Kategori: Toppbanner

Det nærmer seg fremleggelse av handlingsplan for grønn skipsfart fra regjeringen. Sammen med 10 organisasjoner har vi sendt et fellesbrev med våre forventninger til denne handlingsplanen. Målene for handlingsplanen er tydelig formulert i regjeringsplattformen: «Legge frem en handlingsplan for grønn skipsfart med ambisjon om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030, herunder

Read more

I 2021 kommer de første ladbare kystruteskipene i Norge. De skal trafikkere 34 kystrutehavner mellom Bergen og Kirkenes. Vi har kartlagt hvordan havnene ligger an med å installere strøm til batterilading og landstrøm. Sammen med Norske Havner, Energi Norge og KS bedrift Energi har vi kartlagt brorparten av de 34 havnene langs Kystruta for å

Read more

ZERO lanserte denne uken rapporten «Nye forretningsmodeller for karbonfangt og -lagring». Her viser vi hvordan teknologien kan bli lønnsom og hvordan det på sikt kan bli uavhengig av offentlig støtte. – Målet med rapporten er å gi trygghet for dagens politikere til å investere i bygging nå, med visshet om at det ikke binder opp

Read more

Norges største grossist vil utvikle en transportkjede som er hel-elektrisk og utslippsfri, både på land, til sjøs og i omlastingen. Enova støtter prosjektet med 119 millioner kroner til bygging av to autonome transportferger. – Dette autonome transportfergeprosjektet viser vei for hva som er mulig å få til av helt utslippsfrie, framtidsrettede, gode klimaløsninger utviklet av

Read more

Innlegget ble opprinnelig trykket i Adresseavisen 6. mars. Av Torfinn Belbo, rådgiver for transport i miljøstiftelsen ZERO Gjennom tydelig politikk og kraftige virkemidler er elbilveksten i Norge en av våre største klimasuksesser. Den baner vei for elektrifiseringen av hele transportsektoren. En suksess-kostnad er at fordelen med gratis bompassering blir dyrere og dyrere, samtidig som alle

Read more

Ny gjennomgang gjort av NRK viser at flere kommuner er langt bakpå med arbeidet med å redusere klimagassutslipp. I 2008 ble Stortinget enige om et klimaforlik som innebærer en nasjonal utslippsreduksjon på 30 prosent innen 2020. Kommunene fikk da i oppdrag å utarbeide lokale klima- og energihandlingsplaner. Ordfører etterspør statlig støtte Drøye ti år senere

Read more

Etter flere år med stor interesse og mye arbeid med pilotprosjekter og anbud på elbusser, er endelig året kommet hvor utslippsfrie busser får sitt store gjennombrudd i kollektivtrafikken i Norge! I løpet av 2019 kommer mer enn 170 utslippsfrie busser i drift i Drammen, Kristiansand, Stavanger, Lillehammer, Trondheim, Romerike og Oslo. I nye bussanbud er

Read more

Enova lanserte på Enovakonferansen 30. januar en ny satsing på energi og klima i industrien. Satsingen skal bidra til å realisere prosessindustriens veikart og mål om nullutslipp innen 2050. For å få til dette vil Enova prioritere utvalgte, tematiske satsingsområder. Lanseringen er et viktig klimapolitisk grep, og i tråd med ZEROs forslag til virkemidler. De

Read more

Ønsker du innblikk i en av Norges viktigste miljøstiftelser, nyttig arbeidserfaring fra organisasjonslivet og å bidra i klimasaken? Da bør du søke som praktikant til Zerokonferansen 2019.  6. og 7. november skal miljøstiftelsen ZERO gjennomføre Zerokonferansen – vårt flaggskip og Norges største og viktigste møteplass for alle som er opptatt av klima. I den anledning

Read more

Dennis Klausen Fjellseth og Caroline Dokken Wendelborg er ansatt som kommunikasjonsrådgivere i ZERO, og er allerede godt i gang! Dennis skal jobbe med kommunikasjon opp mot politikk og næringsliv, og Caroline med digitale flater og sosiale medier. – Jeg er svært glad for å få Dennis og Caroline på laget. De har spisskompetanse på hver

Read more

Norled og Statens Vegvesen har signert kontrakten for utvikling og bygging av verdens første hydrogen-elektriske ferge. Fergen skal gå i trafikk på riksveg 13 i Rogaland mellom Hjelmeland-Nesvik-Skipavik fra 2021. – Med denne signeringen kommer arbeidet med verdens første hydrogenferge i gang. Jeg vil gratulere Statens Vegvesen og Norled, og ønske lykke til med gjennomføringen

Read more