Kategori: Personbil

ZERO mener det er viktig at regjeringen i statsbudsjettet for 2019 fortsetter omleggingen av engangsavgifter ved kjøp av nye biler på en måte som øker farten på overgangen til utslippsfrie biler. Da legger vi samtidig grunnlaget for at det skal bli mulig å gradvis innføre moms og avgifter på elbil etter 2021, uten at elbilene svekker

Read more

Hvordan har engangsavgiften blitt endret sammenlignet med øvrige avgiftsendringer? På hvilken måte har det økende salget av elbiler påvirker statens inntekter? Dette har Sveinung Kvalø i COWI utredet for ZERO. Hensikten med notatet er å belyse endringer i engangsavgiften sammenlignet med øvrige avgiftsendringer, og på hvilken måte det økende salget av elbiler påvirker statens inntekter. Hovedvekten

Read more

Byrådet i Oslo la i dag fram sitt andre Klimabudsjett sammen med budsjettet for 2018. – Det viktigste klimagrepet byrådet nå gjør er en massiv utbygging av ladeinfrastruktur for elektriske personbiler, varebiler og taxier, i tillegg til den store satsingen på fossilfri kollektivtrafikk, sykkel og miljødifferansierte bompenger, sier Jenny Skagestad, rådgiver for storby i ZERO.

Read more