I mer enn 15 år har ZERO arbeidet bredt for å drive frem nullutslippsløsninger og forhindre investeringer i løsninger som gir utslipp. I løpet av denne tiden har vi blitt ekspert på å skape endring ved å bygge bro mellom parter i klimasaken og ved å fremme nye premisser, rammebetingelser og konkrete løsninger.

ZEROs fagansvarlige vil være tilstede under Arendalsuka 13.-17.august og kan bidra på ditt arrangement som foredragsholder eller moderator. Våre fageksperter har innsikt i hvordan klimatiltakene henger sammen på systemnivå og i hva som skal til for å skape nullutslippssamfunnet. Med lang og solid erfaring som foredragsholdere og debattanter, vil de tilføre faglig tyngde og engasjement til alt fra mindre seminarer til større arrangementer under Arendalsuka 2018. Ta kontakt med Cornelia Ebbesen på e-post cornelia.ebbesen@zero.no for mer informasjon.

 

Marius Holm

Marius har vært leder av ZERO siden høsten 2012. Siden da har han jobbet for å øke gjennomslaget for de konkrete klimaløsningene og styrke ZEROs rolle som et ledende fagmiljø og premissleverandør for den norske klimapolitikken.

Marius har gjennom en årrekke markert seg som en tydelig og kunnskapsrik debattant og klimaforkjemper. Han har bakgrunn fra Burson-Marsteller og fra Bellona, der han ledet det faglige og politiske arbeidet. Han er utdannet Cand.Agric. (M.Sc) i økonomi og ressursforvaltning ved Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (tidl. NLH/UMB) i Ås.

 

 

 

Kåre Gunnar Fløystad

Kåre Gunnar er fagsjef i ZERO og leder det faglige og politiske arbeidet. Han har bred kompetanse om klimaløsninger, hvordan skape endring og samspillet mellom politikk, næringsliv og politikk. I ZERO arbeider han bredt med fokus på klimapolitikk og klimaløsninger, transport, energi, industri og bioøkonomi.

Kåre Gunnar har en mastergrad i fornybar energi fra Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (tidl. NLH/UMB) i Ås og kom til ZERO fra Innovasjon Norge. Han har en mangeårig bakgrunn fra politikk og organisasjonsliv, som tidligere fylkespolitiker i Aust-Agder og fra flere verv på nasjonalt nivå.

 

 

Kari Asheim

Kari er fagansvarlig for transport i ZERO. Hun leder arbeidet for en utslippsfri og fossilfri transportsektor og jobber for at vi får på plass en god infrastruktur som sikrer en raskere utrullingstakt og for at politikerne skal vedta forutsigbare rammevilkår som gjør utslippsfri og fornybar transport til det mest lønnsomme.

Kari er utdannet journalist fra Høgskolen i Volda og har jobbet i NRK Nyheter og NRK Forbrukerinspektørene. Hun har tidligere også jobbet som fagansvarlig for transport i Bellona, og i Norsk Bioenergiforening og Norsk Fjernvarme.

 

 

 Per Kristian Sbertoli

Per Kristian er fagansvarlig for finansiering av fornybart globalt i ZERO. Han leder ZEROs arbeid for at oljefondet skal kunne investere i unoterte fornybar energiprosjekter og med å bedre rammebetingelsene for investeringer i fornybar energi i utviklingsland, gjennom bedre støtte-og garantiordninger og tettere samarbeid mellom næringsliv, bistand og andre offentlige aktører.

Per Kristian er utdannet statsviter og har bakgrunn som leder for det politiske påvirkningsarbeidet i Plan International Norge og rådgiver på Stortinget. Han sitter også i styret i Norfund, Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland.

 

 

Guro Hauge

Guro er fagansvarlig for bygg og materialer i ZERO. Hun leder arbeidet for et grønt skifte i byggsektoren ved å fremme politiske virkemidler som gir næringslivet og forbrukere gode og forutsigbare rammevilkår, og sørger for at vi har bygninger som kombinerer høy levestandard og energieffektive-og fornybare løsninger.

Guro kom til ZERO fra Lavenergiprogrammet, der hun jobbet som daglig leder. Hun er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo og har tidligere jobbet som leder av Bellonas klima-og energiavdeling.

 

 

 

Einar Wilhelmsen

Einar er fagansvarlig for energisystemer i ZERO. Han leder ZEROs arbeid med å fremme lokale energiløsninger og har frontet arbeidet for flere utenlandskabler og bedre utnyttelse av det norske kraftverket. Einar bidro til å realisere Powerhouse-samarbeidet og med å få introdusert solcellepanel som som en energiløsning på norske bygg.

Einar har mange års erfaring fra politikken og fra energibransjen. Han har vært ansatt som byrådssekretær for miljø og samferdsel og byrådssekretær for finans i Oslo kommune, og kom til ZERO fra Forskningsrådet. Einar er utdannet statsviter fra Universitet i Oslo.