24. april 2018

Batterier del av løsningen, ikke problemet

Av Einar Wilhelmsen, fagansvarlig fornybar energi
Dette innlegget utdyper våre synspunkter på artikkelen Heftig kamp om din strømregning

NVE varsler nå at de er “i tenkeboksen” etter at deres forslag til nye nett-tariffer møtte stor kritikk.  Miljøstiftelsen ZERO støtter Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) som vil ha køprising i nettet, sånn at vi kan unngå dyre nettutbygginger. Diskusjonen handler ikke om man er for eller mot slike effekttariffer, men hvordan den nye strømregninga skal skrus sammen. Siden næringsbygg og bedrifter har allerede effekttariffer handler denne diskusjonen om hvordan husholdningene skal betale for transport av strøm.

Vi mener NVEs forslag ikke er bra nok. Det gjør energieffektivisering mindre attraktivt, og strømregningen blir vanskeligere å forstå. Vi tror ikke NVEs forslag vil føre til at folk endrer adferd, og forslaget treffer ikke godt med tanke på å løse morgendagens virkelig store utfordring, nemlig elektrisk transport.

I mars var over halvparten av bilene som ble solgt i Oslo og Hordaland elbiler. I Oslo gjør Ruter seg klar til å fase inn store mengder elbusser, alt neste år. Oljefyring er snart forbudt. Hurtigruten og utenlandsfergene får landstrøm. 50 ladbare el-bilferger enten i drift, under bygging eller i planlegges. Byggeplassene får elektriske gravemaskiner og oppdrettsnæringa blir elektrisk.

Dette gir store klimakutt og ren luft. Men det gir også en ekstra belastning på strømnettet. Nettet kan bli fullt, og strømmen bør helst ikke gå en kald vinterdag i januar.  Da må vi bygge ut mer nett og større transformatorer. Det er dyrt. Vi bruker minst strøm om natta og mest på ettermiddagen, og aller mest en kald vinterdag. Strømnettet er bygget sånn at det tåler litt mer enn de høyeste forbrukstoppene. Dette skjer veldig sjelden, så stort sett er det masse ledig kapasitet. Så et alternativ til å bygge mer nett er å styre når og hvordan vi bruker strømmen.

Det er ingen grunn til at varmekablene på do må stå på akkurat mens du bruker komfyren. Problemet er at det fort vil koste deg mer enn det smaker å få en elektriker som kan installere automatikken som skrur av kablene. ZERO mener det viktigste nå er å sørge for at ikke alle elbilene settes til lading klokken fem om ettermiddagen. Vi foreslår derfor at det skal koste mer å lade elbilen på slike tidspunkter og mindre om natta, når det er godt med plass i nettet.

Om få år vil vi ha mange hundre tusen elbiler, og tusenvis av elektriske busser, anleggsmaskiner og el-ferger. Og en stor andel av dem vil være koblet til nettet, gjennom hundretusenvis av ladepunkter.  Snart vil kjøretøyene ha så mye batteri at vi i teorien kunne skrudd av alle kraftverkene i landet i en time og kjørt hele Norge på elbil-batteristrøm. NVE designer nå fremtidens kraftsystem, men ser på batteriene som et problem. ZERO savner strategier og tiltak som sikrer at batteriet og elbilen din også kan bidra som en løsning. I stedet for at du skrur av varmekablene når du koker poteter kunne din og naboens elbil ikke bare tatt en ladepause, den kunne levert strøm tilbake til nettet i noen minutter.

Men det skjer ikke av seg selv, det krever styring.