Kategori: Fornybar energi og kraftnett

At oljeeksportøren Norge leder an i utfasingen av olje, ser noen som et paradoks. Vi burde se det som en selvfølge. Av Marius Holm, daglig leder i miljøstiftelsen ZERO Regjeringen har som mål at halvparten av lastebilsalget i Norge skal være nullutslippskjøretøy i 2030. Det høres ambisiøst ut, når det bare finnes en håndfull elektriske

Read more

Velkommen til å delta i Årets lokale klimatiltak – en klimakonkurranse for kommunesektoren som arrangeres av KS, Kommunalbanken og Miljøstiftelsen ZERO. Konkurransen arrangeres for å skape oppmerksomhet om gode klimaløsninger i store og små norske kommuner og i fylkeskommunene. Vi vil vise fram ambisiøse prosjekter for å begeistre og inspirere! De tre beste prosjektene blir

Read more
Foto: Tafjord ZERO mener at tilslutning til ACER er en fordel og at mer integrering og felles spilleregler er en forutsetning for vellykket klimapolitikk. Med mer utbygd og regulert nett trengs det færre kull og gasskraftverk i reserve. Kabler fra Norge har dermed en dobbel klimaeffekt. Kablene brukes til å eksportere fornybar energi som erstatter
Read more
Pressemelding fra ZERO: En solid grunnmur for god klimapolitikk   ZERO er grunnleggende positiv til mange av hovedgrepene i den nye regjeringserklæringen. - Mye gjenstår, regjeringens klimapolitikk er ikke ferdigsnekret, men utgangspunktet lover godt, sier Marius Holm, leder i ZERO. - Det er viktig at regjeringens ser at klimapolitikken må bidra til klimaløsninger som kutter
Read more

Fornybar energi er et milliardmarked i stor vekst. Men utnytter norske aktører mulighetene? Hvilke hindringer holder igjen norske investeringer i vind- og solenergi internasjonalt? Og hva er de viktigste instrumentene som kan støtte vekst i investeringer i den norske fornybarnæringen? Det var utgangspunktet for en ny rapport som Multiconsult har laget for ZERO, og som ble lansert på et

Read more
All plast laget av olje kan erstattes med fossilfri plast. Tirsdag 4. april inviterte Zero næringslivet, samarbeidspartnere, organisasjoner og politikere til å diskutere virkemidler og muligheter for å erstatte den fossile plasten med fornybare alternativer. Under finner du lenker til presentasjonene som ble holdt under forum for fossilfri plast. IKEA Norges sustainability developer, Yngvill Ofstad presenterte
Read more
ZEROkonferansen 2016: Room for fossil heating in a renewable Europe? Tyskland og England er de største kundene for norsk gass. I likhet med de fleste landene i Europa bruker de gassen til mange ulike formål. I Norge har fossilindustrien argumentert med at det trengs mer gass i Europa, fordi gasskraft skal balansere kraftnettet og fase ut
Read more
ZEROkonferansen 2016: Finansbransjens muligheter i det internasjonale fornybarmarkedet Kunnskap og kapital er de viktigste råvarene for fornybar energi. Hvordan kan en kompetent, norsk finansklynge gjøre en forskjell internasjonalt inn i fornybarbransjen? Utvikling og finansiering av fornybarprosjekter internasjonalt kan bli et av Norges hovedbidrag i klimaarbeidet, samtidig som det skaper en livskraftig og verdiskapende næringsklynge i Norge. Hal
Read more
En rekke engasjerte ledere fra Norge 203040-koalisjonen møtte denne uken ekspertutvalget for grønn konkurransekraft hos Telenor for å diskutere ulike arbeidshypoteser. Det regjeringsoppnevnte utvalget, som ledes av Connie Hedegaard og Idar Kreutzer, skal legge frem en overordnet strategi for norsk, grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050 i slutten av oktober. Berit Svendsen,
Read more

Midt-norske aktører i front på klima, energi og grønn innovasjon Trondheim kommune og Miljøstiftelsen ZERO inviterte 6. september næringsliv, organisasjoner, akademia og engasjerte innbyggere til klimafrokost i den ærverdige Rådhussalen i Trondheim folkebibliotek. 70 deltakere kunne la seg inspirere av innovatører, FoU-aktører, industribyggere, næringsaktører og offentlige aktører som hver for seg og sammen utvikler og bygger framtidas løsninger

Read more

St1 har i dag meddelt at de vil etablere biodrivstoffproduksjon basert på norsk skogsavfall i samarbeid med Treklyngen. Dermed får vi milliardinvesteringer i norsk industrivirksomhet, som vil levere 50 millioner liter bærekraftig biodrivstoff årlig til det norske markedet. – Etableringen av biodrivstoffabrikk på Hønefoss er en milepæl i det grønne skiftet. ZERO har lenge pekt på

Read more

ZERO var ikke særlig imponert over energimeldingen slik den ble lagt frem fra regjeringen. Men Stortinget har gjort en solid jobb, og i den endelige innstillingen fra energi- og miljøkomiteen er det mye å glede seg over. – ZERO hadde klare forventninger om en energimelding som skulle ta krafta i bruk og vise hvordan vi

