Kategori: Bygg

NRC Group er blant de første selskapene i verden til å kjøpe en stor og helt utslippsfri gravemaskin. Pon Equipment har utviklet en helektrisk 25 tonns gravemaskin i Norge. Elektrisk gravemaskin er en viktig milepæl i det grønne skiftet, for visste du at utslippene fra anleggsvirksomhet utgjør over 30% av CO2-utslippene fra transport i Oslo,
Read more

Velkommen til å delta i Årets lokale klimatiltak – en klimakonkurranse for kommunesektoren som arrangeres av KS, Kommunalbanken og Miljøstiftelsen ZERO. Konkurransen arrangeres for å skape oppmerksomhet om gode klimaløsninger i store og små norske kommuner og i fylkeskommunene. Vi vil vise fram ambisiøse prosjekter for å begeistre og inspirere! De tre beste prosjektene blir

Read more

I dag har Regjeringen vedtatt forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020. Men når det gis unntak for sykehus, landbruk og byggeplasser, uthules Stortingets vedtak. – Generelt forbud mot bruk av fyringsolje er et prinsipielt viktig vedtak, som vil bli lagt merke til også internasjonalt. Dette gir et viktig

Read more

Regjeringen la i dag endelig fram forskriften om forbud mot all fyring med fossil olje i bolig og yrkesbygg som trer i kraft 1.1.2020. – Et svært viktig klimatiltak som kutter store utslipp og sender et kraftig signal om at vi er på vei bort fra fossil til fornybar energi, sier Marius Holm, leder i ZERO. –

Read more

Fosnes, Hordaland, Oslo, Stavanger og Tønsberg er de fem nominerte til KS’ og miljøstiftelsen ZEROs årlige klimakonkurranse for kommunesektoren, Årets lokale klimatiltak. Konkurransen arrangeres for å skape oppmerksomhet om innovative og effektive klimaløsninger i både store og små kommuner og i fylkeskommunene. I alt kom det inn 18 søknader, hvorav flere var med i konkurransen

Read more

  Statsbudsjettet for 2017 må være et budsjett som gjør grønne intensjoner om til grønn handling, og tar i bruk konkrete verktøy for å kutte utslipp. Stortinget må ruste Norge for fremtiden, utvikle nye klimaspydspisser og sørge for at Norge går fra fossil særstilling til grønn særstilling. Nå er det få dager til statsbudsjettet for

Read more

Midt-norske aktører i front på klima, energi og grønn innovasjon Trondheim kommune og Miljøstiftelsen ZERO inviterte 6. september næringsliv, organisasjoner, akademia og engasjerte innbyggere til klimafrokost i den ærverdige Rådhussalen i Trondheim folkebibliotek. 70 deltakere kunne la seg inspirere av innovatører, FoU-aktører, industribyggere, næringsaktører og offentlige aktører som hver for seg og sammen utvikler og bygger framtidas løsninger

Read more

Torsdag vedtok Stortinget ny lov om offentlige anskaffelser. Den gir en vesentlig styrking av stat, fylker og kommuners miljø- og klimaansvar, samtidig som den innfører en ordning som kutter kostnadsrisikoen ved å være tidlig ute med nye klimaløsninger. – Loven åpner dørene vidåpne for at stat og kommuner skal bruke sin innkjøpsmakt strategisk for å

Read more

 ZERO hadde store forventninger til  energimeldingen. Og arrangerte i begynnelsen av  mai, i samarbeide med Nelfo og EFO, et  heldagsseminar der en rekke aktører  kommenterte på innholdet. Meldingen var ment å  vise vei mot nullutslippssamfunnet, og ha en  konkret plan for utfasing av fossil energibruk i  alle sektorer. Den skulle legge frem en  hydrogenstrategi og vise

Read more

Direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF presenterte Oslo kommunes første planlagte pilotprosjekt for fossilfri anleggsdrift på gårsdagens ZEROfrokost. – På Lambertseter flerbrukshall vil vi benytte fossilfrie anleggsmaskiner, og i samarbeid med den entreprenøren som blir tildelt oppdraget finne hvordan vi kan gjennomføre dette, fortalte Grimsby. Oslo kommune har budsjettert midler til å

Read more

ZEROs frokostseminar om veien videre for Enova ble gjennomført i morgentimene onsdag 16. desember. Her fikk de vel 100 frammøtte deltakerne høre innlegg om scenarioer for nullutslipp fra transportsektoren innen 2030, status og behov for virkemidler for nullutslippskjøretøy, og en gjennomgang av Riksrevisjonens rapport om myndighetenes arbeid med energieffektivisering i bygg. Møtet endte i debatt

Read more

Frokostmøte onsdag 16. desember Enovas overordnede føringer fra 2017 og årene framover skal behandles i forbindelse med Energimeldingen. Riksrevisjonen har nylig redegjort for myndighetenes arbeid med energieffektivisering i bygg. Rapporten avdekker behov for å samordne virkemiddelbruken, samtidig som det rettes kritikk mot manglende energiresultater som følge av Enovas byggprogrammer. Politikerne har gitt Enova ansvar for

Read more

I dag la Riksrevisjonen fram rapporten “Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med energieffektivitet i bygg“. Riksrevisjonens undersøkelse viser at de juridiske virkemidlene for energi-effektivisering ikke fungerer for eksisterende bygg, at de økonomiske virkemidlene reduserer energibruken lite, og at det er behov for mer informasjon og samordning. – Samlet virkemiddelpakke overfor eksisterende bygningsmasse er alt for puslete.

