Rådgiver, materialer, bygg og anleggsplass

Ingvild Kilen Rørholt

Ingvild har vært ansatt ZERO siden 2010. Dengang bygget hun opp vårt arbeide med lokale klimatiltak, og da særlig med transport. Nå jobber hun for et skifte av all bruk av materialer i veiprosjekter, bygg og anlegg med nullutslipps-materialer. Samt for at alle byggeplasser i seg selv skal være utslippsfrie. Hun har lang erfaring fra Natur og Ungdom hvor hun blant annet har jobbet som regionsekretær. Hun har tidligere jobbet som ungdomsdelegat for Røde Kors i Sudan. Der har hun nylig har bygget opp et senter og en organisasjon for barn som jobber og bor på gata.

Mobil: 977 27 115