Kategori: Fornybar energi

Oppdatert 09:06, 7.5.19    Oppdatert kl 19:30, 7.5.19 Fornybar energi er vår viktigste klimaløsning Fornybar energi utgjør 26% av den totale strømproduksjonen i 2018, av dette står vindkraft for 5,6%. Fossil energibruk står for rundt ¾ av klimagassutslippene. Skal vi unngå skadelig global oppvarming, må vi halvere utslippene våre innen 2030. Da må den globale

Read more

– Regjeringen tar viktige grep for å redusere Oljefondets klimarisiko og bidra til omlegging til en mer fornybar framtid, sier Per Kristian Sbertoli, fagansvarlig finans i ZERO. I Finanskomiteens høring 25. april  foreslo ZERO ytterligere forbedringer i Oljefondets investeringer i fornybar og fossil energi.  Her er ZEROs innspill til Finanskomiteens høring: Investeringer i unotert fornybar

Read more

Om verden skal lykkes i å gi energi til alle og samtidig unngå klimaendringer er vi nødt til å satse på distribuert solenergi. En ny rapport skrevet for ZERO, Kirkens Nødhjelp og Solenergiklyngen viser at slike løsninger er raskere, billigere og renere – og foreslår konkret politikk for å få fart på utrullingen.  Organisasjonene utfordrer

Read more
Både industri og klima trenger effektive energimarkeder og europeisk samarbeid. Marius Holm (ZERO) og Stein Lier Hansen (Norsk Industri) Denne kronikken stod først på trykk i VG 18.2 Kraftprisene svinger, og denne vinterens prishopp skaper bekymring hos både vanlige forbrukere og tilhengere av norsk kraftforedlende industri. Prisøkningen i vinter er først og fremst et resultat av
Read more
Vi tok en tur til ZEROs fagansvarlige for energi og nett, Einar Wilhelmsen, for å ta en kikk på solcelleanlegget hans. I videoen under kan du se hvordan Einar kan følge med på sin egen kraftproduksjon i sanntid og høre hvorfor solceller er en klimaløsning han liker spesielt godt.      
Read more

– Beslutningen om å ta Oljefondet ut av oljeaksjer viser at regjeringen tar klimarisikoen norsk økonomi står ovenfor på alvor, sier Per Kristian Sbertoli, fagansvarlig for finans i ZERO.   – Norges eksponering mot olje er svært høy, og dette er et lite, men viktig bidrag til å redusere risikoen dette innebærer når verden skal trappe opp

Read more

Verdensbanken lanserer nå ny satsning på å få fart på utviklingen av havvind i utviklingsland. ZERO utfordrer norske myndigheter og næringsliv til å bidra til satsningen. Verdensbanken vil hjelpe vekstøkonomier med å vurdere deres havvindpotensiale og gi teknisk bistand til å utvikle en pipeline av prosjekter som er klare for investeringer fra energiutviklere. – Offshore vind kan

Read more

    Norge har den mest utviklede klyngen av bedrifter som satser på fornybar energi i utviklingsland av de skandinaviske landene. Vi kan likevel lære av dansk og svensk politikk for å fremme slike investeringer, viser ny rapport Multiconsult har utarbeidet for ZERO, Solenergiklyngen og Norfund. I rapporten “Scandinavian Investments in Renewable Energy in Developing

Read more

De fem toppnominerte til prisen «Årets lokale klimatiltak» i 2018 er Bergen, Båtsfjord, Flora, Trøndelag og Østfold. I alt kom det inn 22 søknader til konkurransen, som i år arrangeres av Miljøstiftelsen ZERO, KS og Kommunalbanken i fellesskap. Dette ga skarp konkurranse om de fem tetplassene, som ble valgt ut av en jury bestående av Kristin

Read more

– Dersom Equinor elektrifiserer feltene Gullfaks og Snorre med strøm fra havvind, er det årets havvindnyhet. Nå kan vi endelig få havvind på norsk sokkel, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO. – Ved å elektrifisere oljeplattformer med havvind oppnår vi store klimakutt, og vi får et hjemmemarked hvor norsk leverandørindustri kan bygge opp kompetansen

Read more

Av Einar Wilhelmsen, fagansvarlig for energisystemer, Miljøstiftelsen ZERO (innlegget stod på trykk i Klassekampen 30.mai) I diskusjonen om utenlandskabler til Tyskland og England blir det i blant brukt argumenter om at det er en ineffektiv måte å løse problemet på. Blir ikke mye av strømmen borte på veien? Egentlig er det er litt rart spørsmål.

Read more

ZERO mener det er på tide at Oljefondet får muligheten til å investere direkte i fornybar energiprosjekter som ikke er på børs (såkalt unotert fornybar infrastruktur). Under følger ZEROs innspill til Finanskomiteens høring i forbindelse med behandling av stortingsmelding om fondet 4. mai 2018. Innspill til Finanskomiteens behandling av Meld. St. 13 (2017-2018) Statens pensjonsfond

Read more

Av Einar Wilhelmsen, fagansvarlig fornybar energi Dette innlegget utdyper våre synspunkter på artikkelen Heftig kamp om din strømregning NVE varsler nå at de er “i tenkeboksen” etter at deres forslag til nye nett-tariffer møtte stor kritikk.  Miljøstiftelsen ZERO støtter Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) som vil ha køprising i nettet, sånn at vi kan unngå

Read more

Dersom verden skal nå klimamålene, må utviklingsland dekke sine voksende energibehov med fornybar energi. ZERO trapper derfor nå opp arbeidet med å bedre rammevilkårene for å kunne mobilisere norsk kapital og kompetanse til investeringer i vann-, sol- og vindkraft i utviklingsland.  Utviklingsland har enorme behov for mer energi dersom de skal kunne arbeide seg ut

Read more

Av Einar Wilhelmsen, fagansvarlig fornybar energi, miljøstiftelsen ZERO (Trykket i Klassekampen 16.mars 2018) Tidligere Oljeprofessor Øystein Noreng tviler i Klassekampen på at klimapolitikken og fornybarutbygging kommer til å rokke ved gassens rolle i Europas energisystem. Ingen tvil om at gammel gass-analyse er vond å vende. Gass brukes i dag både til oppvarming og til å lage

Read more