Kategori: Fornybar

Fornybar energi er et milliardmarked i stor vekst. Men utnytter norske aktører mulighetene? Hvilke hindringer holder igjen norske investeringer i vind- og solenergi internasjonalt? Og hva er de viktigste instrumentene som kan støtte vekst i investeringer i den norske fornybarnæringen? Det var utgangspunktet for en ny rapport som Multiconsult har laget for ZERO, og som ble lansert på et

Read more