Kategori: Ukategorisert

In 2019 Oslo is the European Green Capital, thanks to – among other things – the Norwegian car market being electrified at a record pace. The next ambition for Oslo is to become a zero emission city in 2030 and to electrify all urban transportation – vans, trucks, buses, ferries and heavy contruction machines. In

Read more

Norges største grossist vil utvikle en transportkjede som er hel-elektrisk og utslippsfri, både på land, til sjøs og i omlastingen. Enova støtter prosjektet med 119 millioner kroner til bygging av to autonome transportferger. – Dette autonome transportfergeprosjektet viser vei for hva som er mulig å få til av helt utslippsfrie, framtidsrettede, gode klimaløsninger utviklet av

Read more

Ny gjennomgang gjort av NRK viser at flere kommuner er langt bakpå med arbeidet med å redusere klimagassutslipp. I 2008 ble Stortinget enige om et klimaforlik som innebærer en nasjonal utslippsreduksjon på 30 prosent innen 2020. Kommunene fikk da i oppdrag å utarbeide lokale klima- og energihandlingsplaner. Ordfører etterspør statlig støtte Drøye ti år senere

Read more

Ønsker du innblikk i en av Norges viktigste miljøstiftelser, nyttig arbeidserfaring fra organisasjonslivet og å bidra i klimasaken? Da bør du søke som praktikant til Zerokonferansen 2019.  6. og 7. november skal miljøstiftelsen ZERO gjennomføre Zerokonferansen – vårt flaggskip og Norges største og viktigste møteplass for alle som er opptatt av klima. I den anledning

Read more

Sted: Stratos, Oslo Tid: 09:15 – 15:15 Nye Veier og klimastiftelsen ZERO arrangerer seminar og workshop om utslippskutt fra veibygging. Skal vi lykkes, må vi ha med leverandører, entreprenører, teknologimiljøer, rådgivere osv. Hvordan skal vi bygge veier som er i tråd med klimamålene i Nasjonal Transportplan og Parisavtalen? Nye Veier og ZERO ønsker dialog og samarbeid

Read more

Dennis Klausen Fjellseth og Caroline Dokken Wendelborg er ansatt som kommunikasjonsrådgivere i ZERO, og er allerede godt i gang! Dennis skal jobbe med kommunikasjon opp mot politikk og næringsliv, og Caroline med digitale flater og sosiale medier. – Jeg er svært glad for å få Dennis og Caroline på laget. De har spisskompetanse på hver

Read more

Norled og Statens Vegvesen har signert kontrakten for utvikling og bygging av verdens første hydrogen-elektriske ferge. Fergen skal gå i trafikk på riksveg 13 i Rogaland mellom Hjelmeland-Nesvik-Skipavik fra 2021. – Med denne signeringen kommer arbeidet med verdens første hydrogenferge i gang. Jeg vil gratulere Statens Vegvesen og Norled, og ønske lykke til med gjennomføringen

Read more

– Landstrømanlegg er grunnleggende infrastruktur for lavutslippssamfunnet, og fremover må det bygges ut langs hele kysten, sier teknologiansvarlig Marius Gjerset i Zero. Landstrømanlegget på Vippetangen i Oslo har stått klar siden desember, og ble tirsdag tatt i bruk for første gang av Stena Saga. Anlegget innebærer at danskefergene i fremtiden kan slå av hjelpemotorene og

Read more

    Norge har den mest utviklede klyngen av bedrifter som satser på fornybar energi i utviklingsland av de skandinaviske landene. Vi kan likevel lære av dansk og svensk politikk for å fremme slike investeringer, viser ny rapport Multiconsult har utarbeidet for ZERO, Solenergiklyngen og Norfund. I rapporten “Scandinavian Investments in Renewable Energy in Developing

Read more

Norge må kutte utslipp i industrien. Ikke fordi det er lett, men fordi det er vanskelig. Hvis verdens industri skal bli utslippsfri i 2050, må noen ha løsningene i 2030. Av Marius Holm, daglig leder i miljøstiftelsen ZERO Det ryker fortsatt fra fabrikkpipene, innerst mellom fjord og fjell i det norske kraftriket. Men røyken farger

Read more

  Før Zerokonferansen utfordret Siv Jensen ZERO på hvordan vi skal løse verdens plastproblemer. I dag fikk hun overlevert svarene. – Siv Jensen kom med en viktig utfordring til oss. Plast er et genialt produkt, men også et stort forsøplings- og klimaproblem. Plast sprer seg i næringskjedene, og kan true mulighetene til å skaffe folk

