fbpx
Arrangement

Hvordan kan hydrogenhuber realisere verdikjeder for hydrogen i Norge? Og hvor skal de første ligge?

Når: 15. april, 11.30 – 13.00

Påmelding

Erna Solberg lovet i september at Regjeringen skal ta initiativ til opprettelse av hydrogenhuber i Norge. Hubene skal legge til rette for at kollektivtrafikk, båtruter, ferjer og industri kan ta i bruk hydrogen. ZERO inviterer med dette til webinar 15. april kl 11.30 til 13.00 der vi peker ut veien for å etablere de første hubene i Norge.

Hvis hydrogenhuber skal bidra til å raskere etablere helhetlige verdikjeder mellom produksjon og brukere, hvordan må vi definere en hub, hvor bør de første ligge og hvilke rammebetingelser må på plass for å etablere de første hubene?

Vi har invitert bidragsytere med perspektiver fra alle brukersektorer som industri, luftfart, skipsfart og landtransport, samt produksjon, for å se på hvilke premisser som bør ligge til grunn for planlegging av de første hydrogenhubene.

Program:

 • Hydrogenhuber for realisering av verdikjeder – ZERO
 • Hydrogenhuber for industriomstilling – Ingvald Torblå, Daglig leder i Odda Technology
 • HyInfra -hydrogeninfrastruktur og behov for skipsfart – Kristin Svardal, prosjektleder for HyInfra i Ocean Hyway cluster
 • Samtale: Hvordan kan hydrogenhuber bidra til å realisere nærskipsfart på hydrogen? – Knut Flakk styreleder i Norwegian Hydrogen med Hellesylt Hydrogen Hub og Kristin Svardal prosjektleder for HyInfra i Ocean Hyway cluster
 • Hydrogeninfrastruktur for landtransport – Helge Holen Business development manager i Everfuel
 • Samtale: Hvilken rolle kan og hydrogenhuber spille for fylleinfrastruktur til tungtransport? – Øystein Ulleberg, Forskningsleder i IFE og Helge Holen, Business development manager i  Everfuel
 • Behovet for hydrogen i luftfart – Olav Mosvold Larsen, leder klimaprogrammet i Avinor
 • Hvordan kan hydrogenhuber realisere hydrogenproduksjon? – Bjørn Sundland Business developer i BKK
 • Panesamtale: Hva bør en hydrogenhub være, hvor bør de første ligge og hvordan realisere de? – Ulf Eriksen, Avdelingsleder hydrogen i Statkraft, Jon Erling Fonneløp, Næringspolitisk rådgiver i Energi Norge, Øystein Ulleberg, Forskningsleder IFE

Programmet oppdateres løpende.

Gjennom bidragene ønsker vi å få frem innspill til:

 • Hva burde en hydrogenhub være og inneholde, hvordan burde de defineres.
 • Hvordan kan hydrogenhuber bidra til å realisere prosjekter både blandt brukere og produsenter
 • Hvor burde de første hydrogenhubene ligge
 • Innspill til innretning av finansiering og etablering

Det vil også åpnes det for innspill fra tilhørere på disse spørsmålene ila webinaret.

Webinaret vil bli tatt opp og sendt som innspill til arbeidet med “veikartet for hydrogen” som er under utarbeidelse i regjeringen, og til videre arbeid for å realisere hydrogenverdikjeder i Norge. 

Takk til vår støttespiller:

Kontaktpersoner

Rådgiver, hydrogen og materialer