Kategori: Maritimt

Regjeringen viser at det er økonomisk handlingsrom i revidert nasjonalbudsjett, og bevilger 300 millioner kroner til vei. Samme beløp ville gitt fylkene nødvendig økonomisk trygghet til å gjennomføre dette svært viktige teknologiskiftet til utslippsfrie hurtigbåter. I revidert statsbudsjettet som ble lagt fram i dag bevilger regjeringen 25 millioner kroner til utslippsfrie hurtigbåter. Men det trengs

Read more

I starten av april var ZERO vertsskap for et partnermøte i EU-prosjektet Baltic Sea Region Electric. 40 deltakere fra Tyskland, Polen, Estland, Latvia, Danmark, Finland og Sverige kom for å oppleve Oslo – Europas miljøhovedstad 2019. De utenlandske gjestene deltok først på ZEROs frokostseminar “Oslo Green Capital: How to electrify all urban transport by 2030?”

Read more

24. og 25. april samlet aktører fra den norske og internasjonale hydrogenbransjen seg i Tyssedal for å oppdatere hverandre om pågående prosjekter, og for å diskutere mulige samarbeid fremover. Hovedtema for årets treff var hvordan større volumer av utslippsfritt hydrogen kan bli realisert de neste årene. Sindre Østby Stub og Anne Marit Post-Melbye, rådgivere i

Read more

Av Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO Dette innlegget stod først på trykk i Stavanger Aftenblad, 3. april 2019. I 2014 fikk vi den første elfergen. Bare sju år senere, i 2021, vil drøyt 70 ferger med batteri være i drift rundt om i Norge. Nesten alle er designet og bygget i Norge. Nå kan regjeringen

Read more

Det nærmer seg fremleggelse av handlingsplan for grønn skipsfart fra regjeringen. Sammen med 10 organisasjoner har vi sendt et fellesbrev med våre forventninger til denne handlingsplanen. Målene for handlingsplanen er tydelig formulert i regjeringsplattformen: «Legge frem en handlingsplan for grønn skipsfart med ambisjon om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030, herunder

Read more

I 2021 kommer de første ladbare kystruteskipene i Norge. De skal trafikkere 34 kystrutehavner mellom Bergen og Kirkenes. Vi har kartlagt hvordan havnene ligger an med å installere strøm til batterilading og landstrøm. Sammen med Norske Havner, Energi Norge og KS bedrift Energi har vi kartlagt brorparten av de 34 havnene langs Kystruta for å

Read more

Norges største grossist vil utvikle en transportkjede som er hel-elektrisk og utslippsfri, både på land, til sjøs og i omlastingen. Enova støtter prosjektet med 119 millioner kroner til bygging av to autonome transportferger. – Dette autonome transportfergeprosjektet viser vei for hva som er mulig å få til av helt utslippsfrie, framtidsrettede, gode klimaløsninger utviklet av

Read more

Norled og Statens Vegvesen har signert kontrakten for utvikling og bygging av verdens første hydrogen-elektriske ferge. Fergen skal gå i trafikk på riksveg 13 i Rogaland mellom Hjelmeland-Nesvik-Skipavik fra 2021. – Med denne signeringen kommer arbeidet med verdens første hydrogenferge i gang. Jeg vil gratulere Statens Vegvesen og Norled, og ønske lykke til med gjennomføringen

Read more

– Landstrømanlegg er grunnleggende infrastruktur for lavutslippssamfunnet, og fremover må det bygges ut langs hele kysten, sier teknologiansvarlig Marius Gjerset i Zero. Landstrømanlegget på Vippetangen i Oslo har stått klar siden desember, og ble tirsdag tatt i bruk for første gang av Stena Saga. Anlegget innebærer at danskefergene i fremtiden kan slå av hjelpemotorene og

Read more

PILOT-E ordningen har idag tildelt støtte til seks ambisiøse og innovative prosjekter for å utvikle og ta i bruk løsninger for utslippsfri maritim transport og fremtidens klimanøytrale industri. PILOT-E er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova for å øke tempoet i det grønne skiftet gjennom å sikre en raskere utvikling fra idé til marked.

