Kategori: Landbruk

Klimaskepsis er en trussel mot en grønn framtid, og både talspersonene for Bygde-Norge og folk på bygda må ta utfordringene på alvor. Kåre Gunnar Fløystad, bonde og fagsjef i ZERO Bygde-Norge sitter på mange av løsningene for å bekjempe klimaendringene. Mer enn noen gang trengs det jordnære klimaløsninger og fotosyntesen, ikke bare konsekvent kritikk av alle

Read more
Av Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i ZERO Dette innlegget var på trykk i Nationen 9. juni Folk som har jord, skog og hav som en sentral del av sitt daglige liv er de første til å merke at klimaet er i endring. Vi møter stadig norske bønder som merker det, som ønsker å gjøre en
Read more

Fosnes, Hordaland, Oslo, Stavanger og Tønsberg er de fem nominerte til KS’ og miljøstiftelsen ZEROs årlige klimakonkurranse for kommunesektoren, Årets lokale klimatiltak. Konkurransen arrangeres for å skape oppmerksomhet om innovative og effektive klimaløsninger i både store og små kommuner og i fylkeskommunene. I alt kom det inn 18 søknader, hvorav flere var med i konkurransen

Read more
Digitalisering, viktig for klima eller bare viktig? Digitalisering er en megatrend, et buzzword og en sentral del av samfunnsutviklingen. Det er hevet over enhver tvil at digitalisering er viktig, men er det også viktig for å redusere klimagassutslippene? Hvordan bidrar digitalisering til det grønne skiftet, og hva konkret betyr det? Hvordan kan digitalisering bidra til
Read more

  Statsbudsjettet for 2017 må være et budsjett som gjør grønne intensjoner om til grønn handling, og tar i bruk konkrete verktøy for å kutte utslipp. Stortinget må ruste Norge for fremtiden, utvikle nye klimaspydspisser og sørge for at Norge går fra fossil særstilling til grønn særstilling. Nå er det få dager til statsbudsjettet for

Read more

ZERO søker etter en praktikant til arbeidet med gjennomføring og faggrunnlag for utstillingen “Skog som klimaløsning”. Utstillingen blir en del av ZEROexpo, ZEROs nye utstillingskonsept for Zerokonferansen. ZERO ønsker å løfte frem skogens potensiale som naturressurs på var mest sentrale utstillingsarena, sammen med klimaløsninger fra andre næringer i Norge. Med “Skog som klimaløsning” vil vi

Read more

I går la strategigruppen bak SKOG22 frem sin rapport. Oppdraget for rapporten var å utarbeide en strategi som skal omfatte forskning, utvikling, innovasjon og kunnskapsformidling for å bidra til å realisere verdiskapingspotensialet i skogsektoren og bidra til utvikling av en mer bærekraftig økonomi.    ZERO var tilstede under fremleggingen, og Kåre Gunnar Fløystad, fagansvarlig for industri

Read more

Biomasse er organisk nedbrytbart materiale som trær, avlinger, gress, søppel, røtter m.m. og er en viktig fornybar ressurs. Biomasse har imidlertid sine begrensninger i hvordan ressursene utnyttes, tidsfaktor og forutsetter gjenvekst med ny fangst av CO2. Det sentrale bidraget fra biomasse er knyttet til karbonet, – noe andre fornybare energikilder ikke kan bidra med på

Read more

Årets Zerokonferanse nærmer seg med stormskritt, og vil i år ha temaet «Veikart 2030». I veikartet står skog og bioøkonomi sentralt, så 12.-13 november er Oslo stedet å være. Hvilken rolle skal biomassen spille i og på veien til et nullutslippssamfunn, hvor bærekraftig er det å bruke og hvordan kan det styrke verdiskapningen i Norge?

Read more

For noen uker siden kom rapporten «New Climate Economy» og begrepet «grønn vekst» fikk gjenklang hos både statsministeren og i mediene. Økt satsing på fornybar energi og reduksjon i bruken av fossil energi og energibruken generelt er bare et steg på veien. Å basere framtidig utvikling på grønn vekst innebærer store omstillinger fra dagens situasjon.

Read more

Jordbruksoppgjør uten spor av klima Jordbruksoppgjøret handler ikke bare om bondens inntekt, det handler også om hvordan Regjeringen legger til rette for klimaomstilling og det grønne skiftet i landbruket. ZERO er skuffet over at landbruksminister Sylvi Listhaug foreslår kutt over hele linja: – spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) kuttes 70 millioner, – klima- og miljøtiltak

Read more

Landbruket er kilden til en stor del av de norske klimagassutslippene, men kan også være en del av klimaløsningen. Når regjeringen inviterer til «Klimadugnad» og til innspill fra miljøorganisasjonene bør begge problemstillingene være sentrale. Vårt første innspill til Landbruks- og Matministeren vil derfor være å sørge for at regjeringens biogasstrategi blir lagt fram, – og

Read more