fbpx
7. oktober 2019

– Bryter løfter om satsning på å fase ut kull

– Det er sjokkerende at KrF som lovet en satsning på å fase ut kull i utviklingsland, i stedet kutter energibistanden og overføringene til Norfund, sier Marius Holm, leder i ZERO.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad omtalte i NRKs partilederutspørring i valgkampen løftet om å bidra til utfasing av kull som «et av de viktigste gjennomslagene KrF har fått i regjeringsplattformen».

– Da er det oppsiktsvekkende at utviklingsminister Dag-Inge Ulstein velger å kutte en fjerdedel av energibistanden som er rettet nettopp mot dette, sier Holm.

Ulstein kutter også overføringene til Norfund som er Norges viktigste verktøy for å investere i fornybar energi i utviklingsland – stikk i strid med løfter han ga i Dagbladet i april

– Å stanse veksten i kullkraft i utviklingsland er noe av det som haster aller mest i klimaarbeidet akkurat nå, og ved å bruke offentlig midler smart for å tippe vektskåla i retning fornybar, kan Norge bidra til å kutte milliarder av tonn med CO2, sier Holm.

Før KrF gikk inn i regjering, doblet daværende utviklingsminister Nikolai Astrup bistanden til fornybar energi – fra 570 millioner i 2018 til 1,1 milliard i 2019. Fortsatt var det imidlertid langt unna nivåene fra Stoltenberg-regjeringen.

– Det er et lyspunkt at utviklingsministeren ser ut til å følge opp løftet fra regjeringserklæringen om å innføre en garantiordning for fornybar energi som avlaster noe av risikoen ved slike investeringer i utviklingsland. Dette er nettopp et eksempel på hvordan offentlige midler kan brukes smart for å utløse langt større private investeringer i sol-, vind- og vannkraft for å utkonkurrere kull, sier Holm. 

– Det gir imidlertid ingen mening at man samtidig kutter budsjettposten som skal finansiere denne satsningen, sier Holm.

Mer fakta:

  • Kullkraft står for en tredjedel av verdens klimautslipp, og med økende energibehov bygges det fortsatt kullkraftverk i en rekke utviklingsland. 
  • Fornybar energi er i ferd med å bli konkurransedyktig med ny kullkraft i stadig flere land, men kullkraftverkene som nå bygges, vil låse inn enorme utslipp i tiår framover. 
  • Bruken av kullkraft må kuttes med minst 60% innen 2030 for å nå 1,5-gradersmålet, men økte fortsatt i 2018.
  • FNs generalsekretær har bedt om full stans i ny kullkraft fra neste år.