fbpx
Arrangement – 25. april 2023

Nullutslipp i skipsfarten – hvor står teknologien?

Her kan du laste ned presentasjonene fra seminaret. 

Når: 25.april kl 08.30 – 13

Hvor: Mesh Youngstorget, Møllergata 6, Oslo

Digital sending: Du kan se opptaket nederst på denne siden

ZERO arrangerer også elektrisk afterwork på Brim Explorers «MS Bris» fra kl 18.

ZERO ønsker velkommen til seminar i samarbeid med Maritime CleanTech og Rederiforbundet på Mesh Youngstorget 25.april kl 08.30!

Norge skal lede an i klimaomstillingen av skipsfarten. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han lanserte The Green Shipping Challenge på FNs klimatoppmøte i november. Langs norskekysten skal det vises ved å kutte 50 prosent av klimagassutslippene fra innenriks skipsfart innen 2030. Behovet for nullutslippsløsninger, både for eksisterende flåte og nybygg, er enorme de kommende årene.

ZERO, Maritime CleanTech og Rederiforbundet samler derfor ledende næringsaktører, offentlige aktører og politikere til teknologiseminar. Hvor står løsningene i dag, og hva må til før de kan rulles ut i større skala?

Eksperter fra ledende rederier og teknologileverandører vil presentere sine utviklingsprosjekter innen blant annet batteri, hydrogen og ammoniakk. Til slutt vil sentrale politikere utfordres til debatt om nødvendige tiltak for omstilling og klimakutt i maritim sektor frem mot 2030.

Velkommen!

Program

Kl 08.30 Mingling og kaffe

Kl 09.00 Teknologistatus og veivalg

 • Sektormålet i 2030 og behov for omstilling / Liv-Elisif Kalland, ZERO
 • Hvilke teknologier er på vei før 2030 og kan også ta oss til 2050? / Øystein Huglen, Maritime CleanTech
 • Helelektrisk hurtigbåt med 150 passasjerer – erfaringer fra Medstraum / Eli Sjøen, Kolumbus
 • På vei mot utslippsfri kystrute / Sandra Ness, Havila
 • Landstrøm og lading  – muligheter og behov / Henrik Strand, Sintef
 • Godstransport med komprimert hydrogen / Kristina Fløche Juelsgaard, Ballard Power Systems
 • Verdens første hydrogenfartøy: erfaringer fra Hydra / Heidi Wolden, Norled
 • Fullskala ammoniakktesting i motor og brenselcelle / Egil Hystad, Wärtsilä
 • Hvordan bygge en verdikjede for ammoniakk drivstoff i Skandinavia / André Risholm, Amon Maritime
 • Muligheter og utfordringer for alternativt drivstoff; hydrogen, ammoniakk og grønn metanol / Are Opstad Sæbø, Greenstat / Ole Alexander Bull Dehn, Yara Clean Ammonia / Dag Ryste, Glocal Green
 • Redersamtale: Hvordan jobber rederiene og hva  trengs for at de skal nå sine klimamål? / Marie Launes, Eidesvik / Hendrik Andersson, Høegh Autoliners / Torleif Frimannslund, Grieg maritime group
 • Oppdatering fra statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad i KLD om regjeringen målsetning for av sjøfart og arbeid med pågående prosesser for omstilling av skipsfarten
 • Politisk samtale: Hvilke virkemidler og hvilken politikk får oss til 2030 målet? /Liv Kari Eskeland stortingsrepresentant fra Høyre / Torgeir Knag Fylkesnes stortingsrepresentant fra SV / Ragnhild Sjoner Syrstad statssekretær i KLD

Kl 12.30 Lunsj og mingling

Kl 13.30 Avslutning

Kl 18 – 20: Mingling på Ms Bris

maritimecleantech.no

Her kan du se opptaket (merk: det er to pauser i opptaket)

Kontaktpersoner

Arrangementsansvarlig og prosjektleder for Zerokonferansen