Kategori: Biodrivstoff

Regjeringen varsler at det skal innføres et omsetningskrav på 0,5 prosent avansert biodrivstoff i luftfart fra 2020. – Innføring av et omsetningskrav for bio jet-fuel har stor global betydning. Det er avgjørende med incentiver som dette for å få etablert mer produksjon av bærekraftig bio jet-fuel, sier Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i ZERO. – Vi

Read more

Palmeoljediesel kan forbys i offentlige anskaffelser, viser en juridisk utredning advokatfirmaet DLA Piper har gjort på vegne av Regnskogfondet, Stiftelsen Miljømerking og ZERO.  Stortinget vedtok allerede i fjor å forby palmeoljedrivstoff i offentlige innkjøp, men så langt har ingenting skjedd og regjeringens egen juridiske utredning holdes hemmelig. – Nå må dette følges opp, og vi må

Read more

Søndag 2.september åpnet Biokraft sitt nye biogassanlegg på Skogn. Anlegget skal produsere biogass og er et av de største anleggene i verden. – Det har vært mye snakk og ønsker om grønn vekst og nye investeringer fra politisk hold. Nå går vi fra ord til handling, og dette er startskuddet for den nye bioøkonomien i

Read more

Tall fra Miljødirektoratet som ble lagt frem i dag viser at nær halvparten av biodrivstoffet som ble solgt i Norge i fjor var palmeoljediesel.  «En varslet klimabombe», mener ZERO, som vil ha palmeoljeavgift og offentlig boikott av palmeoljedieselen for å få palmeoljen ut av norske tanker. –          Dette er dessverre ikke overraskende tall. Denne utviklingen så vi

Read more
  UPM Biofuels og Miljøstiftelsen ZERO har inngått samarbeid for å realisere det grønne skiftet i transportsektoren og innen petrokjemi - herunder fornybar plast. Arbeidet fokuserer på å skape forutsigbare og langsiktige rammevilkår for bærekraftig, avansert biodrivstoff i 2030, og muliggjøre reduksjon av klimagassutslipp i transportsektoren med fornybare drivstoff. Samarbeidet tar også sikte på å
Read more
I dag kom nyheten at Statkraft og Södra investerer 500 millioner kroner i et norsk demonstrasjonsanlegg for produksjon av avansert biodrivstoff basert på skogsråstoff. Byggingen starter i februar 2018 og demonstrasjonsanlegget vil stå ferdig i løpet av 2019. - Dette viser at norsk biodrivstoffpolitikk fungerer, sier Marius Holm, leder av Miljøstiftelsen ZERO. - Dette er
Read more

Byrådet i Oslo la i dag fram sitt andre Klimabudsjett sammen med budsjettet for 2018. – Det viktigste klimagrepet byrådet nå gjør er en massiv utbygging av ladeinfrastruktur for elektriske personbiler, varebiler og taxier, i tillegg til den store satsingen på fossilfri kollektivtrafikk, sykkel og miljødifferansierte bompenger, sier Jenny Skagestad, rådgiver for storby i ZERO.

Read more
Mange mener mye om biodrivstoff, og de siste ukene har diskusjonen dreid seg om bærekraft, omsetningskravet og om det er mulig å produsere biodrivstoff av den norske skogen. Her oppsummerer vi de viktigste spørsmålene rundt klimaløsningen biodrivstoff. Vi i Miljøstiftelsen ZERO mener bærekraftig biodrivstoff er en nødvendig del av det grønne skiftet dersom vi skal klare å kutte utslippene
Read more
FNs klimapanel legger til grunn økt bruk av biomasse og skog for å nå klimamålene: Økt CO2-konsentrasjon i atmosfæren skyldes i hovedsak tilført fossilt karbon. Derfor er overgangen fra fossilt til biodrivstoff god klimapolitikk. Hvorfor er skogen en viktig ressurs til biodrivstoff i Norge? Bærekraftig skogbruk, forstått som høsting av tilvekst, må ikke forveksles med
Read more
Selv om den store markedsveksten for biodrivstoff i 2016 i stor grad var basert på PFAD, er ikke bildet svart/hvitt.Det er i dag tilgang til bærekraftig biodrivstoff som ikke er basert på palmeolje eller biprodukter fra palmeoljeindustrien. Eksempler på leverandører i det norske markedetEksempler på dette er biodrivstoff fra tallolje, som omsettes av Uno X (fra
Read more
Dropp palmeolje i biodrivstoff Innfør bærekraftskrav for alt biodrivstoff og en bransjestandard som går lenger enn bærekraftskravene på bruk av palmeolje og biprodukter fra palmeoljeindustrien. I følge NRK ble det i 2016 omsatt omlag 15 % biodrivstoff, og NRK hevder at palmeolje står for veksten. Deler av veksten har skjedd med HVO, hvor et biprodukt
Read more
Hva er indirekte arealbruksendringer (ILUC)? Biodrivstoff er helt avgjørende for å redusere utslippene fra transportsektoren på både kort og lang sikt. Derfor er det viktig å rydde opp i noen misoppfatninger om biodrivstoffets klimanytte, spesielt knyttet til diskusjonen om indirekte arealbruksendringer, heretter kalt ILUC. Direkte vs indirekte Direkte arealbruksendringer ser på de utslippene som er
Read more
Aftenpostens kampanje mot biodrivstoff hevder 9.mars at 470.000 biler i Norge vil kunne få motorproblemer ved innføring av E10 som bransjestandard for bensin (E10 - inntil 10 % innblanding av etanol i bensin). Men artikkelen er upresis.     E10 er en bransjestandard, ikke et påbud. Utfordringen gjelder først og fremst eldre biler, men mange
Read more

Det ble i 2016 vedtatt en opptrappingsplan for omsetningskravet for biodrivstoff, som skal øke fra 7 % i 2017 til 20 % i 2020. ZERO-rapporten Bærekraftig biodrivstoff, som ble lansert på ZEROs seminar om bærekraftig biodrivstoff 28. februar, belyser hvordan opptrappingen av omsetningskravet kan gjennomføres på en bærekraftig måte.  Transport er en av de sektorene

Read more

Bærekraftig biodrivstoff vil være helt sentralt for å nå klimamålene for transportsektoren, sammen med effektivisering, elektrisitet og hydrogen. Samtidig som Norge har vedtatt 20 prosent omsetningskrav for biodrivstoff innen 2020, diskuteres utfordringer knyttet til klimanytte, bærekraft, høye priser og tilgang. ZEROs forum for tungtransport arrangerte tirsdag 28. februar halvdagsseminar om bærekraftig biodrivstoff på Litteraturhuset i

Read more

ZERO inviterer til halvdagsseminar i forum for tungtransport med tema bærekraftig biodrivstoff den 28. februar. Seminaret vil finne sted på Litteraturhuset i Oslo fra 08:00 til 12:00, med enkel lunsjservering fra 11:30. Bærekraftig biodrivstoff vil være helt sentralt for å nå klimamålene for transportsektoren, sammen med effektivisering, elektrisitet og hydrogen. Norge har tatt et offensivt grep med

Read more
av Anne Marit Melbye, rådgiver i ZERO og Marius Holm, leder i ZERO  Dette er en omskrevet versjon av et innlegg som var på trykk i klassekampen 10. desember 2016. For å rydde litt i tallene, slik Heggdal etterlyser i Klassekampen 7. desember; 20 prosent biodrivstoff tilsvarer 670 millioner liter med dagens drivstofforbruk i veitransporten,
Read more