Prosjektleder Zerokonferansen

Alexandra Paltschik Rønneberg

Alexandra har en mastergrad i Samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo med fordypning i miljø-, utviklings- og ressursøkonomi. Hun skrev sin masteroppgave om private investeringer i fornybar energi i utviklingsland, og har en bachelorgrad i internasjonale studier. Alexandra jobber med regnskap og administrasjon, og er prosjektleder for Zerokonferansen 2018.

Mobil: +47 413 27 372