fbpx
19. mars 2019

ASKO vil bygge utslippsfri transportkjede

I fremtiden kan elektriske fartøy som dette krysse Oslofjorden med forbruksvarer. Foto: Naval Dynamics

Norges største grossist vil utvikle en transportkjede som er hel-elektrisk og utslippsfri, både på land, til sjøs og i omlastingen. Enova støtter prosjektet med 119 millioner kroner til bygging av to autonome transportferger.

– Dette autonome transportfergeprosjektet viser vei for hva som er mulig å få til av helt utslippsfrie, framtidsrettede, gode klimaløsninger utviklet av verdensledende aktører i Norge, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO.

To selvkjørende fartøy med en kapasitet på 16 semitrailere skal gå mellom Moss og Holmestrand og fortøyes automatisk i havn. Lasting og lossing vil foregå med elektriske terminaltraktorer, også disse vil med tiden bli ubemannede og autonome. Elektriske lastebiler vil frakte godset mellom havnene og ASKOs varelagre, skriver Enova i en pressemelding.

– Disse førerløse og elektriske skipene vil spare Norge for to millioner kjørte kilometer, 5.000 tonn CO2-utslipp årlig og erstatte 150 daglige trailerturer gjennom Oslofjordtunnelen fra Østfold til Vestfold, sier Torbjørn Johannson, styreleder i ASKO.

– Hvis ikke næringslivsaktører som ASKO går foran og tar i bruk nye utslippsfrie løsninger, stanser det grønne skiftet opp. Når noen går foran slik ASKO gjør her, ser andre aktører at dette er mulig, og politikerne ser at teknologien finnes og kan tas i bruk. Da er det lettere for andre å følge etter, legger Marius Gjerset til.

Prosjektet er fortsatt i planleggingsfasen og endelig beslutning er ikke tatt. Forventet oppstart gitt investeringsbeslutning er i 2021, med mål om full drift i 2024.

Grønn skipsfart

Norsk maritim leverandørindustri er blitt verdensledende på nullutslippsløsninger gjennom det store teknologiskiftet som har skjedd i fergebransjen, og på autonome løsninger, her representert ved Kongsberg Maritim som er med i dette prosjektet.

– Det er gledelig og avgjørende at det nå kommer utslippsfrie løsninger i andre deler av maritim sektor, forklarer Gjerset.

Regjeringen skal komme med en handlingsplan for grønn skipsfart før påske. Målet er å halvere klimagassutslippene fra skipsfarten og få til nullutslippsskip i alle fartøyskategorier.

– Her trengs det nye og forsterkede virkemidler for å få fart på utviklingen av langt flere fornybare og utslippsfrie løsninger i hele maritim sektor. Det må til om vi skal nå klimamålene og halvere klimagassutslippene de neste 11 årene fram til 2030, avslutter Marius Gjerset.