fbpx
Arrangement

Frokostmøte: Fossilfrie løsninger for plast i bygg

FutureBuilt, ZERO og Statsbygg inviterer til frokostmøte om fossilfrie løsninger for plast i bygg.

Når?

5. februar, 08.00 – 10.00

Hvor?

Arkitektenes Hus, Josefines gate 32, Oslo

Påmelding

 

Et plastfritt bygg er ennå vanskelig å tenke seg i den moderne byggebransjen. Plast brukes til blant annet rør, tetting og isolering for å få rent drikkevann, elektriske anlegg og energieffektiv bygningskropp i byggene våre. Plast har mange nyttige egenskaper og kan virke uunngåelig, men med plast følger også et avfallsproblem og klimagassutslipp som følge av bruk av olje og gass, i produksjon og i avhending. Til sammen kommer nærmere 10 prosent av klimagassutslippene fra materialbruken i bygg fra plast.

Den gode nyheten er at det finnes både resirkulerte og biobaserte løsninger som kan kutte utslippene betydelig. På dette frokostmøtet tar vi diskusjonen om fossilfrie løsninger for plast i bygg.

Klimagassutslippene fra byggematerialer utgjør nå rundt halvparten av livsløpsutslippene for nybygg. Stål og betong er de materialene som bidrar til de største utslippene, men også mange andre byggevarer har store utslipp. Blant dem finner vi plastmaterialer. Her begynner løsningene å bli tilgjengelige, fordi det finnes resirkulert og fornybart plastgranulat som benyttes i produksjonen.

På frokostmøtet vil vi presentere det siste innen løsninger og leverandører som kan levere fossilfrie plastløsninger innen kort tid. Er du som byggherre, utvikler eller rådgiver interessert i lære mer om fossilfrie løsninger for plast i bygg, er dette frokostmøtet stedet å være.

Program

8.00 Kaffe og enkel frokost

8.30 Velkommen til frokostseminar
Guro Hauge, fagansvarlig bygg og materialer i ZERO

8.35 Plast i bygg: Hva bruker vi plast til og fossilfrie løsninger
Sindre Østby Stub, prosjektleder fossilfri plast i bygg i ZERO

8.45 Statsbygg skal utfordre markedet på å levere nye og mer klimavennlige produkter
Lars Petter Bingh, miljørådgiver i Statsbygg

8.50 Produsenter og leverandører av resirkulerte og fornybare råvarer og plastmaterialer til bygg viser løsninger og peker på noen barrierer for å ta i bruk fornybare løsninger. En oversikt vil bli tilgjengelig nærmere seminaret.

9.20 Bærekraftig råstoff til plastproduksjon
Anne Marit Post-Melbye, fagansvarlig industri i ZERO

9.30 Pilotprosjekter for fossilfrie løsninger i bygg
Erlend Seilskjær, prosjektleder i FutureBuilt

9.40 Innovative offentlige og private anskaffelser. Diskusjon: Hvordan skal vi ta i bruk fossilfrie plastløsninger i bygg?

10.00 Takk for nå!