Kategori: Klima

I Dagbladet 23.oktober forsvarer Klima- og miljøminister Ola Elvestuen at Venstre sitter i Regjering, og viser blant annet til at «ingen land kutter nok til å nå målene [i Parisavtalen]». Sant nok. Og Venstre i regjering har hittil ikke bidratt med noe som tilsier at Norge kommer til å kutte nok heller. Av daglig leder

Read more

Statsbudsjettet og 1,5 gradersrapporten fra FNs klimapanel ble lagt fram samtidig  mandag 8.oktober. Vi kan trygt si at budsjettet bærer preg av at det er skrevet før rapporten kom. I praksis styrer Statsbudsjettet mot 3 graders oppvarming, noe som står i grell kontrast til alvoret og hastverket i 1,5 gradersrapporten. Av daglig leder i miljøstiftelsen

Read more

At oljeeksportøren Norge leder an i utfasingen av olje, ser noen som et paradoks. Vi burde se det som en selvfølge. Av Marius Holm, daglig leder i miljøstiftelsen ZERO Regjeringen har som mål at halvparten av lastebilsalget i Norge skal være nullutslippskjøretøy i 2030. Det høres ambisiøst ut, når det bare finnes en håndfull elektriske

Read more

Hvordan skal vi vurdere årets statsbudsjettforslag ut fra IPCCs rapport om konsekvensene av 1,5 graders oppvarming av kloden? Zerofrokost med et solid politikerpanel tok rapporten som utgangspunkt og startet debatten om hvilke tiltak som må til for å sette Norge og verden på en kurs som begrenser den globale oppvarmingen til 1,5 grader. CICEROs Asbjørn

Read more

– Norden bør ta den globale ledertrøya i omstillingen til lavutslippssamfunnet! Dette er budskapet fra ledere i en rekke selskaper i rapporten Nordic companies on climate transition, competitiveness and growth, som ble lansert under Nordisk Ministerråd sist uke. Mer offensiv virkemiddelbruk vil ikke bare kunne fremme global klimainnsats, men styrke nordisk konkurranseevne og eksport av klimaløsninger til resten

Read more

Klima er på vei inn i litteraturen. Vi anbefaler bøker for påskeferien, om du nå tilbringer den på fjellet eller i byen. Kos deg, grøss litt og lær noe nytt med gode bøker der klima, og menneskets forhold til naturen, er sentralt. Blå av Maja Lunde, 2016 Blå er historien om feilene vi gjør i dag

Read more