Kategori: Elbil

– Stortingets mål om at hele nybilsalget skal være utslippsfritt i 2025 må gjelde også for varebilene, mener ZERO, som i dag samlet en rekke transportaktører i oppstarten av et felles prosjekt for utslippsfri nyttetransport. På samlingen lanserte også Enova sin nye støtteordning for nyttetransport, som vil dekke deler av merkostnadene ved investeringer i el-

Read more

Byer i hele Norge har ambisiøse mål for å omstille transportsektoren. Bergen skal bli fossilfritt innen 2030. Det er knapt 14 år til, tilsynelatende kort tid, men lenge nok til at samfunnet vil gjennomgå store endringer.   Klimaforum trakk frem eksempler og planer for hvordan nullutslippsteknologi vil innføres i biler, busser og båter. Denne Klimalunsjen

Read more

  – ZERO mener det er riktig av Venstre og KrF å inngå denne avtalen og utnytte det handlingsrommet som dagens politiske konstellasjon muliggjør. Forbedringene er betydelige, så det ville vært dumt å vende ryggen til dette, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO. – Samtidig gir ikke budsjettet den farten klimaet trenger, og Venstre og

Read more

PRESSEMELDING: Belønner jukse-miljøbiler Regjeringen skulle levere et historisk grønt skatteskift. I stedet legger de om avgiftene til fordel for forurensende bensin- og dieselbiler, og premierer jukse-miljøbiler. – Regjeringens forslag svekker konkurransekraften til miljøbilene, sier Kari Asheim, fagansvarlig transport i ZERO. Regjeringen satser på de spreke bilene med høye utslipp, i stedet for å straffe utslipp

Read more

  Statsbudsjettet for 2017 må være et budsjett som gjør grønne intensjoner om til grønn handling, og tar i bruk konkrete verktøy for å kutte utslipp. Stortinget må ruste Norge for fremtiden, utvikle nye klimaspydspisser og sørge for at Norge går fra fossil særstilling til grønn særstilling. Nå er det få dager til statsbudsjettet for

Read more
Fra fossil transport til smart, grønn mobilitet Ny digital teknologi gir helt nye muligheter for smart og utslippsfri mobilitet som sparer energi, utslipp, plass, tid og penger. Hvordan skape mer effektiv flyt folk utslippsfritt i byen, og hvilke forretningsmodeller og politiske virkemidler trenger vi for storskala utrulling av intelligent mobilitet? Peggy Liu, Chairperson, Joint US China
Read more
Zerokonferansen 2016: 100 % utslippsfri transport er mulig På få år har vi gått fra noen få tusen elbiler på norske veier, til 100 000. Samtidig begynner nullutslippsløsninger med batteri eller hydrogen å gjøre seg gjeldende både i busser, lastebiler og ferger. Det viktigste er likevel at vi har gått fra å diskutere hvor mange
Read more

Midt-norske aktører i front på klima, energi og grønn innovasjon Trondheim kommune og Miljøstiftelsen ZERO inviterte 6. september næringsliv, organisasjoner, akademia og engasjerte innbyggere til klimafrokost i den ærverdige Rådhussalen i Trondheim folkebibliotek. 70 deltakere kunne la seg inspirere av innovatører, FoU-aktører, industribyggere, næringsaktører og offentlige aktører som hver for seg og sammen utvikler og bygger framtidas løsninger

Read more

De siste årene har elbiler fått mye oppmerksomhet. Salget har økt i Norge, og elbil har blitt normalt, selv om bare ca. 3 % av alle bilene er elektriske. Det kommer elektriske busser, ferger og lastebiler, og vi kan forvente billigere og bedre elbiler i årene som kommer. Hurtiglading gjør at elbil kan brukes til

Read more

  Det å dele på goder som bolig, verktøy eller bil er etter hvert ikke noe nytt og oppleves av mange som svært nyttig. Når det gjelder det å dele på elbiler kan man attpåtil føye til flere fordeler enn selve delingen og fleksibiliteten det gir. Det frigir mye plass i byen, og man deler

Read more

ZEROs frokostseminar om veien videre for Enova ble gjennomført i morgentimene onsdag 16. desember. Her fikk de vel 100 frammøtte deltakerne høre innlegg om scenarioer for nullutslipp fra transportsektoren innen 2030, status og behov for virkemidler for nullutslippskjøretøy, og en gjennomgang av Riksrevisjonens rapport om myndighetenes arbeid med energieffektivisering i bygg. Møtet endte i debatt

Read more

– Grønn skattekommisjon har misforstått oppgaven. Meningen med grønne skatter er å omstille oss til nullutslippssamfunnet, ikke å videreføre fossilsamfunnet med lavest mulig avgiftsnivå, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO.   ZERO mener utvalgets manglende forståelse for behovet for et grønt skifte er tydeligst på transport. – Målet med avgiftene på bil må være å

Read more

Byutviklingsbyråd i Oslo Hanna Marcussen åpnet elbildelingsprosjektet som i dag ble lansert av Aspelin Ramm Eiendom, Selvaag Eiendom, Hertz og ZERO. – Hovedfokuset for prosjektet er å etablere elbildeling som en selvsagt del av bolig- og områdeutviklingen i Oslo, både for eksisterende og nye borettslag og sameier. Næringslivet viser også med dette at de forbereder

Read more

Kjøretøyindustrien er i en historisk omstillingsfase. Uavhengig av drivstoff vil bilen ha forandret seg mye fram til 2030. Bilene vil være oppkoblet til databaser med mye informasjon og teknologien utvikler seg i retning av førerassisterte systemer som overtar kontroll av bilen. Den største og viktigste endringen i klimasammenheng er likevel overgang fra fossilbaserte biler til utslippsfrie

Read more