Kategori: Elbil

I starten av april var ZERO vertsskap for et partnermøte i EU-prosjektet Baltic Sea Region Electric. 40 deltakere fra Tyskland, Polen, Estland, Latvia, Danmark, Finland og Sverige kom for å oppleve Oslo – Europas miljøhovedstad 2019. De utenlandske gjestene deltok først på ZEROs frokostseminar “Oslo Green Capital: How to electrify all urban transport by 2030?”

Read more

Møller har nå endelig begynt å levere VW e-Crafter. Bilen har en totalvekt på 3,5 tonn, nyttelast på 950 kg og et lastevolum på 10,7 m3. Oppgitt rekkkevidde er på 173 km, med mulighet for å hurtiglade 80% på 45 min. Prisen starter på 630.000 kr, og per 1. mai er det registrert 31 biler

Read more

Av: Christine Holtan Bøgh, fagansvarlig for transport i Miljøstiftelsen ZERO Kronikken ble først publisert i Dagsavisen 15. april 2019 Norsk elbilsatsing gir resultater både i form av utslippskutt, inspirasjon og erfaringsoverføring over landegrenser. I mars var tre av fire nye personbiler i Oslo elektriske, og nær 60 prosent i landet sett under ett. Drømmen om

Read more

In 2019 Oslo is the European Green Capital, thanks to – among other things – the Norwegian car market being electrified at a record pace. The next ambition for Oslo is to become a zero emission city in 2030 and to electrify all urban transportation – vans, trucks, buses, ferries and heavy contruction machines. In

Read more

Innlegget ble opprinnelig trykket i Adresseavisen 6. mars. Av Torfinn Belbo, rådgiver for transport i miljøstiftelsen ZERO Gjennom tydelig politikk og kraftige virkemidler er elbilveksten i Norge en av våre største klimasuksesser. Den baner vei for elektrifiseringen av hele transportsektoren. En suksess-kostnad er at fordelen med gratis bompassering blir dyrere og dyrere, samtidig som alle

Read more

På Zerokonferansen i 2017 forpliktet et knippe av Norges største selskaper seg til å etterspørre utslippsfrie personbiler og lette varebiler. I forbindelse med årets Zerokonferanse tar de et skritt videre og vil etterspørre også tyngre fossilfrie kjøretøy. Samtidig ber de om forsterkede politiske virkemidler for å få fart på utrullingen. GreenFleet-bedriftene Posten, Ruter, Veidekke, Tine,

Read more

De fem toppnominerte til prisen «Årets lokale klimatiltak» i 2018 er Bergen, Båtsfjord, Flora, Trøndelag og Østfold. I alt kom det inn 22 søknader til konkurransen, som i år arrangeres av Miljøstiftelsen ZERO, KS og Kommunalbanken i fellesskap. Dette ga skarp konkurranse om de fem tetplassene, som ble valgt ut av en jury bestående av Kristin

Read more

– Uten en gradvis opptrapping av avgiftene som setter fart på overgangen til utslippsfrie biler, kommer vi ikke i mål med nødvendige utslippskutt, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO. ZERO er også skuffet over at det ikke er noen nye virkemidler for å få fart på omleggingen av varetransporten. – Avgiftene må opp nå

Read more

Hvordan planlegger den tyske bilgiganten Audi for det store skiftet til elektromobilitet? Fermin Soneira, head of Product Marketing i Audi, kommer på Zerokonferansen 7-8. november. Bilindustrien står foran svært raske og omveltende endringer. Bilparken skal bli utslippsfri, i mange markeder skal nybilsalget være helt utslippsfritt allerede i 2030, og i Norge allerede i 2025. Hvilke

Read more

Velkommen til å delta i Årets lokale klimatiltak – en klimakonkurranse for kommunesektoren som arrangeres av KS, Kommunalbanken og Miljøstiftelsen ZERO. Konkurransen arrangeres for å skape oppmerksomhet om gode klimaløsninger i store og små norske kommuner og i fylkeskommunene. Vi vil vise fram ambisiøse prosjekter for å begeistre og inspirere! De tre beste prosjektene blir

Read more

ZERO mener det er viktig at regjeringen i statsbudsjettet for 2019 fortsetter omleggingen av engangsavgifter ved kjøp av nye biler på en måte som øker farten på overgangen til utslippsfrie biler. Da legger vi samtidig grunnlaget for at det skal bli mulig å gradvis innføre moms og avgifter på elbil etter 2021, uten at elbilene svekker

Read more

Norsk elbilpolitikk har vært vellykket så lang. Innretningen av bilavgifter har vært avgjørende for å komme dit vi er nå. Skal vi komme helt i mål med å fase ut fossile biler, er det behov for en ny strategi som både klarer å unngå unødvendig konflikt med andre samfunnsmål og sikre staten nødvendige inntekter, og

Read more

Norge er verdensledende i elektrifisering av personbilparken. Så langt ligger imidlertid elvarebilsalget langt bak. ZERO lanserer derfor nye tiltak for å elektrifisere varebilmarkedet. Vi har den høyeste elbilandelen i bilparken, vi er først i verden til å elektrifisere fergesektoren, og det er mye spennende på gang innenfor elektrifiseringen anleggsmaskiner og fly. Denne utviklingen er selvsagt

