5. oktober 2018

Bra bistandsøkning til fornybar energi – nå trengs flere verktøy

ZERO er glade for lekkasjen i NRK i dag om at Regjeringen i budsjettet neste år oppfyller løftet om dobling av bistand til fornybar energi fra 2017-nivå. – Bistanden bør videre opp, men enda viktigere er det at nye verktøy kommer på plass, sier Marius Holm, leder i ZERO.

Utviklingsland opplever en kraftig vekst i behovet for energi. Hvis de baserer sin energivekst på fossil energi, og særlig kull, vil det bli umulig å bremse klimaendringene som rammer de samme landene hardest. ZERO mener derfor det er avgjørende å bidra til at de velger fornybar energi.

– Økningen i bistand til fornybar energi er betydelig fra ett år til et annet, men må også ses i lys av betydelige kutt tidligere år. Det er fortsatt et stykke igjen til tidligere nivåer, og det trengs en langt kraftigere satsning, sier Holm.

Bistand til Energiproduksjon, -distribusjon og -effektivitet, Energiproduksjon, fornybare kilder og Oppvarming, kjøling og energidistribusjon fra 2012 til 2017 (kilde: Norad.no)

ZERO etterlyser også flere verktøy for å bedre rammevilkårene for investeringer i fornybar energi i utviklingsland. Norge har kapital, teknologi og kompetanse som gjennom investeringer i vann-, sol- og vindkraft vil kunne gi viktige bidrag til å møte det voksende energibehovet og presse kull ut av kraftsektoren.

– Vi mener det er særlig viktig at Norge får på plass en egen garantiordning for investeringer i fornybar energi i utviklingsland, som kan redusere risikoen ved slik investeringer, sier Holm.

ZERO mener også Norge bør bruke sine direkte samarbeid med enkeltland til å tilby avtaler der en kombinasjon av økonomisk og faglig bistand, garantier og partnerskap med næringsliv og investorer gjøres tilgjengelig til utbygging av fornybar energi, mot en forpliktelse om at planene om kullkraftverk skrotes.

 

For mer informasjon:

Per Kristian Sbertoli, fagansvarlig finans ZERO

Tel: 930 89 103, epost: per.sbertoli@zero.no