Read more

 ZERO hadde store forventninger til  energimeldingen. Og arrangerte i begynnelsen av  mai, i samarbeide med Nelfo og EFO, et  heldagsseminar der en rekke aktører  kommenterte på innholdet. Meldingen var ment å  vise vei mot nullutslippssamfunnet, og ha en  konkret plan for utfasing av fossil energibruk i  alle sektorer. Den skulle legge frem en  hydrogenstrategi og vise

Read more

Den 27. april arrangerer ZERO temamøte om biodrivstoff i forum for fornybar transport, etterfulgt av et halvdagsseminar om norsk produksjon av flytende biodrivstoff. Forrige møte i forumet, 3. februar, kom over 150 personer for å høre om elektriske løsninger for tyngre kjøretøy, til denne biodagen er det allerede mer enn 130 påmeldte. Spørsmålene vi skal svare

Read more

Nå er det elbuss-uke i Oslo! På Youngstorget demonstreres elbuss og hurtiglading for nasjonale og lokale politikere, kollektivaktører fra hele landet og andre interesserte innbyggere. ZERO og Kollektivtrafikkforeningen inviterer til stort elbuss-seminar onsdag 6. april! Mandag 4. april: Interndag for ansatte i Volvo og Siemens, demo av hurtiglading og elbussturer Arrangører: Volvo og Siemens Sted: Youngstorget

Read more

ZERO og Kollektivtrafikkforeningen inviterer til seminar om elbuss og ladbar hybrid 6. april i Oslo. Det grønne skiftet til fornybar transport er i gang. Kollektivtrafikken leder an i skiftet til fornybare løsninger for tyngre kjøretøy, og flere kollektivselskaper har mål om i være fossilfri innen 2020. Stadig flere leverandører er klare til å levere utslippsfrie bussløsninger med

Read more

Løsningene eksisterer, og er på vei. På første møte i Forum for fornybar transport var det elektrifisering som sto på agendaen. Her fikk et fullstappet kulturhus en gjennomgang av løsninger for elektrifisering av transporten, hvor hele verdikjeden, fra batteri og infrastruktur til ferdige kjøretøy ble presentert.   Elbusser er lønnsomt Siemens og Volvo lanserte en

Read more

Direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF presenterte Oslo kommunes første planlagte pilotprosjekt for fossilfri anleggsdrift på gårsdagens ZEROfrokost. – På Lambertseter flerbrukshall vil vi benytte fossilfrie anleggsmaskiner, og i samarbeid med den entreprenøren som blir tildelt oppdraget finne hvordan vi kan gjennomføre dette, fortalte Grimsby. Oslo kommune har budsjettert midler til å

Read more

Frokostmøte onsdag 16. desember Enovas overordnede føringer fra 2017 og årene framover skal behandles i forbindelse med Energimeldingen. Riksrevisjonen har nylig redegjort for myndighetenes arbeid med energieffektivisering i bygg. Rapporten avdekker behov for å samordne virkemiddelbruken, samtidig som det rettes kritikk mot manglende energiresultater som følge av Enovas byggprogrammer. Politikerne har gitt Enova ansvar for

Read more

På Zerokonferansen ble et nytt initiativ for grønt skifte til fornybar tungtransport lansert. Et 70-talls aktører innen transportsektoren har underskrevet en erklæring der de forplikter seg til å velge fornybare transportløsninger. Aktørene som er med har en total omsetning på ca 300 mrd, og representerer en stor bredde i hele verdikjeden for transportører, leverandører og

Read more

Hvaler kommune er vinneren av «Årets lokale klimatiltak 2015» som i dag ble delt ut på Zerokonferansen i Oslo. Hvaler vinner prisen for tiltaket ”Hvaler solpark”, som involverer innbyggerne i omfattende utbygging av lokale solcelleanlegg godt koblet til nettet. Ordfører Eivind Normann Borge (Frp) mottok prisen under Zerokonferansen i Oslo. – Det er slike innovative

Read more

Her har vi samlet høydepunktene på årets Zerokonferanse for alle som er nysgjerrig på hvordan vi skal få til et grønt skifte i transportsektoren. Meld deg på her! Dag 1, tirsdag 27. oktober: Jorda rundt i solcellefly: Bertrand Piccard Spydspiss transport: Øystein Stray Spetalen, investerer stort i hydrogen Sofasamtale om fremtidens transportsystemer ZEROexpo – Norges største utstilling

Read more

Torfinn Belbo er ansatt som rådgiver innen fornybar energi og bio i ZERO. – Jeg har sterk tro på ZERO som miljøorganisasjon og er imponert over hvordan ZERO får gjennomslag for klimavennlige løsninger. Samme hvor store utfordringer vi står ovenfor i klimasammenheng, så må vi møte disse med konkret handling og konstruktivt arbeid, sier Torfinn Belbo.

Read more

Velkommen til frokostseminar om Grønt skifte til fornybar tungtransport Tungtransport utgjør en stor andel av utslippene fra transportsektoren, og er en av sektorene hvor utslippene har økt mest. Det finnes nå gode fornybare løsninger tilgjengelig, og fra 1. okt endres avgiftene slik at biodrivstoff på veigående transport skal bli mer konkurransedyktig. Forholdene ligger nå godt til rette for et grønt skifte

Read more