Kategori: Offentlige anskaffelser

I starten av april var ZERO vertsskap for et partnermøte i EU-prosjektet Baltic Sea Region Electric. 40 deltakere fra Tyskland, Polen, Estland, Latvia, Danmark, Finland og Sverige kom for å oppleve Oslo – Europas miljøhovedstad 2019. De utenlandske gjestene deltok først på ZEROs frokostseminar “Oslo Green Capital: How to electrify all urban transport by 2030?”

Read more

In 2019 Oslo is the European Green Capital, thanks to – among other things – the Norwegian car market being electrified at a record pace. The next ambition for Oslo is to become a zero emission city in 2030 and to electrify all urban transportation – vans, trucks, buses, ferries and heavy contruction machines. In

Read more

Ny gjennomgang gjort av NRK viser at flere kommuner er langt bakpå med arbeidet med å redusere klimagassutslipp. I 2008 ble Stortinget enige om et klimaforlik som innebærer en nasjonal utslippsreduksjon på 30 prosent innen 2020. Kommunene fikk da i oppdrag å utarbeide lokale klima- og energihandlingsplaner. Ordfører etterspør statlig støtte Drøye ti år senere

Read more

Utbygging av vei fører til store utslipp av klimagasser. ZERO og Nye Veier inviterer til workshop for å diskutere løsninger for å kutte disse utslippene. Både anleggsvirksomheten og materialene som brukes ved bygging av infrastruktur står for store utslipp av klimagasser. Stikkprøver fra Statens vegvesen viser at hver million investert i vei i snitt fører

Read more

De fem toppnominerte til prisen «Årets lokale klimatiltak» i 2018 er Bergen, Båtsfjord, Flora, Trøndelag og Østfold. I alt kom det inn 22 søknader til konkurransen, som i år arrangeres av Miljøstiftelsen ZERO, KS og Kommunalbanken i fellesskap. Dette ga skarp konkurranse om de fem tetplassene, som ble valgt ut av en jury bestående av Kristin

Read more

Velkommen til å delta i Årets lokale klimatiltak – en klimakonkurranse for kommunesektoren som arrangeres av KS, Kommunalbanken og Miljøstiftelsen ZERO. Konkurransen arrangeres for å skape oppmerksomhet om gode klimaløsninger i store og små norske kommuner og i fylkeskommunene. Vi vil vise fram ambisiøse prosjekter for å begeistre og inspirere! De tre beste prosjektene blir

Read more

– Norden bør ta den globale ledertrøya i omstillingen til lavutslippssamfunnet! Dette er budskapet fra ledere i en rekke selskaper i rapporten Nordic companies on climate transition, competitiveness and growth, som ble lansert under Nordisk Ministerråd sist uke. Mer offensiv virkemiddelbruk vil ikke bare kunne fremme global klimainnsats, men styrke nordisk konkurranseevne og eksport av klimaløsninger til resten

Read more
Taxinæringen står for omtrent én prosent av klimagassutslippene fra transport nasjonalt og opp til 4,4 prosent i de største fylkene. Mens elbilutrullingen er i full gang i Norge, henger drosjenæringen etter i skiftet til fornybar og utslippsfri transport. Derfor har ZERO laget en oppskrift for med tiltak og virkemidler for å få fart på det
Read more

  Klimagassutslippene fra industrien utgjør rundt en femtedel av de nasjonale og globale utslippene, og implementering av ny teknologi i industrien er helt avgjørende for å nå klimamålene i Parisavtalen. I industrien utgjør prosessutslippene to tredeler av klimagassutslippene, og ny produksjonsteknologi og karbonfangst er nødvendig for å kutte disse utslippene. I denne rapporten peker ZERO

Read more

Byrådet i Oslo la i dag fram sitt andre Klimabudsjett sammen med budsjettet for 2018. – Det viktigste klimagrepet byrådet nå gjør er en massiv utbygging av ladeinfrastruktur for elektriske personbiler, varebiler og taxier, i tillegg til den store satsingen på fossilfri kollektivtrafikk, sykkel og miljødifferansierte bompenger, sier Jenny Skagestad, rådgiver for storby i ZERO.

Read more

Statens vegvesen utlyser utviklingskontrakt for hydrogenferje på Hjelmeland-Nesvik-Skipavik sambandet. – Dette vil bli verdens første hydrogenbilferge som nå skal utvikles i Norge. ZERO er veldig glade for dette nye viktige steget for å få til en helt fornybar og utslippsfri ferje- og maritim sektor, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO. – ZERO har vært en pådriver

Read more

Her følger et utvalg nyheter om utslippsfrie og fossilfrie busser Elbuss-studietur Eindhoven 21.-22.mars ZERO og Kollektivtrafikkforeningen inviterer til elbuss-studietur til Nederland 21.-22. mars – som kan kombineres med deltakelse på eMobility konferansen i Brüssel 22.-23.mars. Eindhoven satte i drift 43 helelektriske leddbusser i desember i fjor – den største utrullingen av elektriske leddbusser til nå i

Read more

Byer i hele Norge har ambisiøse mål for å omstille transportsektoren. Bergen skal bli fossilfritt innen 2030. Det er knapt 14 år til, tilsynelatende kort tid, men lenge nok til at samfunnet vil gjennomgå store endringer.   Klimaforum trakk frem eksempler og planer for hvordan nullutslippsteknologi vil innføres i biler, busser og båter. Denne Klimalunsjen

