fbpx
12. november 2020

ASKO vant Næringslivets klimapris 2020

ASKO ble torsdag tildelt Næringslivets klimapris. Prisen er et samarbeid mellom NHO, NTNU og ZERO.

ASKO er tidlige brukere av elektriske lastebiler. FOTO: Asko.no

Juryen sier i begrunnelsen av ASKO viser vei og bereder grunn for at andre lettere skal kunne følge etter. 

ASKO er Norges største grossist og får prisen for innsatsen med å redusere klimagassutslipp fra sin virksomhet. Firmaet har 600 lastebiler på veiene, og er med det en svært viktig pådriver for innfasing av innovative løsninger og teknologiske nyvinninger. 

– ASKO har etablert dialog med flere andre aktører og viser stort pågangsmot og engasjement for å lykkes. Den samlede effekten av tiltakene ASKO har gjennomført, vil være svært store i Norge, sier Marius Holm, daglig leder i Miljøstiftelsen ZERO. 

– Gir ytterligere inspirasjon

ASKO er tidlige brukere av utslippsfrie lastebiler. De har dratt med seg Scania til å utvikle batteri-og hydrogen-elektriske alternativer til dieselbruken i vanlige lastebiler. På samme måte jobber de nå med utvikling av selvgående, elektriske transportferger for Oslofjorden. ASKO bruker også egen vindkraft  for å bli selvforsynt med fornybar kraft, og bygger solcelleanlegg på taket til alle ASKOs distribusjonslager. 

Denne prisen gir alle oss i ASKO en ytterligere inspirasjon til å stå på – og brøyte vei – for det grønne skiftet, sier Torbjørn Johannson, styreformann i ASKO. 

Flere nominerte

Også Bonheur med datterselskaper og Norsk Kylling var nominert i år. 

Bonheur med datterselskaper har i løpet av en femårsperiode beveget seg fra å være et selskap med hovedvekten av aktiviteten innen rigg og olje, til å bli et selskap med nær 100 prosent av sin portefølje i fornybar energi. Norsk Kylling var nominert for utvikling og bygging av et slakte- og foredlingsanlegg som setter en ny miljøstandard innen global næringsmiddelindustri.

Næringslivets klimapris ble i år delt ut for syvende gang. Næringslivet er sentrale i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Formålet med prisen er å oppmuntre til klimavennlig innovasjon og nyskaping i norske bedrifter, samt gi oppmerksomhet til bedrifter som har skapt gode resultater og går foran i det grønne skiftet. 

her for pressebilder av ASKOs klimatiltak

For mer informasjon:

Hege Kristin Ulvin, kommunikasjonssjef i ZERO

hege.kristin.ulvin@zero.no / 971 72 650

Torbjørn Johannson, styreformann i Asko

torbjorn.johannson@joh.no / 901 57 697