fbpx
21. september 2020

Bompengeutvalget på feil kurs

De ambisiøse 2025-målene for norsk elbilpolitikk er innen rekkevidde. Men det går ikke av seg selv.

trafikk
Bompengene i norske byer tjener flere formål, skriver Christine Holtan Bøgh i dette innlegget. Foto: Robin Pierre / Unsplash

Dette debattinnlegget er skrevet av Christine Holtan Bøgh, ZEROs fagansvarlig for transport. Det sto på trykk i Dagsavisen 21. september.

Hvis målet er å kutte klimagassutslipp, er det feil å redusere prisforskjellen mellom forurensende og klimavennlig bilkjøring. Regjeringen bør derfor tenke seg nøye om før den følger anbefalingen om å
skrote rabatten elbiler i dag har i bomringene.

De ulike kjøps- og bruksfordelene for elbil er nøkkelen til en stor klimapolitisk suksess. Halvparten av det norske nybilsalget er nå elektrisk. Målet er at alle nye biler skal være utslippsfrie innen 2025. Likevel er fortsatt 9 av 10 biler på norske veier konvensjonelle.

Utvalget som leverte sin rapport mandag, antar at videreføring av dagens elbilrabatt på 50 prosent også innebærer videreføring av dagens elbiltakster. Dette er en total feilslutning.

Hvis elbilrabatten forblir på minst 50 prosent, mens andelen elbiler i bomsnittet når 30 prosent, må de generelle satsene økes med bare 15 prosent for å opprettholde inntektene. Hvorfor ser utvalget
helt bort fra en slik strategi?

Bompengene i norske byer tjener flere formål: økt kollektivtransport, redusert biltrafikk og vridning av bilparken fra konvensjonelt til utslippsfritt. Å øke satsene samtidig som den prosentvise
elbilrabatten opprettholdes, bidrar til å nå alle tre mål samtidig.

De ambisiøse 2025-målene for norsk elbilpolitikk er innen rekkevidde. Men det går ikke av seg selv. Å svekke elbilens konkurransekraft mot fossilbilen når vi skriver 2020, er å være på feil kurs.