Kategori: CCS

Norge må kutte utslipp i industrien. Ikke fordi det er lett, men fordi det er vanskelig. Hvis verdens industri skal bli utslippsfri i 2050, må noen ha løsningene i 2030. Av Marius Holm, daglig leder i miljøstiftelsen ZERO Det ryker fortsatt fra fabrikkpipene, innerst mellom fjord og fjell i det norske kraftriket. Men røyken farger

Read more
unsplash-logoBasti Steiner Forfatter: KRISTIN SKOGEN LUND Adm. dir. NHO | HANS-CHRISTIAN GABRIELSEN Leder i LO | STEIN LIER-HANSEN Adm. dir. i Norsk Industri | KARL EIRIK SCHJØTT-PEDERSEN adm. dir. i Norsk olje og gass | MARIUS HOLM Leder Miljøstiftelsen ZERO | FREDERIC HAUGE Leder Miljøstiftelsen Bellona. Dette innlegget ble publisert i Dagsavisen 21. februar 2018.  Snart legger regjeringen fram
Read more
Skal vi lykkes med å kutte utslippene fra industrien må verden realisere karbonfangst- og lagring så raskt som mulig. Industrisektoren står for de største utslippene globalt, og vi ligger bak skjema med løsninger. Investering i infrastruktur for karbonhåndtering er en investering i grunnleggende samfunnsinfrastruktur. Senest i revidert nasjonalbudsjett for 2018 må Regjeringen derfor bevilge tilstrekkelige
Read more
Pressemelding fra ZERO: En solid grunnmur for god klimapolitikk   ZERO er grunnleggende positiv til mange av hovedgrepene i den nye regjeringserklæringen. - Mye gjenstår, regjeringens klimapolitikk er ikke ferdigsnekret, men utgangspunktet lover godt, sier Marius Holm, leder i ZERO. - Det er viktig at regjeringens ser at klimapolitikken må bidra til klimaløsninger som kutter
Read more

– Det er bra at Arbeiderpartiets alternative budsjett retter opp regjeringens foreslåtte kutt i CCS (Karbonfangst og -lagring). Arbeiderpartiet viser også gode takter gjennom økt satsing på Enova og miljøteknologiordningen som muliggjør nullutslippsløsninger i skipsfart og industri, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO. – Det er også bra at de fjerner engangsavgift på elbiler, at

Read more

  Klimagassutslippene fra industrien utgjør rundt en femtedel av de nasjonale og globale utslippene, og implementering av ny teknologi i industrien er helt avgjørende for å nå klimamålene i Parisavtalen. I industrien utgjør prosessutslippene to tredeler av klimagassutslippene, og ny produksjonsteknologi og karbonfangst er nødvendig for å kutte disse utslippene. I denne rapporten peker ZERO

Read more

Byrådet i Oslo la i dag fram sitt andre Klimabudsjett sammen med budsjettet for 2018. – Det viktigste klimagrepet byrådet nå gjør er en massiv utbygging av ladeinfrastruktur for elektriske personbiler, varebiler og taxier, i tillegg til den store satsingen på fossilfri kollektivtrafikk, sykkel og miljødifferansierte bompenger, sier Jenny Skagestad, rådgiver for storby i ZERO.

Read more

Regjeringen la rett før påske frem den nye industrimeldingen (Meld. St. 27 (2016–2017)Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende) og i den forbindelse har ZERO levert en høringsuttalelse. Høring i komite ble gjennomført 19.4, og saken avgis til behandling i Stortinget 6. juni. Les ZEROs høringsinnspill HER.

Read more
(innlegg i Sysla Grønn av Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i ZERO) Karbonfangst og -lagring (CCS) er avgjørende for om vi skal kunne klare å unngå omveltende klimaendringer. «What goes up must come down» er et uttrykk som kanskje er mest kjent fra sangen “Spinning Wheel” av bandet Blood, Sweat & Tears, men egentlig et sitat
Read more
Finansdepartementet anbefaler i en kvalitetssikring utført av to eksterne konsulentselskap at prosessen med å utvikle og bygge fullskala CO2 -håndtering for norsk industri, stoppes i påvente av en høy nok CO2 -pris som vil gjøre CCS «samfunnsøkonomisk lønnsomt». ZERO frykter at om dette følges, betyr det kroken på døra for norsk CCS. -Dette forventer vi
Read more

ZERO mener det er bra at regjeringen foreslår 360 millioner kroner til konseptstudier av fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering. Og at alle tre potensielle fangstprosjekter, Norcem, Yara og Klemetsrud avfallsanlegg, samt transport og- lagringsinfrastrukturen, dermed utvikles videre neste år. – Nå trengs det imidlertid å få på plass varige ordninger som gir insentiver for å satse

Read more

  Statsbudsjettet for 2017 må være et budsjett som gjør grønne intensjoner om til grønn handling, og tar i bruk konkrete verktøy for å kutte utslipp. Stortinget må ruste Norge for fremtiden, utvikle nye klimaspydspisser og sørge for at Norge går fra fossil særstilling til grønn særstilling. Nå er det få dager til statsbudsjettet for

