Kategori: Offshore

Verdensbanken lanserer nå ny satsning på å få fart på utviklingen av havvind i utviklingsland. ZERO utfordrer norske myndigheter og næringsliv til å bidra til satsningen. Verdensbanken vil hjelpe vekstøkonomier med å vurdere deres havvindpotensiale og gi teknisk bistand til å utvikle en pipeline av prosjekter som er klare for investeringer fra energiutviklere. – Offshore vind kan

Read more

– Dersom Equinor elektrifiserer feltene Gullfaks og Snorre med strøm fra havvind, er det årets havvindnyhet. Nå kan vi endelig få havvind på norsk sokkel, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO. – Ved å elektrifisere oljeplattformer med havvind oppnår vi store klimakutt, og vi får et hjemmemarked hvor norsk leverandørindustri kan bygge opp kompetansen

Read more

Av Einar Wilhelmsen, fagansvarlig fornybar energi, miljøstiftelsen ZERO (Trykket i Klassekampen 16.mars 2018) Tidligere Oljeprofessor Øystein Noreng tviler i Klassekampen på at klimapolitikken og fornybarutbygging kommer til å rokke ved gassens rolle i Europas energisystem. Ingen tvil om at gammel gass-analyse er vond å vende. Gass brukes i dag både til oppvarming og til å lage

Read more

– Det er svært gledelig at Statoil nå går inn med større investeringer i fornybar energi. Det er langt igjen, men dette bør være starten på en større omlegging i retning av vekst i fornybare investeringer fra Statoil. Det er mange offshore vindkraftprosjekter som trenger store investeringer fra store aktører som Statoil, som for eksempel

Read more

Til neste år legger regjeringen fram sin stortingsmelding om energipolitikken. EU har vedtatt å redusere egne klimagassutslipp med 40 prosent, og bygge ut mer fornybar energi og energieffektivisere. ZERO, sammen med A/S Norske Shell, inviterer til lunsjseminar i Stavanger 3. desember.  Hvilken rolle skal Norge spille i Europas omlegging av klima- og energipolitikken?  Kan energinasjonen Norge

Read more

At Erna Solberg ønsker et grønt skifte i DN 30. august, og viser til at Norge har en unik mulighet til å investere i grønn omstilling, er positivt. Vi har mulighet til å ta en ledende posisjon på utvikling av miljøteknologi. Da forventer vi også at regjeringen bidrar til denne omstillingen i statsbudsjettet for 2015,

Read more

Lene Westgaard-Halle er i dag ansatt som seniorrådgiver i ZERO. Hun kommer fra jobb som politisk rådgiver i Høyres Stortingsgruppe, hvor hun blant annet har jobbet med grunnlaget for Høyres nye kommunepolitikk.  Lene har siden 90-tallet hatt et stort engasjement i Høyre, både gjennom mange år i bystyret i Drammen, som leder av Larvik Høyre og kommunestyrerepresentant, og

Read more

Kristin Clemet i Civita kritiserer sterkt at stortingsflertallet har overkjørt regjeringen i spørsmålet om kraftløsning på Utsirafeltene. Men kritikken bygger på en rekke feilslutninger om norsk oljeforvaltning. Utbyggingen av Johan Sverdrup og de andre feltene på Utsirahøyden er av stor strategisk betydning for nasjonen Norge. Hvilken investeringsbeslutning som fattes i dag, vil være avgjørende for

Read more

Elektrifisering av norsk sokkel er et viktig klimatiltak for å nå Klimaforlikets mål om norsk utslippsreduksjon. I debatten om elektrifisering verserer det en rekke påstander om klimaeffekten av elektrifisering. ZERO svarer på påstandene.   # Strømmen er skitten Strømmen i Norge er ikke skitten, men utslippsfri, i dag og i framtiden. Norge har sammen med

Read more

Store jafs av de norske CO2-utslippene kan fjernes hvis vi gjør klimatiltak der de største utslippene er, nemlig i petroleumssektoren. Elektrifisering av olje- og gassplattformene våre er et slik klimatiltak. Det går ut på å fjerne gassturbinene som forsyner plattformene med energi til driften av plattformen og erstatte disse med ren kraft som føres ut

Read more