fbpx
14. mai 2020

ASKO satser stort på el-lastebiler

Samtidig har ABB og NorgesGruppen inngått konsernavtale som sikrer ladeinfrastruktur. – Et stort steg i retning utslippsfrie lastebiltransporter, sier fagansvarlig for transport i ZERO, Christine Holtan Bøgh.

Flere utslippsfrie lastebiler på veiene til erstatning for dieselbiler er avgjørende for å nå målet om halverte klimagassutslipp fra transport innen 2030. ASKO har nå bestilt 55 elektriske lastebiler fra Scania, og rykker dermed nærmere egne mål om nullutslippsdistribusjon av dagligvarer i 2026.

– Jeg ønsker å gratulere våre partnere ASKO og ABB som i samarbeid med Scania nå tar nok et stort steg i retning utslippsfrie lastebiltransporter, sier Holtan Bøgh.

ASKO har ledet an når det gjelder å ta i bruk utslippsfrie lastebiler i landet. I 2016 presenterte de landets første elektriske distribusjonsbil i Oslo-området, og konsernet har også vært tidlig ute med å teste hydrogenelektriske Scaniaer i Trondheim. De var også den første i Norge til å bestille Tesla Semi lastebiler.

Leverer ladeinfrastruktur

ABB og ASKO-eier NorgesGruppen har samtidig inngått en konsernavtale om leveranser av ladeinfrastruktur for sin økende flåte med batterielektriske lastebiler.

– Ladekapasitet er fortsatt en stor barriere for at flere elektriske kjøretøy skal komme ut i trafikk. ASKO og ABB viser her at det er mulig å investere for fremtiden, sier Holtan Bøgh. ASKO har daglig 600 lastebiler på veien og har mål om nullutslippsdistribusjon av dagligvarer i 2026.

Forventer program for landtransport

Norge har over flere tiår vært global spydspiss i elbilpolitikken og satsingen på utslippsfrie personbiler må fortsette. Samtidig trenger vi en grønn omstilling i gods- og varetransporten, og den må skje raskere enn det vi har sett innen persontransport. 

Nå kommer flere elektriske vare- og lastebiler. Produsenter går sammen og vil kunne tilby flere utslippsfrie modeller i årene som kommer. Det trengs solide støtteprogrammer både til kjøp av kjøretøy og til etablering av lade- og fylleinfrastruktur. Noen spydspissaktører finner midler til å investere på egen hånd, men mange trenger statlige støtteordninger for å komme i gang. 

– ZERO forventer nå at det igangsettes et grønt landtransport-program med støtte fra departementene i samarbeid med næringslivet. Men først og fremst må ENOVAS Nullutslippsfond tilføres tilstrekkelig med midler og etablere fleksible søknadsordninger tilpasset den norske godstransportbransjen, sier Holtan Bøgh.