Read more

Midt-norske aktører i front på klima, energi og grønn innovasjon Trondheim kommune og Miljøstiftelsen ZERO inviterte 6. september næringsliv, organisasjoner, akademia og engasjerte innbyggere til klimafrokost i den ærverdige Rådhussalen i Trondheim folkebibliotek. 70 deltakere kunne la seg inspirere av innovatører, FoU-aktører, industribyggere, næringsaktører og offentlige aktører som hver for seg og sammen utvikler og bygger framtidas løsninger

Read more

I dag la Gassnova og Gassco frem konklusjonene fra sine studier av karbonfangst og lagring (CCS) fra tre norske industrikilder, og konklusjonene er svært oppløftende. Å rense disse utslippene er ikke bare mulig – det er også mye billigere enn tidligere norske CCS-prosjekter. Tre industriprosjekter er blitt vurdert, og ZERO er veldig glad for at

Read more

Frokostmøte onsdag 16. desember Enovas overordnede føringer fra 2017 og årene framover skal behandles i forbindelse med Energimeldingen. Riksrevisjonen har nylig redegjort for myndighetenes arbeid med energieffektivisering i bygg. Rapporten avdekker behov for å samordne virkemiddelbruken, samtidig som det rettes kritikk mot manglende energiresultater som følge av Enovas byggprogrammer. Politikerne har gitt Enova ansvar for

Read more

Pressemelding fra ZERO: Haster med karbonfangst og lagring av CO2 Olje-og energidepartementet la i dag frem «CO2-handtering: Overlevering av idéstudien om moglege fullskalaprosjekt i Noreg», utredet av Gassnova. Studien viser at flere industrielle aktører kan være villige til å vurdere CO2-håndtering videre, men dette er – ikke overraskende – avhengig av hvilke rammevilkår som etableres

Read more

Realisering av fullskala CO2-fangst og lagring har vært det sentrale målet for CCS-politikken i Norge siden 2005. I årets budsjett tas det et skritt i riktig retning for å bidra til realisering av fullskalaanlegg internasjonalt, men det er ikke noe vesentlig framdrift for realisering av fullskalaanlegg i Norge. I forslaget til Statsbudsjett for 2015 er

Read more

(Oppdatert 15.41 09.10.2014) ZEROs kommentarer til Statsbudsjettet for 2015 Regjeringen har gjennom året bygget opp høye forventninger om betydelige klimatiltak i statsbudsjettet for 2015. Fasiten viser at til tross for noen gode enkelttiltak, er Erna Solbergs klimalederskap og regjeringens klimaprofil fraværende. – Erna Solberg viser manglende klimalederskap. Hun har ikke gitt Høyre-FrP-regjeringen et klimaprosjekt og

Read more

Verdens første kommersielle fullskala anlegg for karbonfangst og –lagring (CCS) åpner offisielt i dag på Boundary Dam i Canada. Det er det regionale kraftselskapet SaskPower som står bak prosjektet.  Boundary Dam-prosjektet viser at man må ha politisk vilje og satsning for at et slikt prosjekt skal realiseres.  I tillegg viser det at det er fullt

Read more

I Australia har arbeidet med klima sett alvorlige tilbakeslag etter at den konservative regjeringen under Tony Abbott kom til makten i fjor. De har blant annet kuttet ut subsidier til fornybar energi og kuttet i CO2-skatten. ZERO synes derfor det er spennende at vår politiske rådgiver, Camilla Svendsen Skriung, reiser til National CCS Week og

Read more

Olje-og energiminister Tord Lien varslet i januar at det skulle komme en løypemelding om norsk strategi for CO2-håndtering i revidert budsjett. I revidert budsjett står det imidlertid lite konkret om veien videre. ZERO har skrevet et notat for hvordan den norske stat kan medvirke til bygging av fullskala CCS-anlegg. Notatet kan lastet ned her. Det

Read more

– På Høyres landsmøte i helgen var det stort fokus på klima og mange gode vedtak. Men i Revidert Nasjonalbudsjett følges ikke ordene opp med handling. Når beslutningen om CO2-håndtering skyves ut i det blå, og elbilveksten problematiseres, lurer jeg på hvor dypt klimaengasjementet egentlig stikker hos Regjeringen. Selv om klimafondet økes, er dette budsjettet

Read more

Storbritannia er et av de ledende landene på CCS i Europa og har to aktuelle CCS-prosjekter på planleggingsstadiet. Den britiske ambassaden arrangerte torsdag 27. februar en rundebordskonferanse for norske CCS-aktører i anledning besøk fra Ashley Ibbott, sjefen for CCS-avdelingen i det britiske Energi- og klimadepartementet (DECC). Storbritannia kjører nå en konkurranse om 1 milliard pund til

Read more

SaskPower er i Oslo denne uken for å dele sine erfaringer vedrørende byggingen av Boundary Dam, som er blitt klart billigere og bygget kjappere enn vårt eget Mongstad. Boundary Dam Integrated Carbon Capture and Storage Demonstration Project er et prosjekt som bygges av SaskPower i Saskatchewan i Canada. I følge Max Ball i SaskPower er det 99 %

Read more

For å ferdigutvikle og redusere kostnadene for en teknologi er det absolutt nødvendig å bygge den i full skala. Test og forskning er verdifulle steg på veien, men uten anlegg i full størrelse, modnes ikke teknologien tilstrekkelig. Derfor har vi i ZERO store forventninger til regjeringens mål om å bidra til minst et fullskala karbonfangst og

Read more