Read more

Cruiseselskapet The Fjords skal bygge et nytt helelektrisk skip – Legacy of The Fjords. Den skal gå som sightseeing-båt i Oslofjorden fra 2019. Fra før er det klart at Nesoddfergene skal bli elektriske fra 2019. – Svært gledelig at vi får flere fartøy med elektrisk fremdrift i Oslofjorden. Det kutter utslipp, og viser frem teknologi

Read more

De fem toppnominerte til prisen «Årets lokale klimatiltak» i 2018 er Bergen, Båtsfjord, Flora, Trøndelag og Østfold. I alt kom det inn 22 søknader til konkurransen, som i år arrangeres av Miljøstiftelsen ZERO, KS og Kommunalbanken i fellesskap. Dette ga skarp konkurranse om de fem tetplassene, som ble valgt ut av en jury bestående av Kristin

Read more
Felles pressemelding fra Fjord1 og ZERO Fjord1 og miljøstiftinga ZERO inngår samarbeid Fjord1 og ZERO har inngått ein treårig samarbeidsavtale. Føremålet er å jobbe saman for å skape gode rammevilkår for utsleppsfri maritim transport, herunder å bidra til grøne skiftet i maritim sektor. Med denne samarbeidsavtalen blir Fjord1 ein viktig alliert med ZERO i arbeidet
Read more

Verdens første helelektriske batteriferge Ampere har nå vært i drift i tre års tid og verdens første helt utslippsfrie bilfergesamband (Anda-Lote) ble satt i drift i starten av 2018. Over 70 ferjer med batterier er nå under bygging og vil være i drift innen 2022. Batteriløsninger er nå på vei inn i hele maritim sektor.

Read more

Velkommen til å delta i Årets lokale klimatiltak – en klimakonkurranse for kommunesektoren som arrangeres av KS, Kommunalbanken og Miljøstiftelsen ZERO. Konkurransen arrangeres for å skape oppmerksomhet om gode klimaløsninger i store og små norske kommuner og i fylkeskommunene. Vi vil vise fram ambisiøse prosjekter for å begeistre og inspirere! De tre beste prosjektene blir

Read more

I forrige uke kom nyheten om at det førerløse, autonome og utslippsfrie skipet Yara Birkeland skal bygges ved det norske verftet Vard i Brevik. Dermed skal norsk maritim næring bygge nok et utslippsfritt skip. – Svært gledelig at Yara Birkeland nå skal bygges, og en ekstra bonus at det skjer hos Vard. Jeg vil gratulere

Read more

I dag vedtok Stortinget at cruiseskip og -ferger skal seile utslippsfritt i norske verdensarvfjorder så snart det er teknisk mulig, og senest innen 2026. Vedtaket vil gi positive ringvirkninger for lokalbefolkning, turist- og reiseliv, miljø- og klima, og for maritim bransje. – For første gang i verden kommer det krav om utslippsfri innseiling i fjordene

Read more

Ønsker du å følge med på siste nytt innen fornybar og utslippsfri maritim sektor? Her har ZERO har samlet noen av de viktigste nyhetene vi har fått med oss. Har du tips til andre gode nyheter på området?  Send oss gjerne tips til: marius.gjerset@zero.no Verden første helt utslippsfrie fergesamband satt i drift Verdens første helt

Read more

Maritim næring ønsker strengere krav fra politikerne Oppsummering og presentasjoner fra frokostseminaret “Utslippsfrie fjorder og maritim sektor” (oppdatert kl 14.05 den 12/4) På seminaret “Utslippsfrie fjorder og maritim sektor” denne uken etterlyste flere sentrale aktører fra bransjen strengere krav fra politikerne, slik at det blir konkurranse om å levere langsiktige, utslippsfrie løsninger i maritim sektor. Lengst