Read more

Bør @Hoyre gå inn for økte avgifter på fossile biler? Her er ZEROs @mariusholm‘s hilsen til #hlm18! pic.twitter.com/p9HOyaWBuX — Miljøstiftelsen ZERO (@zeronorge) April 6, 2018 Dersom vi skal lykkes med å kutte tilstrekkelig utslipp og nå målet om utslippsfritt nybilsalg, er vi nødt til å øke avgiftene på fossile biler – og vi bør begynne

Read more

Elbilpolitikken skal fase ut forurensende biler, uten å hemme kollektivtrafikk, sykkelsatsing og felleskapets finanser. Hvordan ser bilavgiftene ut i en framtid der elbilen dominerer, og hvordan kommer vi dit? Innlegget stod på trykk i Dagens Næringsliv 10.februar 2018 Av Marius Holm, daglig leder Miljøstiftelsen ZERO og Kari Asheim, fagansvarlig transport, Miljøstiftelsen ZERO Elbilpolitikken er vellykket,

Read more
Et samarbeid mellom Norge, Danmark og Sverige som tar utgangspunkt i hvert lands suksesshistorie, kan vise vei mot en global, grønn omstilling av transportsektoren. Innlegget stod på trykk i NRK Ytring 2.februar De skandinaviske utslippene utgjør mindre enn en halv prosent av de globale klimagassutslippene. Det betyr likevel ikke at et skandinavisk samarbeid på klima
Read more
Taxinæringen står for omtrent én prosent av klimagassutslippene fra transport nasjonalt og opp til 4,4 prosent i de største fylkene. Mens elbilutrullingen er i full gang i Norge, henger drosjenæringen etter i skiftet til fornybar og utslippsfri transport. Derfor har ZERO laget en oppskrift for med tiltak og virkemidler for å få fart på det
Read more
Hvem: Jenny Kosberg Skagestad Stilling: Rådgiver storby og transport. Jobber med å få på plass klimaløsninger i byene og kommunene. Aktuell med: seminar om nullutslippsdrosjer Hva er det som opptar deg om dagen? Vi holder på å lage seminar om utslippsfrie taxier sammen med Difi hos Miljødirektoratet.  Har du tenkt på at mens det blir stadig
Read more

– Det er bra at Arbeiderpartiets alternative budsjett retter opp regjeringens foreslåtte kutt i CCS (Karbonfangst og -lagring). Arbeiderpartiet viser også gode takter gjennom økt satsing på Enova og miljøteknologiordningen som muliggjør nullutslippsløsninger i skipsfart og industri, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO. – Det er også bra at de fjerner engangsavgift på elbiler, at

Read more

Hvordan har engangsavgiften blitt endret sammenlignet med øvrige avgiftsendringer? På hvilken måte har det økende salget av elbiler påvirker statens inntekter? Dette har Sveinung Kvalø i COWI utredet for ZERO. Hensikten med notatet er å belyse endringer i engangsavgiften sammenlignet med øvrige avgiftsendringer, og på hvilken måte det økende salget av elbiler påvirker statens inntekter. Hovedvekten

Read more

Her følger noen utvalgte nyheter om utviklingen innen utslippsfrie og fossilfrie nyttekjøretøy. Nyhetsutsending 25. oktober 2017 Enova med ny støtteordning til biogasskjøretøy over 3,5 tonn 23. oktober, 2017 – Enova har lansert en ny støtteordning til biogasskjøretøy over 3,5 tonn, med tilhørende fylleinfrastruktur. Støtteordningen innebærer at bedrifter kan få støtte til inntil 50% av merkostnaden

Read more

– For å holde farten oppe i omstillingen av bilparken, må forslagene som svekker elbilfordelene reverseres. Det gjelder spesielt avgift på elbil og elvarebil samt fjerning av firmabilfordelen, sier Kari Asheim, fagansvarlig transport i ZERO. ZERO understreker betydningen av at elbilsuksessen hviler på summen av virkemidlene vi har. – Elbiler skal selvsagt etter hvert betale

Read more

Byrådet i Oslo la i dag fram sitt andre Klimabudsjett sammen med budsjettet for 2018. – Det viktigste klimagrepet byrådet nå gjør er en massiv utbygging av ladeinfrastruktur for elektriske personbiler, varebiler og taxier, i tillegg til den store satsingen på fossilfri kollektivtrafikk, sykkel og miljødifferansierte bompenger, sier Jenny Skagestad, rådgiver for storby i ZERO.

Read more

Et enstemmig Storting har stilt seg bak målet om at innen 2025 skal 100% av nybilsalget være utslippsfritt. Et tilbakevendende spørsmål har vært hvorvidt EØS-avtalen tillater at Norge lovfester at det kun tillates salg av utslippsfrie biler. Professorene Tarjei Bekkedal og Finn Arnesen ved Senter for Europarett har utredet problemstillingen for ZERO. Utredningen viser at en

Read more

Her følger noen utvalgte nyheter om utviklingen innen utslippsfrie nyttekjøretøy Tips! Hvis du vil melde deg på nyhetsbrev om utslippsfri og fossilfri transport fra ZERO, meld deg på her! Nyhetsutsending 3. juli 2017 UTLYSNING: Pilot-E for utslippsfri nyttetransport, søknadsfrist 11. Oktober PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

Read more