Read more

Fosnes, Hordaland, Oslo, Stavanger og Tønsberg er de fem nominerte til KS’ og miljøstiftelsen ZEROs årlige klimakonkurranse for kommunesektoren, Årets lokale klimatiltak. Konkurransen arrangeres for å skape oppmerksomhet om innovative og effektive klimaløsninger i både store og små kommuner og i fylkeskommunene. I alt kom det inn 18 søknader, hvorav flere var med i konkurransen

Read more

  Statsbudsjettet for 2017 må være et budsjett som gjør grønne intensjoner om til grønn handling, og tar i bruk konkrete verktøy for å kutte utslipp. Stortinget må ruste Norge for fremtiden, utvikle nye klimaspydspisser og sørge for at Norge går fra fossil særstilling til grønn særstilling. Nå er det få dager til statsbudsjettet for

Read more
ZEROkonferansen 2016: Grønne offentlige innkjøp - fra ord til handling Gjør din kommune til en klimavinner! På Zerokonferansens andre dag skal vi gjøre et dypdykk i et av de minst omtalte, men aller viktigste klimavirkemidlene i verktøykassen: Grønne offentlige innkjøp! Når du, som lokalpolitiker eller administrativt ansatt i kommune eller stat, forlater denne sesjonen skal du
Read more
Fra fossil transport til smart, grønn mobilitet Ny digital teknologi gir helt nye muligheter for smart og utslippsfri mobilitet som sparer energi, utslipp, plass, tid og penger. Hvordan skape mer effektiv flyt folk utslippsfritt i byen, og hvilke forretningsmodeller og politiske virkemidler trenger vi for storskala utrulling av intelligent mobilitet? Peggy Liu, Chairperson, Joint US China
Read more
En rekke engasjerte ledere fra Norge 203040-koalisjonen møtte denne uken ekspertutvalget for grønn konkurransekraft hos Telenor for å diskutere ulike arbeidshypoteser. Det regjeringsoppnevnte utvalget, som ledes av Connie Hedegaard og Idar Kreutzer, skal legge frem en overordnet strategi for norsk, grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050 i slutten av oktober. Berit Svendsen,
Read more

Midt-norske aktører i front på klima, energi og grønn innovasjon Trondheim kommune og Miljøstiftelsen ZERO inviterte 6. september næringsliv, organisasjoner, akademia og engasjerte innbyggere til klimafrokost i den ærverdige Rådhussalen i Trondheim folkebibliotek. 70 deltakere kunne la seg inspirere av innovatører, FoU-aktører, industribyggere, næringsaktører og offentlige aktører som hver for seg og sammen utvikler og bygger framtidas løsninger

Read more

Torsdag vedtok Stortinget ny lov om offentlige anskaffelser. Den gir en vesentlig styrking av stat, fylker og kommuners miljø- og klimaansvar, samtidig som den innfører en ordning som kutter kostnadsrisikoen ved å være tidlig ute med nye klimaløsninger. – Loven åpner dørene vidåpne for at stat og kommuner skal bruke sin innkjøpsmakt strategisk for å

Read more

  Regjeringen har levert revidert lov om offentlige anskaffelser som nå skal til stortingsbehandling. Det er forventet at loven vil gjelde fra sommeren. Miljøstiftelsen ZERO mener den reviderte loven er langt tydeligere på at det skal stilles miljøkrav og etterspørres klimaløsninger, sammenliknet med forrige lov. –  Vi bruker mer enn 400 mrd kroner på offentlige anskaffelser,

Read more

Her har vi samlet høydepunktene på årets Zerokonferanse for alle som er nysgjerrig på hvordan vi skal få til et grønt skifte i transportsektoren. Meld deg på her! Dag 1, tirsdag 27. oktober: Jorda rundt i solcellefly: Bertrand Piccard Spydspiss transport: Øystein Stray Spetalen, investerer stort i hydrogen Sofasamtale om fremtidens transportsystemer ZEROexpo – Norges største utstilling

Read more

Offentlige anskaffelser er et viktig verktøy for å drive fram det grønne skiftet. På dagens workshop hos ZERO bidro 25 deltakere fra offentlig sektor og privat næringsliv til å kartlegge barrierer og gode eksempler fra innkjøpsprosesser.  Det offentlige handler inn for ca 400 milliarder kroner i året – 15 prosent av Norges BNP. – Om det

Read more

På Zerokonferansen 2015 kan du være med på Zerolab – en workshop der du deltar i aktive gruppediskusjoner som utforsker spenstige muligheter for å løse byenes utfordringer og styrke byenes pådriverrolle i det grønne skiftet. I 2014 arrangerte ZERO Klimalab 2030 med 35 toppledere i næringsliv, interesseorganisasjoner og politikken – en workshop inspirert av foresightmetode. Klimalab definerte

Read more

Tiden er inne. Nå deler KS og ZERO ut prisen «Årets lokale klimatiltak». Prisen er opprettet for å premiere de smarte klimaløsningene som utvikles og gjennomføres av norske kommuner og fylkeskommuner. Utmerkelsen deles ut foran en fullsatt sal på Folketeateret under Zerokonferansen 12. november. I år kom det inn 11 søknader. De heldige fem finalistene

Read more

Her har vi samlet høydepunkter fra årets Zerokonferanse for alle som jobber i kommunesektoren med lokale klimatilak og som vil være med å drive det grønne skiftet videre. Dag 1, onsdag 12. november: – Utdeling av prisen Årets lokale klimatiltak 2014 (KS og ZERO) – Lunsjdebatt om fremtiden for elbilvirkemidlene i klimabilutstillingen, med Nikolai Astrup

Read more