Fagansvarlig transport

Kari Asheim

Kari er utdannet journalist fra Høyskolen i Volda, og har jobbet i NRK Nyheter og NRK Forbrukerinspektørene. Hun har tidligere også jobbet som fagansvarlig for transport i Bellona, og i Norsk Bioenergiforening og Norsk Fjernvarme.

Mobil: 908 41 606