Read more

ZERO er svært fornøyd med at man gjør bygg til den første sektoren som forbyr bruk av nye fossile løsninger. De øvrige energireglene for nye bygg er et greit kompromiss, men arbeidet kan ikke stoppe her. Disse kravene er kun et steg på veien mot de langt mer ambisiøse kravene til nesten-nullenergibygg fra 2020 som er vedtatt i

Read more

På Zerokonferansen 2015 kan du være med på Zerolab – en workshop der du deltar i aktive gruppediskusjoner som utforsker spenstige muligheter for å løse byenes utfordringer og styrke byenes pådriverrolle i det grønne skiftet. I 2014 arrangerte ZERO Klimalab 2030 med 35 toppledere i næringsliv, interesseorganisasjoner og politikken – en workshop inspirert av foresightmetode. Klimalab definerte

Read more

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har i dag lagt frem forslag til nye energikrav i byggteknisk forskrift. De nye kravene er lagt frem i tråd med klimaforliket mellom partiene på Stortinget, og skal bidra til redusert energiforbruk i byggsektoren. Miljøstiftelsen ZERO ønsker Sanners energikrav velkommen. – Vi gratulerer Sanner med godt gjennomført arbeid, og

Read more

Elektriske busser, ferjer og lastebiler, bensinstasjoner som gjøres om til energistasjoner med strøm, hydrogen og biodrivstoff, og smart bruk av spillvarme og fjordkjøling. Her er noen glimt fra Zerokonferansens dag 2 som viser hvordan byene går foran og bygger nullutslippsløsninger. Dagen startet med at Oslo kommune og Ruter lanserte en storstilt satsing på elbusser på

Read more

Her har vi samlet høydepunkter fra årets Zerokonferanse for alle som jobber i kommunesektoren med lokale klimatilak og som vil være med å drive det grønne skiftet videre. Dag 1, onsdag 12. november: – Utdeling av prisen Årets lokale klimatiltak 2014 (KS og ZERO) – Lunsjdebatt om fremtiden for elbilvirkemidlene i klimabilutstillingen, med Nikolai Astrup

Read more

(Oppdatert 15.41 09.10.2014) ZEROs kommentarer til Statsbudsjettet for 2015 Regjeringen har gjennom året bygget opp høye forventninger om betydelige klimatiltak i statsbudsjettet for 2015. Fasiten viser at til tross for noen gode enkelttiltak, er Erna Solbergs klimalederskap og regjeringens klimaprofil fraværende. – Erna Solberg viser manglende klimalederskap. Hun har ikke gitt Høyre-FrP-regjeringen et klimaprosjekt og

Read more

Beviset for at det grønne skiftet skjer i byggsektoren er ikke bare at det finnes fantastiske forbildeprosjekter, men at energigjerrige løsninger blir hyllevare. Et eksempel finner vi på Bøler. Helt uten å skryte av det rehabiliterer nå Undervisningsbygg Bøler skole i Oslo nesten til passivhusnivå. Dette er en gammel skole fra 50-tallet, med tynne vegger

Read more

 ZERO skal styrke staben og søker Rådgiver/Seniorrådgiver – fornybar energi / energimarked Klimastiftelsen ZERO jobber med å fremme utviklingen av fornybar energi, og konvertering fra fossil til fornybar energibruk, og nå søker vi etter en kunnskapsrik og engasjert rådgiver for å styrke vårt arbeid på området. Dine arbeidsoppgaver Du vil jobbe med analyse, politikkutforming og

Read more

Det er økende interesse for smartgrid (smarte strømnett), og hvordan de kan hjelpe oss i det grønne skiftet til et klimavennlig energisystem. AMS-forsøk begynner å levere resultater. Men det stilles spørsmål om norske nettselskap har for lave ambisjoner. Nye aktører melder seg på med et bredere perspektiv – målet er det smarte livet, og de

Read more

(Oslo, 25. april 2014) Næringsminister Monica Mæland åpnet i dag verdens mest miljøvennlige kontorbygg, Powerhouse Kjørbo i Sandvika i Bærum. – Bygg står for hele 40 prosent av energiforbruket i Norge og resten av verden. Powerhouse Kjørbo er utformet for å produsere mer energi enn det bruker, og representerer dermed et stort og viktig gjennombrudd

Read more