fbpx
19. desember 2018
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Å kutte utslipp fra bygging av en vei

Utbygging av vei fører til store utslipp av klimagasser. ZERO og Nye Veier inviterer til workshop for å diskutere løsninger for å kutte disse utslippene.

Både anleggsvirksomheten og materialene som brukes ved bygging av infrastruktur står for store utslipp av klimagasser. Stikkprøver fra Statens vegvesen viser at hver million investert i vei i snitt fører til utslipp på 30-40 tonn CO2. Hvis alt som foreslås i gjeldende NTP skal bygges ut antas det at dette vil koste 1064 milliarder. Det vil si at uten tiltak for å kutte utslipp vil infrastrukturutbygging i Norge de neste 12 årene føre til utslipp på over 37 millioner tonn CO2.

Det er helt klart at her må det gjøres tiltak, og flere er i gang. For samtidig som bygging av infrastruktur står for store utslipp, representerer det også store muligheter. Nasjonal transportplan har som mål å kutte utslippene fra bygging av infrastruktur med 40 prosent innen 2030, dette er også målet til transportetatene. Derfor vil de som kan levere materialer med mindre utslipp, utslippsfrie maskiner og andre løsninger som får utslippene ned, ha et helt klart markedspotensiale.

De materialgruppene som står for de klart største utslippene fra bygging og vedlikehold av vei og bane, er asfalt, betong og stål. Alle disse materialene blir også produsert i Norge, og produksjon av biodiesel er på vei. Å stille krav til utslipp fra maskiner og materialer ved bygging av vei og bane, kan derfor både bidra til å få ned utslippene fra veibygging og til å få ned utslippene og bidra til en grønn omstilling av norsk industri. Nye løsninger og alternative materialer blir også viktig for å nå målene og strekke oss enda lenger.

Så når bilene som kjører på veiene skal bli utslippsfrie, hvordan kan vi også sikre at vi kutter utslippene fra bygging av veien? Hvordan skal vi bygge veier i tråd med utslippsmålene i NTP og Parisavtalens 1,5 graders mål som krever enda mer av oss?

Nye Veier og ZERO har et mål om å realisere verdens mest klimaeffektive vei og ønsker dialog og samarbeid om hvordan løse denne utfordringen. Vi inviterer derfor til seminar og workshop den 23. januar om hvordan kutte utslipp fra veibygging.

Hvilke teknologier og materialer er tilgjengelig i dag? Hvordan ser mulighetene ut framover? Hva kan bedriften din bidra med? Workshopen vil fokusere på å finne frem til konkrete løsninger for å få ned utslippene fra veibygging i dag og på lengre sikt.

Målgruppe: Leverandører, teknologimiljøer, entreprenører, rådgivende ingeniører, akademia og materialprodusenter.

Hvis du har løsninger, ideer eller er interessert i å være med å diskutere hva vi kan få til og hva som må til for å få ned utslipp fra veibygging, er dette workshopen for deg!

Tid: 23. januar kl 09.15 – 15.15

Sted: Oslo

Lokaler: Stratos, Youngstorget, inngang fra Folketeaterpassasjen.

Lenke til påmedling