fbpx
Arrangement – 4. september 2020

Frokostseminar: Klimatiltak i anleggssektoren

Når:
Fredag 4. september
Kl. 08.30 – 10.00

Påmelding

Hvor:

Lenke til stream sendes ut til påmeldte i forkant av arrangementsstart

Omstillingen til lavutslippssamfunnet er i gang. Norske fergesamband elektrifiseres i et forrykende tempo, og nullutslippsbiler utgjorde nær halvparten av alle nye biler solgt første halvår i år. Samtidig vet vi at innsatsen må forsterkes dersom Norge og verden skal nå våre ambisiøse og helt nødvendige klimamål.


Klimakur 2030 og en rekke andre rapporter og utredninger har synliggjort potensialet for utslippsreduksjoner som ligger i anleggssektoren. Både bygging, drift og bruk av infrastruktur har et klimafotavtrykk, og det er viktig at denne bransjen også gjennomfører klimatiltak.

ZERO, Nye Veier og Statens Vegvesen inviterer derfor til frokostseminar, i samarbeid med ledende aktører i bransjen, for å diskutere hvordan vi kan utløse klimapotensialet i anleggssektoren. Hva gjøres i dag? Hva kan gjøres i fremtiden? Og hvordan kan myndigheter, byggherrer og entreprenører spille hverandre gode?

Bekreftede innledere:

  • Knut Arild Hareide, Samferdselsminister
  • Marius Holm, Daglig leder, ZERO
  • Anette Aanesland, Administrerende direktør, Nye Veier AS
  • Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør, Statens Vegvesen
  • Henning Fjeldheim, Seniorrådgiver bærekraft, Skanska
  • Lars Evensen Paulsrud, Miljøsjef, Veidekke
  • Kjetil Søyland, Prosjektdirektør bærekraft, Norconsult
  • Foamrox
  • Becker

Arrangementet avholdes digitalt.

Opptak fra webinaret

Kontaktpersoner