Kategori: Toppbanner

Velkommen til å delta i Årets lokale klimatiltak – en klimakonkurranse for kommunesektoren som arrangeres av KS, Kommunalbanken og Miljøstiftelsen ZERO. Konkurransen arrangeres for å skape oppmerksomhet om gode klimaløsninger i store og små norske kommuner og i fylkeskommunene. Vi vil vise fram ambisiøse prosjekter for å begeistre og inspirere! De tre beste prosjektene blir

Read more

Tankesmien Agenda og Miljøstiftelsen ZERO arrangerte frokostseminaret «Rettferdig omstilling i det grønne skiftet» tirsdag 11.juni.  Det ble blant annet diskutert hvordan skatter og avgifter både kan være grønne og rettferdige, hvordan vi skal sørge for at klimavennlige jobber også er trygge, samtidig hvordan skape trygghet for at grønnere økonomi ikke betyr færre jobber, og hvordan vi

Read more

Torsdag ettermiddag seiler MS «Kongen» ut fra Aker brygge til Horten for å bygges om til batterielektrisk drift. Dermed går startskuddet for at landets største bilfrie passasjersamband, Nesoddbåtene, blir utslippsfritt i løpet av 2019, melder kollektivselskapet Ruter på sine nettsider. – Ruter viser nok en gang muskler hva angår grønn omstilling og er nå endelig

Read more

Næringsaktørene kan levere mange løsninger – men er politikerne villige til å levere virkemidlene? Det var blant spørsmålene som ble debattert på første dag av årets arrangement i regi av Norsk Hydrogenforum på Plaza hotell i Oslo. Årets hydrogenkonferanse samlet rundt 200 viktige aktører til påfyll og debatt om en viktig klimaløsning – utslippsfritt hydrogen.

Read more

ZERO skal styrke staben på transportområdet og søker nå seniorrådgiver/rådgiver for transport. Miljøstiftelsen ZERO jobber med å fremme utviklingen av nullutslippsløsninger i transportsektoren, og en overgang fra fossile til fornybare løsninger. Vi søker deg som ønsker å bli en del av vårt team av dyktige rådgivere, og som motiveres av tanken på å bane vei

Read more

Logistikkselskapet DB Schenker åpnet onsdag «Oslo City Hub». Målet er at all varedistribusjon fra terminalen skal være utslippsfri innen utgangen av 2020. Bygget ved logistikkterminalen på Fillipstadkaia er på rundt 460 kvadratmeter, består av containere og er tilrettelagt for effektiv varehåndtering. Allerede fra oppstarten skal den levere 80 % utslippsfri distribusjon innenfor Ring 3 i hovedstaden.

Read more

Miljøstiftelsen ZERO søker ny fagsjef klimapolitikk! Som fagsjef klimapolitikk skal du, i samspill med leder Marius Holm, lede ZEROs faglige og politiske arbeid. Du vil få ansvar for å utvikle og kvalitetssikre ny politikk og koordinere ZEROs arbeid med politisk påvirkning. Du skal også være pådriver for at ZERO er faglig oppdatert og til enhver

Read more

Oppdatert 09:06, 7.5.19    Oppdatert kl 19:30, 7.5.19 Fornybar energi er vår viktigste klimaløsning Fornybar energi utgjør 26% av den totale strømproduksjonen i 2018, av dette står vindkraft for 5,6%. Fossil energibruk står for rundt ¾ av klimagassutslippene. Skal vi unngå skadelig global oppvarming, må vi halvere utslippene våre innen 2030. Da må den globale

Read more

Av: Christine Holtan Bøgh, fagansvarlig for transport i Miljøstiftelsen ZERO Kronikken ble først publisert i Dagsavisen 15. april 2019 Norsk elbilsatsing gir resultater både i form av utslippskutt, inspirasjon og erfaringsoverføring over landegrenser. I mars var tre av fire nye personbiler i Oslo elektriske, og nær 60 prosent i landet sett under ett. Drømmen om

Read more

24. og 25. april samlet aktører fra den norske og internasjonale hydrogenbransjen seg i Tyssedal for å oppdatere hverandre om pågående prosjekter, og for å diskutere mulige samarbeid fremover. Hovedtema for årets treff var hvordan større volumer av utslippsfritt hydrogen kan bli realisert de neste årene. Sindre Østby Stub og Anne Marit Post-Melbye, rådgivere i

Read more

Av Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO Dette innlegget stod først på trykk i Stavanger Aftenblad, 3. april 2019. I 2014 fikk vi den første elfergen. Bare sju år senere, i 2021, vil drøyt 70 ferger med batteri være i drift rundt om i Norge. Nesten alle er designet og bygget i Norge. Nå kan regjeringen

