Kategori: Finans

– Regjeringen tar viktige grep for å redusere Oljefondets klimarisiko og bidra til omlegging til en mer fornybar framtid, sier Per Kristian Sbertoli, fagansvarlig finans i ZERO. I Finanskomiteens høring 25. april  foreslo ZERO ytterligere forbedringer i Oljefondets investeringer i fornybar og fossil energi.  Her er ZEROs innspill til Finanskomiteens høring: Investeringer i unotert fornybar

Read more

Om verden skal lykkes i å gi energi til alle og samtidig unngå klimaendringer er vi nødt til å satse på distribuert solenergi. En ny rapport skrevet for ZERO, Kirkens Nødhjelp og Solenergiklyngen viser at slike løsninger er raskere, billigere og renere – og foreslår konkret politikk for å få fart på utrullingen.  Organisasjonene utfordrer

Read more

– Beslutningen om å ta Oljefondet ut av oljeaksjer viser at regjeringen tar klimarisikoen norsk økonomi står ovenfor på alvor, sier Per Kristian Sbertoli, fagansvarlig for finans i ZERO.   – Norges eksponering mot olje er svært høy, og dette er et lite, men viktig bidrag til å redusere risikoen dette innebærer når verden skal trappe opp

Read more

Verdensbanken lanserer nå ny satsning på å få fart på utviklingen av havvind i utviklingsland. ZERO utfordrer norske myndigheter og næringsliv til å bidra til satsningen. Verdensbanken vil hjelpe vekstøkonomier med å vurdere deres havvindpotensiale og gi teknisk bistand til å utvikle en pipeline av prosjekter som er klare for investeringer fra energiutviklere. – Offshore vind kan

Read more

    Norge har den mest utviklede klyngen av bedrifter som satser på fornybar energi i utviklingsland av de skandinaviske landene. Vi kan likevel lære av dansk og svensk politikk for å fremme slike investeringer, viser ny rapport Multiconsult har utarbeidet for ZERO, Solenergiklyngen og Norfund. I rapporten “Scandinavian Investments in Renewable Energy in Developing

Read more

Velkommen til å delta i Årets lokale klimatiltak – en klimakonkurranse for kommunesektoren som arrangeres av KS, Kommunalbanken og Miljøstiftelsen ZERO. Konkurransen arrangeres for å skape oppmerksomhet om gode klimaløsninger i store og små norske kommuner og i fylkeskommunene. Vi vil vise fram ambisiøse prosjekter for å begeistre og inspirere! De tre beste prosjektene blir

Read more

ZERO mener det er på tide at Oljefondet får muligheten til å investere direkte i fornybar energiprosjekter som ikke er på børs (såkalt unotert fornybar infrastruktur). Under følger ZEROs innspill til Finanskomiteens høring i forbindelse med behandling av stortingsmelding om fondet 4. mai 2018. Innspill til Finanskomiteens behandling av Meld. St. 13 (2017-2018) Statens pensjonsfond

Read more

Dersom verden skal nå klimamålene, må utviklingsland dekke sine voksende energibehov med fornybar energi. ZERO trapper derfor nå opp arbeidet med å bedre rammevilkårene for å kunne mobilisere norsk kapital og kompetanse til investeringer i vann-, sol- og vindkraft i utviklingsland.  Utviklingsland har enorme behov for mer energi dersom de skal kunne arbeide seg ut

Read more
Oljen må utkonkurreres Av Marius Holm, leder i miljøstiftelsen ZERO(stod på trykk i Dagbladet 17.01.18) Torkil Vederhus spør i Dagbladet hvordan miljøorganisasjoner kan la partier "slippe unna" med å åpne for mer oljevirksomhet. Det er mange gode argumenter mot å åpne nye områder for oljevirksomhet. Det kan true biologiske mangfold og fiskeri, og sementere oljedominans
Read more
Norges Bank foreslår i brev til Finansdepartementet i dag at olje- og gassaksjer tas ut av referanseindeksen for fondet. Norges Bank mener dette vil redusere sårbarheten i statens formue for et varig fall i oljeprisene. Miljøstiftelsen ZERO sier dette er i tråd med anbefalingene de har delt over flere år. - Verden er i rask
Read more

Fornybar energi er et milliardmarked i stor vekst. Men utnytter norske aktører mulighetene? Hvilke hindringer holder igjen norske investeringer i vind- og solenergi internasjonalt? Og hva er de viktigste instrumentene som kan støtte vekst i investeringer i den norske fornybarnæringen? Det var utgangspunktet for en ny rapport som Multiconsult har laget for ZERO, og som ble lansert på et

Read more

Oljefondet får ikke ta del i grønn vekst – Det er uforståelig at regjeringen fortsatt nekter oljefondet å investere i unotert fornybar infrastruktur – og dermed muligheten til å ta del i den grønne veksten, sier Marius Holm, leder i ZERO. – Regjeringens begrunnelse om at omdømmerisikoen gjør investeringen i infrastruktur vanskelig for et statlig

