Kategori: Maritimt

Fosnes, Hordaland, Oslo, Stavanger og Tønsberg er de fem nominerte til KS’ og miljøstiftelsen ZEROs årlige klimakonkurranse for kommunesektoren, Årets lokale klimatiltak. Konkurransen arrangeres for å skape oppmerksomhet om innovative og effektive klimaløsninger i både store og små kommuner og i fylkeskommunene. I alt kom det inn 18 søknader, hvorav flere var med i konkurransen

Read more
Digitalisering, viktig for klima eller bare viktig? Digitalisering er en megatrend, et buzzword og en sentral del av samfunnsutviklingen. Det er hevet over enhver tvil at digitalisering er viktig, men er det også viktig for å redusere klimagassutslippene? Hvordan bidrar digitalisering til det grønne skiftet, og hva konkret betyr det? Hvordan kan digitalisering bidra til
Read more

  Statsbudsjettet for 2017 må være et budsjett som gjør grønne intensjoner om til grønn handling, og tar i bruk konkrete verktøy for å kutte utslipp. Stortinget må ruste Norge for fremtiden, utvikle nye klimaspydspisser og sørge for at Norge går fra fossil særstilling til grønn særstilling. Nå er det få dager til statsbudsjettet for

Read more
ZEROkonferansen 2016: De neste spydspissene i maritim sektor Norsk maritim sektor står overfor store omveltninger. Selv om batteriferga Ampere har snudd opp ned på hva som forventes av klimavennlige fartøy, er det langt igjen til fagetatenes klimastrategimål i NTP om at innen 2030 skal 40 prosent av alle skip i nærskipsfart bruke biodrivstoff eller være
Read more

To nye elektriske ferjer og to ladbare hydridferjer vil trafikkere Trondheimsfjorden fra 2019. Miljøstiftelsen ZERO roser Sør-Trøndelag fylkeskommune for å kutte 75 prosent av utslippene på disse ferjestrekningene, og sier dette viser tydelig at det grønne skiftet i maritim sektor rulles ut i stor skala. – Vi er veldig fornøyde med at strekningen Brekstad-Valset nå

Read more

Samme dag som regjeringen arrangerte innspillskonferanse om grønne offentlige innkjøp offentliggjorde Fjord 1 byggingen av to nye batteriferger i Norge for strekningen “E39 Anda-Lote”. Fjord 1 vant tidligere i  år anbudet om fergedriften på Anda-Lote sambandet på E39. Kravet i anbudet fra Statens Vegvesen var at det skulle være en helelektrisk ferge og en som kunne

Read more

Den 27. april arrangerer ZERO temamøte om biodrivstoff i forum for fornybar transport, etterfulgt av et halvdagsseminar om norsk produksjon av flytende biodrivstoff. Forrige møte i forumet, 3. februar, kom over 150 personer for å høre om elektriske løsninger for tyngre kjøretøy, til denne biodagen er det allerede mer enn 130 påmeldte. Spørsmålene vi skal svare

Read more

  Regjeringen har levert revidert lov om offentlige anskaffelser som nå skal til stortingsbehandling. Det er forventet at loven vil gjelde fra sommeren. Miljøstiftelsen ZERO mener den reviderte loven er langt tydeligere på at det skal stilles miljøkrav og etterspørres klimaløsninger, sammenliknet med forrige lov. –  Vi bruker mer enn 400 mrd kroner på offentlige anskaffelser,

Read more

Her har vi samlet høydepunktene på årets Zerokonferanse for alle som er nysgjerrig på hvordan vi skal få til et grønt skifte i transportsektoren. Meld deg på her! Dag 1, tirsdag 27. oktober: Jorda rundt i solcellefly: Bertrand Piccard Spydspiss transport: Øystein Stray Spetalen, investerer stort i hydrogen Sofasamtale om fremtidens transportsystemer ZEROexpo – Norges største utstilling

Read more

Hele ferge-Norge var 13. oktober samlet på elfergen Ampere for å lære og forberede skiftet til utslippsfrie ferger over hele landet. – Fra før har Stortinget vedtatt at alle statlige fergeanbud skal ha krav til nullutslippsteknologi. Nå forventer vi at fylkene kommer etter, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i Miljøstiftelsen ZERO. Se video og presentasjonene fra

Read more

Pressemelding fra ZERO: Maritim strategi for grønt skifte oppdatert 5.juni kl 14.20 Næringsminister Monica Mæland har i dag lagt fram regjeringens nye maritime strategi. I strategien er regjeringen tydelige på omlegging til bruk av mer miljøvennlig drivstoff for å løse skipsfartens miljøutfordringer med betydelig reduksjoner i klimagassutslipp og luftforurensning. – Strategien er et steg videre

Read more