Arnt-Gunnar Lium, Seniorrådgiver i Enova
  2. Hege Sagplass, Seniorrådgiver – Miljø og Samfunnsansvar i Posten Norge
  3. Eirik Håkonsen, Key Account Manager i Securitas