Read more

Det grønne skiftet til fornybar og utslippsfri maritim sektor er i full gang. Ferjebransjen leder an i Norge og verden, drevet fram av gode politiske vedtak om nullutslippskrav og en framtidsrettet bransje som utvikler og tar i bruk nye utslippsfrie løsninger. Norge har verdensledende maritim leverandørindustri på nullutslippsløsninger. For ett år siden samlet ZERO fullt

Read more

I dag ble verdens første utslippsfrie fergesamband mellom Anda og Lote satt i drift, og de to batterifergene MF Gloppefjord og MF Eidsfjord døpt. Fergesambandet er del av E39 og binder sammen kommunene Eid og Gloppen i Sogn og Fjordane. – Å trafikkere fergesamband med batteriferger er et første skritt i det grønne skiftet i maritim

Read more
ZERO og The Fjords DA inngikk i januar et treårig samarbeid om å jobbe frem gode miljø- og klimakrav for maritime kyst- og fjordruter. The Fjords er en ny aktør innen turisttrafikk i norske fjorder, og trafikkerer en turistrute mellom Flåm og Gudvangen med det hybridelektriske skipet Vision of the Fjords. Skipet ble kåret til
Read more

ZERO er skuffet over at det ikke var flertall på Stortinget for å be Regjeringen stille strengere krav til utslippskutt i Kystruteanbudet, under dagens stortingsbehandling. – Kravet om reduksjon av CO2-utslipp på kun 25% fram til 2030, er langt dårligere enn det norsk industri kan levere – og det som trengs for å nå klimamålene,

Read more

– Det er bra Regjeringen nå stiller krav til utslippsreduksjoner og bruk av utslippsfri landstrøm for det nye kystruteanbudet, men regjeringen utnytter ikke mulighetene anbudet gir til å bidra til få til morgendagens utslippsfrie skipsfart som den verdensledende norske maritime industrien kan levere, mener ZERO. Kystruta er en stor internasjonal turistattraksjon og nasjonalt symbol og merkevare for Norge, i

Read more

Statens vegvesen utlyser utviklingskontrakt for hydrogenferje på Hjelmeland-Nesvik-Skipavik sambandet. – Dette vil bli verdens første hydrogenbilferge som nå skal utvikles i Norge. ZERO er veldig glade for dette nye viktige steget for å få til en helt fornybar og utslippsfri ferje- og maritim sektor, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO. – ZERO har vært en pådriver

Read more
Teknologiskiftet til batteriferger i Norge er i full gang. Fergebransjen leder an i utviklingen for nullutslippsløsninger, og Norge leder an i verden. Derfor inviterte ZERO torsdag 4. mai til seminar for å dele erfaringer og hente inspirasjon til veien videre for utslippsfrie løsninger i hele den maritime sektoren.  Under finner du alle presentasjonene fra dagens seminar. Hele
Read more

Her følger et utvalg nyheter om utviklingen innen utslippsfri skipsfart Tips! Hvis du vil melde deg på nyhetsbrev om utslippsfri og fossilfri transport fra ZERO, meld deg på her! Nyheter om fossilfri og utslippsfri skipsfart 25. oktober 2017 Nye anbud på null- og lavutslipp fartøy Anbud på Kystruta – kan det bli Norges neste store spydspiss

Read more

Fergefylket Hordaland verdensledende på omlegging til elektrisk fergedrift – Dette er måten å løse klimautfordringen på, enkelt og greit, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO. Hordaland vant under høstens Zerokonferanse prisen for “Årets lokal klimatiltak” for arbeidet med elferger. Med dagens tildeling, og 4 av 5 fergepakker i Hordaland ferdig, er status at så og

Read more

Nyheter om nullutslipp og fornybar ferge og skipsfart. Send oss gjerne tips: marius.gjerset@zero.no Ferger Det skjer en stille, grønn revolusjon i norske fjorder Bransjen er godt kjent med den stille revolusjonen. Men dimensjonene i det grønne skiftet som nå skjer, har nok skjedd litt under radaren for folk flest. Det grønne skiftet i fergebransjen kan

Read more