fbpx
14. mars 2019
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Bompenger for elbil er viktig for elbilmålene


Innlegget ble opprinnelig trykket i Adresseavisen 6. mars.
Av Torfinn Belbo, rådgiver for transport i miljøstiftelsen ZERO

Gjennom tydelig politikk og kraftige virkemidler er elbilveksten i Norge en av våre største klimasuksesser. Den baner vei for elektrifiseringen av hele transportsektoren. En suksess-kostnad er at fordelen med gratis bompassering blir dyrere og dyrere, samtidig som alle skjønner at den ikke kommer til å vare evig.

En bærekraftig elbilpolitikk skal både sikre bompengeinntekter for å finansiere vei og kollektivt, sikre målet om å hindre økt bilbruk i byer, og sikre en bred støtte i befolkningen. Det skal alltid lønne seg å velge elbil, og det vil det fortsatt gjøre selv om elbiler betaler den vedtatte maksgrensen på halv takst ved bompassering.

Det kommer kanskje som en overraskelse for mange at ZERO mener at elbiler skal betale i bomringen, men dette har vi ment helt siden 2015. Det avgjørende for å nå elbilmålene er ikke at bompengepasseringene er gratis, men at de har en klar og varig, forutsigbar bompengefordel.

Kjøpsfordel aller viktigst
Når du først har kjøpt en elbil, er den langt billigere å eie og kjøre takket være at den er langt mer energieffektiv enn en bil med forbrenningsmotor, og krever mindre vedlikehold. Men elbiler kommer til å være dyrere i innkjøpspris en god stund til, derfor er de fortsatt avhengig av kjøpsfordeler. Bevaring av fullt fritak for engangsavgifter og moms fram til 2021 er derfor viktigere enn å la elbilene slippe å betale i bomringen.

Hvis vi øker avgiftene på biler med forbrenningsmotor, så kan vi begynne en gradvis innfasing av moms også for elbiler etter 2021, og engangsavgift fra 2025. Forutsetningen her er at det ikke truer 2025-målet om et helt utslippsfritt nybilsalg.

Fritak for hydrogenbiler og utslippsfrie vare- og lastebiler
Det er ikke bare personbilparken som skal elektrifiseres. For å få ned transport-utslippene må vi også elektrifisere varebiler og lastebiler. Siden modellutvalget av disse har kommet kortere trengs fortsatt bompengefritaket en god stund til. Her råder vi lokalpolitikerne til å beholde fullt bompengefritak for hydrogenbiler, utslippsfrie vare- og lastebiler i en god stund til, og at man begynner innfasing av bompenger for disse først når de har nådd en andel av bompasseringene som tilsier at de er modne for å betale bompenger på samme måte som for elbil.

Forutsetningen her er at det ikke truer målene om at alle nye lette varebiler i 2025 skal være utslippsfrie og alle tyngre varebiler og 50 prosent av nye lastebiler i 2030 skal være utslippsfrie, samt at bydistribusjonen skal være tilnærmet utslippsfri.

ZERO applauderer derfor lokalpolitikere som innfører bompenger for elbil, så lenge det er innafor 50 prosent-grensa, og de freder hydrogenbiler og utslippsfrie vare- og lastebiler en god stund til.