Read more

Det nærmer seg fremleggelse av handlingsplan for grønn skipsfart fra regjeringen. Sammen med 10 organisasjoner har vi sendt et fellesbrev med våre forventninger til denne handlingsplanen. Målene for handlingsplanen er tydelig formulert i regjeringsplattformen: «Legge frem en handlingsplan for grønn skipsfart med ambisjon om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030, herunder

Read more

I 2021 kommer de første ladbare kystruteskipene i Norge. De skal trafikkere 34 kystrutehavner mellom Bergen og Kirkenes. Vi har kartlagt hvordan havnene ligger an med å installere strøm til batterilading og landstrøm. Sammen med Norske Havner, Energi Norge og KS bedrift Energi har vi kartlagt brorparten av de 34 havnene langs Kystruta for å

Read more

ZERO lanserte denne uken rapporten «Nye forretningsmodeller for karbonfangt og -lagring». Her viser vi hvordan teknologien kan bli lønnsom og hvordan det på sikt kan bli uavhengig av offentlig støtte. – Målet med rapporten er å gi trygghet for dagens politikere til å investere i bygging nå, med visshet om at det ikke binder opp

Read more

Norges største grossist vil utvikle en transportkjede som er hel-elektrisk og utslippsfri, både på land, til sjøs og i omlastingen. Enova støtter prosjektet med 119 millioner kroner til bygging av to autonome transportferger. – Dette autonome transportfergeprosjektet viser vei for hva som er mulig å få til av helt utslippsfrie, framtidsrettede, gode klimaløsninger utviklet av

Read more

Innlegget ble opprinnelig trykket i Adresseavisen 6. mars. Av Torfinn Belbo, rådgiver for transport i miljøstiftelsen ZERO Gjennom tydelig politikk og kraftige virkemidler er elbilveksten i Norge en av våre største klimasuksesser. Den baner vei for elektrifiseringen av hele transportsektoren. En suksess-kostnad er at fordelen med gratis bompassering blir dyrere og dyrere, samtidig som alle

Read more

Ny gjennomgang gjort av NRK viser at flere kommuner er langt bakpå med arbeidet med å redusere klimagassutslipp. I 2008 ble Stortinget enige om et klimaforlik som innebærer en nasjonal utslippsreduksjon på 30 prosent innen 2020. Kommunene fikk da i oppdrag å utarbeide lokale klima- og energihandlingsplaner. Ordfører etterspør statlig støtte Drøye ti år senere

Read more

Etter flere år med stor interesse og mye arbeid med pilotprosjekter og anbud på elbusser, er endelig året kommet hvor utslippsfrie busser får sitt store gjennombrudd i kollektivtrafikken i Norge! I løpet av 2019 kommer mer enn 170 utslippsfrie busser i drift i Drammen, Kristiansand, Stavanger, Lillehammer, Trondheim, Romerike og Oslo. I nye bussanbud er

Read more

Enova lanserte på Enovakonferansen 30. januar en ny satsing på energi og klima i industrien. Satsingen skal bidra til å realisere prosessindustriens veikart og mål om nullutslipp innen 2050. For å få til dette vil Enova prioritere utvalgte, tematiske satsingsområder. Lanseringen er et viktig klimapolitisk grep, og i tråd med ZEROs forslag til virkemidler. De

Read more

Ønsker du innblikk i en av Norges viktigste miljøstiftelser, nyttig arbeidserfaring fra organisasjonslivet og å bidra i klimasaken? Da bør du søke som praktikant til Zerokonferansen 2019.  6. og 7. november skal miljøstiftelsen ZERO gjennomføre Zerokonferansen – vårt flaggskip og Norges største og viktigste møteplass for alle som er opptatt av klima. I den anledning

Read more

Dennis Klausen Fjellseth og Caroline Dokken Wendelborg er ansatt som kommunikasjonsrådgivere i ZERO, og er allerede godt i gang! Dennis skal jobbe med kommunikasjon opp mot politikk og næringsliv, og Caroline med digitale flater og sosiale medier. – Jeg er svært glad for å få Dennis og Caroline på laget. De har spisskompetanse på hver

Read more

Norled og Statens Vegvesen har signert kontrakten for utvikling og bygging av verdens første hydrogen-elektriske ferge. Fergen skal gå i trafikk på riksveg 13 i Rogaland mellom Hjelmeland-Nesvik-Skipavik fra 2021. – Med denne signeringen kommer arbeidet med verdens første hydrogenferge i gang. Jeg vil gratulere Statens Vegvesen og Norled, og ønske lykke til med gjennomføringen

Read more