Kategori: Industri

I går la strategigruppen bak SKOG22 frem sin rapport. Oppdraget for rapporten var å utarbeide en strategi som skal omfatte forskning, utvikling, innovasjon og kunnskapsformidling for å bidra til å realisere verdiskapingspotensialet i skogsektoren og bidra til utvikling av en mer bærekraftig økonomi.    ZERO var tilstede under fremleggingen, og Kåre Gunnar Fløystad, fagansvarlig for industri

Read more

Regjeringens lenge varslede strategi på biogass, som ble forsøkt lansert i skyggen av statsbudsjettet, var heller trist lesning. Heldigvis kom det et løft i den endelige versjonen av statsbudsjettet som kom i forrige uke. Norge har i dag et stort uutnyttet potensial for å produsere og biogass til transportformål. Vi brenner for eksempel årlig matavfall

Read more

Til neste år legger regjeringen fram sin stortingsmelding om energipolitikken. EU har vedtatt å redusere egne klimagassutslipp med 40 prosent, og bygge ut mer fornybar energi og energieffektivisere. ZERO, sammen med A/S Norske Shell, inviterer til lunsjseminar i Stavanger 3. desember.  Hvilken rolle skal Norge spille i Europas omlegging av klima- og energipolitikken?  Kan energinasjonen Norge

Read more

Vi var jaggu ikke sikre på om det ville være mulig. Hvor får man tak i biodrivstoff med god klimanytte? Hvordan får man det på tanken til flyene? Og hvordan får man flyselskapene interesserte? Men nå skjer det altså. Dagen før Zerokonferansen – og Avinorkonferansen – så skriver SAS og Norwegian luftfartshistorie i Norge, når

Read more

Realisering av fullskala CO2-fangst og lagring har vært det sentrale målet for CCS-politikken i Norge siden 2005. I årets budsjett tas det et skritt i riktig retning for å bidra til realisering av fullskalaanlegg internasjonalt, men det er ikke noe vesentlig framdrift for realisering av fullskalaanlegg i Norge. I forslaget til Statsbudsjett for 2015 er

Read more

(Oppdatert 15.41 09.10.2014) ZEROs kommentarer til Statsbudsjettet for 2015 Regjeringen har gjennom året bygget opp høye forventninger om betydelige klimatiltak i statsbudsjettet for 2015. Fasiten viser at til tross for noen gode enkelttiltak, er Erna Solbergs klimalederskap og regjeringens klimaprofil fraværende. – Erna Solberg viser manglende klimalederskap. Hun har ikke gitt Høyre-FrP-regjeringen et klimaprosjekt og

Read more

Det grønne skiftet skjer over hele verden akkurat nå. Neste uke åpner en ny og spennende fabrikk i Italia. ZERO er til stede på åpningen.  Firmaet Matrica SpA har offisielt åpnet sin første anlegg som vil konverterere vegetabilsk olje til å kunne brukes til komplekse bio-produkter. Sammen med Versalis har det italienske bioplastfirmaet Novamont investert

Read more

Verdens første kommersielle fullskala anlegg for karbonfangst og –lagring (CCS) åpner offisielt i dag på Boundary Dam i Canada. Det er det regionale kraftselskapet SaskPower som står bak prosjektet.  Boundary Dam-prosjektet viser at man må ha politisk vilje og satsning for at et slikt prosjekt skal realiseres.  I tillegg viser det at det er fullt

Read more

I Australia har arbeidet med klima sett alvorlige tilbakeslag etter at den konservative regjeringen under Tony Abbott kom til makten i fjor. De har blant annet kuttet ut subsidier til fornybar energi og kuttet i CO2-skatten. ZERO synes derfor det er spennende at vår politiske rådgiver, Camilla Svendsen Skriung, reiser til National CCS Week og

Read more

Lene Westgaard-Halle er i dag ansatt som seniorrådgiver i ZERO. Hun kommer fra jobb som politisk rådgiver i Høyres Stortingsgruppe, hvor hun blant annet har jobbet med grunnlaget for Høyres nye kommunepolitikk.  Lene har siden 90-tallet hatt et stort engasjement i Høyre, både gjennom mange år i bystyret i Drammen, som leder av Larvik Høyre og kommunestyrerepresentant, og

Read more

«Kun 2 % av Stortingsrepresentantene forstår fotosyntesen og bioøkonomi» er det spøkefullt blitt hevdet. På verdens miljødag, 5. juni, arrangerte derfor ZERO, Skogselskapet og NHO Mat og Landbruk stortingsseminaret «Fra sorte til grønne karboner». Hva er bioøkonomi? Bioøkonomi er bærekraftig produksjon og bearbeiding av biomasse til matvarer, helse- og fiberprodukter, industrielle produkter og energi. Bioøkonomi

Read more

Kristin Clemet i Civita kritiserer sterkt at stortingsflertallet har overkjørt regjeringen i spørsmålet om kraftløsning på Utsirafeltene. Men kritikken bygger på en rekke feilslutninger om norsk oljeforvaltning. Utbyggingen av Johan Sverdrup og de andre feltene på Utsirahøyden er av stor strategisk betydning for nasjonen Norge. Hvilken investeringsbeslutning som fattes i dag, vil være avgjørende for

Read more

Olje-og energiminister Tord Lien varslet i januar at det skulle komme en løypemelding om norsk strategi for CO2-håndtering i revidert budsjett. I revidert budsjett står det imidlertid lite konkret om veien videre. ZERO har skrevet et notat for hvordan den norske stat kan medvirke til bygging av fullskala CCS-anlegg. Notatet kan lastet ned her. Det

Read more

ZERO har lenge jobbet for en lønnsom og innovativ nullutslippsindustri i Norge. Prosessindustrien i Norge er en viktig del av det grønne skiftet og for at vi skal nå målene om kutt av klimautslipp. Derfor var det med stor interesse ZERO besøkte Eyde-nettverket i Agderfylkene 8. og 9. mai. Industrien har bygget seg opp ved kraftkrevende

Read more

Norsk klimapolitikk bør skape endringer på de arenaene der vi virkelig kan gjøre en forskjell, der det vi gjør har effekt utenfor landets grenser. Et av disse områdene er prosessindustrien. Felles for de store klimatiltakene i prosessindustrien er at de krever teknologiutvikling, utprøving og til syvende og sist store investeringer. ZERO arbeider for en klimapolitikk

Read more

Elektrifisering av norsk sokkel er et viktig klimatiltak for å nå Klimaforlikets mål om norsk utslippsreduksjon. I debatten om elektrifisering verserer det en rekke påstander om klimaeffekten av elektrifisering. ZERO svarer på påstandene.   # Strømmen er skitten Strømmen i Norge er ikke skitten, men utslippsfri, i dag og i framtiden. Norge har sammen med

Read more

Tidligere landbruksminister og politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet, Svein Sundsbø, startet i dag i ZERO, engasjert som seniorrådgiver på deltid. Svein Sundsbø har lang fartstid fra politikk, industri og forskning. Ved siden av å ha vært landbruksminister under Willoch-regjeringen 1985-86 har Sundsbø vært innom Samferdselsdepartementet og Olje- og energidepartementet i sin politiske karriere. I

Read more

Det var tverrpolitisk enighet om å se på avgift som virkemiddel for å drive frem økt bruk og produksjon av bioplast i Norge på dagens Zerofrokost om bioplast. Zero arrangerte frokostseminaret for å samle bransjen, ansvarlige politikere og andre interesserte til debatt om hvordan vi skal sikre økte markedsandeler for bioplast i Norge. Representanter for

Read more