Kategori: Toppbanner

Statsbudsjettet og 1,5 gradersrapporten fra FNs klimapanel ble lagt fram samtidig  mandag 8.oktober. Vi kan trygt si at budsjettet bærer preg av at det er skrevet før rapporten kom. I praksis styrer Statsbudsjettet mot 3 graders oppvarming, noe som står i grell kontrast til alvoret og hastverket i 1,5 gradersrapporten. Av daglig leder i miljøstiftelsen

Read more

At oljeeksportøren Norge leder an i utfasingen av olje, ser noen som et paradoks. Vi burde se det som en selvfølge. Av Marius Holm, daglig leder i miljøstiftelsen ZERO Regjeringen har som mål at halvparten av lastebilsalget i Norge skal være nullutslippskjøretøy i 2030. Det høres ambisiøst ut, når det bare finnes en håndfull elektriske

Read more
Presentasjoner Zerokonferansen 2018 PROGRAM ONSDAG 7. NOVEMBER   9.00–10.00 Towards a Zero Emission Future Hoesung Lee Chair, IPCC Michael Liebreich Chairman and CEO, Liebreich AssociatesGlobal Trends in Clean Energy and Transportation 10.15–11.15 Breaking the Barriers to the Energy Transition Eldar Sætre CEO, EquinorVerden i endring. Equinor i endring Samtale: Eldar Sætre og Marius Holm Natznet Tesfay
Read more