fbpx
19. november 2021

Årets deltakere på Zeroakademiet

Årets kull består av 21 unge klimaledere fra politikk, næringsliv, akademia og NGO-er.

Fra venstre: Miriam Akkouche , Nikolai Austarheim, Kristoffer Magerøy, Jørgen Øyen Andersen, Sophie Seehuus Berg, Celine Mysen, Jonas Philip Møller, Ida Riis-Johansen, Hanna Arctander, Jens Bartnes, Wilhelm Kiil Rød, Markus Sebastian Hole, Audun Lønmo Knudsrød, Frida-Marie Andestad Elstad
Fremste rekke fra venstre: Ingrid Louise Storebø, Ingrid Christensen, Sigurd Flø Gustad, Hans Jacob Huun Thomsen
Ikke tilstede ved bildetaking: Hanne Fedje, Renate Stakvik, Trine Hunderi Sætre

Gjennom Zeroakademiet vil ZERO bidra til at unge i politikk, næringsliv, offentlig sektor og  akademia får tverrfaglig kunnskap om klimaløsninger og ny teknologi. Potensialet som ligger i ny teknologi, politiske virkemidler og rammevilkår blir grundig diskutert.

Årets akademi

Årets akademi får som vanlig med seg Zerokonferansen, innledninger om dagsaktuelle temaer som CO2-fjerning, elektrifisering av sokkelen og nytt av året: ZEROs arrangement Klimatalen 2022. De vil også møte relevante og kunnskapsrike politikere og næringslivstopper. Fokuset, i kjent ZERO-ånd, er konstruktive løsninger på tvers av sektorer. 

Også i år var det mange søkere til Zeroakademiet. Deltakerne ble valgt ut for å bidra til å belyse problemstillinger og klimaløsninger i det brede spekteret av norsk samfunnsliv. Dette er en viktig ambisjon for akademiet – å føre  deltakere fra forskjellige sektorer sammen for å bidra til å fremskynde overgangen til det grønne skiftet. 

– Målet er at de som er plukket ut skal bli bedre rustet til å ta ledelse på klimafeltet, og bidra til å skape et større nettverk for samarbeid om klimahandling, forteller Cesilie Silvien, prosjektleder for Zeroakademiet.

Les mer om Zeroakademiet her.

“Jeg er med på Zeroakademiet for å lære mer om hvordan vi kan utvikle effektive klimaløsninger i samarbeid med næringslivet og det offentlige. Vi trenger alle med på laget dersom vi skal løse vår tids største utfordring.»

– Hans Jacob Huun Thomsen, sentralstyremedlem i Unge Venstre og deltaker på Zeroakademiet 2021/2022.