Read more
Digitalisering, viktig for klima eller bare viktig? Digitalisering er en megatrend, et buzzword og en sentral del av samfunnsutviklingen. Det er hevet over enhver tvil at digitalisering er viktig, men er det også viktig for å redusere klimagassutslippene? Hvordan bidrar digitalisering til det grønne skiftet, og hva konkret betyr det? Hvordan kan digitalisering bidra til
Read more

  Statsbudsjettet for 2017 må være et budsjett som gjør grønne intensjoner om til grønn handling, og tar i bruk konkrete verktøy for å kutte utslipp. Stortinget må ruste Norge for fremtiden, utvikle nye klimaspydspisser og sørge for at Norge går fra fossil særstilling til grønn særstilling. Nå er det få dager til statsbudsjettet for

Read more
Legging av Norned-kabelen mellom Norge og Nederland. (Foto: ABB) ZEROkonferansen 2016: Fornybar kraft - Norges konkurransefortrinn Et av Norges største fortrinn i fremtidens utslippsfrie økonomi er at vi er en storprodusent av fornybar energi. Men hva gjør vi for å beholde dette fortrinnet, og hvilken rolle skal norsk kraft ha i å kutte Europas klimautslipp?  
Read more
ZEROkonferansen 2016: Finansbransjens muligheter i det internasjonale fornybarmarkedet Kunnskap og kapital er de viktigste råvarene for fornybar energi. Hvordan kan en kompetent, norsk finansklynge gjøre en forskjell internasjonalt inn i fornybarbransjen? Utvikling og finansiering av fornybarprosjekter internasjonalt kan bli et av Norges hovedbidrag i klimaarbeidet, samtidig som det skaper en livskraftig og verdiskapende næringsklynge i Norge. Hal
Read more

Det grønne skiftet er i gang Av Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO Publisert på NRK Ytring 11.desember 2014 Professor Jan Petter Hansen skriver i en kronikk på Yttring at fortellingen om det grønne skiftet er et eventyr, fordi vi er svært langt unna punktet hvor fornybare energikilder dominerer verdens energiforsyning.  Han har rett i

Read more

Ønsker nytt mandat for SPU hjertelig velkommen Pressemelding fra Miljøstiftelsen ZERO 02.12.2014 Finansdepartementet har i dag sendt ut en pressemelding om at departementet gir strategirådet i oppdrag å utrede om Statens Pensjonsfond Utlands (SPU) skal investere i infrastruktur. Dette inkluderer investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energiproduksjon og i utviklingsland. Miljøorganisasjonen ZERO har jobbet for

Read more

ZERO sendte i går ut en pressemelding om det norske bidraget til det grønne klimafondet, som skal finansiere klimatilpasning og utslippskutt i fattige land. PMen inneholdt en feil, men konklusjonen står fast. Riktig informasjon er at Norge annonserte 800 millioner for perioden 2015 til 2018, mens vi skrev at det var totalt 800 millioner delt

Read more

Grønne penger gir grønn vekst Av leder i ZERO Marius Holm. Trykket som kronikk i Aftenposten 25.september. På toppmøtet i New York i går starter den lange innspurten mot klimatoppmøte i Paris våren 2015. Fra Norge stilte statsminister Erna Solberg (H) med høye ambisjoner og med 200 nye millioner til FNs grønne klimafond i kofferten.

Read more

Vi frykter at den norske regjeringen legger like naive analyser av framtidens energimarked til grunn som Trygve Hegnar gjør i sin leder om undertegnede som «aksjeprofet». At Johan Sverdrup er et lønnsomt oljefelt, og at verden trenger olje til både fly, skip og andre ting i mange tiår til, gjør dessverre, eller heldigvis, ikke olje

Read more

Hvilke muligheter har bedriftene i Norge for grønn vekst? Hva skal til for at de utvikler og tar i bruk miljøvennlige løsninger? Maritim sektor er et lovende område for grønn vekst i Norge – hvordan kan vi utvikle dette videre? Klima- og miljøminister Tine Sundtoft inviterer til idedugnad med ledere i næringsliv og finansmiljø for

Read more

Våre fremtidige pensjoner er avhengig av prisutviklingen for fortidens energiløsning. Det er ikke bra for klimaet, og det er ikke bra for den langsiktige bærekraften til oljefondet. Aktiv eierskapspolitikk vil ikke få et kullgruveselskap til å slutte I dag stemmer Stortinget over Arbeiderpartiets forslag om å trekke Statens Pensjonsfond Utland (SPU) også kalt oljefondet, ut

Read more

Dette notatet ble distribuert til medlemmene av Finanskomiteen under gårsdagens høring om representantforslag om SPUs investeringer i kullselskaper. Notatet er skrevet av Kari Elisabeth Kaski og Marius Holm. Til medlemmer av Finanskomiteen Høring om representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Marianne Marthinsen og Torstein Tvedt Solberg om å utrede i Statens pensjonsfond utlands investeringer i

Read more