fbpx
11. mai 2021

Bli praktikant hos ZERO – høsten 2021

Ønsker du å være med å arrangere Norges største og viktigste møteplass for alle som er opptatt av klima, Zerokonferansen? 

Eller ønsker du å jobbe med klimaløsninger innenfor ett av ZERO sine fagområder; transport, maritim, industri, finans, bygg og materialer eller energisystemer? 

Du vil få innblikk i en av Norges viktigste miljøorganisasjoner, nyttig arbeidserfaring fra organisasjonslivet og ikke minst bidra i klimasaken.

Send søknadsbrev og CV til marte.strand@zero.no
Lurer du på noe? Kontakt Marte Strand.

ZERO søker nå praktikanter på hel- og deltid i forbindelse med vårt faglige arbeid og i forbindelse med planlegging og gjennomføring av Zerokonferansen 24. november 2021. 

Aktuelt tidsrom og omfang: 

Vi søker hel- og deltidspraktikanter til høstsemesteret. Dersom praktikantoppholdet er en del av et utdanningsløp, så er varigheten på oppholdet definert av utdanningsinstitusjonen. For andre praktikantopphold er øvre lengde på oppholdet 3 måneder.

Praktikantperioden kan gjerne kombineres med faglig studiepraksis/skriving av masteroppgave.

Stillingen er ulønnet. Praktikantene vil få god oppfølging, opplæring, tilgang til ZEROs nettverk og attest etter endt praktikantperiode.

Arbeidsoppgaver:

Vi etter deg som vil bistå med gjøremål i forkant av konferansen – kommunikasjon, digital markedsføring, utvikling av konferanseprogram, mobilisering, oppfølging av foredragsholdere, bistand til koordinering i prosjektgruppen og organisering av andre arrangementer som ZERO lager i løpet av året. 

Oppgavene vil variere ut fra dine forutsetninger, ønsker og erfaringer. Det kan også bli aktuelt å bistå med andre oppgaver, som å bidra med research og analyse inn i ZEROs ulike fagprosjekter. 

Oppgi hvilke type oppgaver du ønsker å jobbe med i søknaden din – enten Zerokonferansen eller et spesifikt fagområde.  

Vi kan tilby:

  • Innsikt og opplæring i ZEROs arbeid og vår metode
  • Tett oppfølging av en egen mentor og/eller din nærmeste overordnede i ZERO
  • Mulighet til å delta i møter internt og eksternt, og til å delta på ZEROs arrangementer.
  • Kunnskap om det siste innen klimaløsninger, og å bli kjent med et ungt og engasjerende arbeidsmiljø.
  • Innblikk i hvordan en sentral miljøorganisasjon jobber med påvirkningsarbeid opp mot politikere og næringsliv
  • Kunnskap om det siste innen klimaløsninger
  • Erfaring fra organiseringen av en av Norges største og viktigste konferanser
  • Et ungt og engasjerende arbeidsmiljø
  • Fleksibel arbeidstid

Vi tar inn relevante kandidater til både vårsemesteret og høstsemesteret til intervju fortløpende, og arbeidet starter etter avtale. 

Send søknadsbrev og CV til marte.strand@zero.no
Lurer du på noe? Kontakt Marte Strand.