Read more

Flora kommunes utviklingsprosjekt for utslippsfri hurtigbåt ble kåret til Årets lokale klimatiltak som ble delt ut på Zerokonferansen i kveld. Andreplassen gikk til Båtsfjord kommune for fornybar kraft til fiskeflåten, og Trøndelag fylkeskommune fikk tredjeplassen for prosjektet framtidens hurtigbåt. Vinnerne av Årets lokale klimatiltak og juryen. Fv: Morten Berntsen, Trøndelag fylkeskommune, Geir Knutsen, Båtsfjord kommune,

Read more

Yara Birkeland fikk Næringslivets klimapris 2018 Næringslivets klimapris 2018 gikk til Yara og Kongsberggruppen for det elektriske og autonome skipet Yara Birkeland. Prisen ble delt ut på Zerokonferansen av NHO, NTNU og ZERO. Yara Birkeland er verdens første elektriske og selvkjørende containerskip. Ved å bygge ett batteridrevet og selvkjørende containerskip fjerne man utslippene fra skipstransporten og bidrar til

Read more

Havvind – Norges neste offshoreeventyr? ABB og ZERO lanserer et notat som viser hva storskala havvind kan bety for utslippskutt og næringsmuligheter. Notatet peker på at tre gigawatt (GW) havvind i Norge i 2030 blant annet kan redusere utslippene fra offshoresektoren med en tredel og skape teknologieksport for 50 milliarder kroner. – Med storskala havvindproduksjon

Read more

ZERO fornyer styret med flere erfarne og dyktige krefter som vil være med på å løfte og styrke organisasjonen videre. Inn kommer Thina Saltvedt, Mette Vågnes Eriksen og Bjørnar Kruse. Alle har på ulike måter verdifull erfaring fra klimafeltet. I tillegg overtar Erik Sauar som ny styreleder etter Erik Espeset, som takker av etter et

Read more
Tre sterke kandidater til Næringslivets klimapris 2018 Næringslivets klimapris deles i år ut for femte gang. Prisen er et samarbeid mellom NHO, NTNU og ZERO. Til årets pris fikk vi inn 20 nominasjoner fordelt på 18 ulike tiltak. Nytt av året er at vi går ut med topp tre nominerte, og kårer vinneren blant dem på
Read more

Det var meget stor interesse for seminaret “Hvordan elektrifisere maritim sektor?”, som ble avholdt i Bergen 15.okt. Rundt 200 deltagere fra kraftbransjen, rederier, verft, offentlige innkjøpere, fylkeskommuner, politikere, presse m.fl. var samlet for å diskutere hvordan vi skal klare å bygge ut landstrøm og nødvendig nett langs hele kysten. Veksten i antall elferger er et eksempel

Read more

ZERO mener Norge kan gjøre størst global forskjell ved å skape grønne markeder, utvikle utslippsfri industri og investere i fornybar energi i vekstøkonomier. Vi forventer at regjeringen leverer på disse områdene i statsbudsjettet. Det er store forventninger knyttet til statsbudsjettet for 2019, som presenteres 8. oktober. Budsjettet er det første etter at Venstre gikk inn

Read more

Arbeiderpartiet har flyttet seg i klimapolitikken. Det burde Høyre applaudere. Aldri har muligheten vært større for en effektiv norsk klimapolitikk som kutter milliarder, ikke millioner tonn CO2. Av Marius Holm, daglig leder i ZERO. Kronikken stod på trykk i Dagsavisen/Nye Meninger 18.juli 2018. Høyres klimapolitiske talsmann, Stefan Heggelund, har både etterlyst Jens Stoltenbergs linje i Arbeiderpartiets

Read more

Av Marius Holm, daglig leder i miljøstiftelsen ZERO  Trykket i DN den 25.juni 2018. Oljekutt kan kutte utslipp, men effekten er usikker og uansett liten. Skal klimaet reddes, må oljen konkurreres ut.  En gruppe dyktige økonomer, Taran Fæhn med flere, argumenterer i en artikkel i Samfunnsøkonomen godt for at kutt i norsk oljeproduksjon kan være

Read more

Regjeringen har i dag besluttet å støtte videre forprosjektering av CO2-fangst og lagring ved forbrenningsanlegget på Klemetsrud. Anlegget er eid av Oslo kommune og Fortum. – Dette er gode nyheter og en etappeseier. Nå kan vi gå videre med forprosjektering av to anlegg, noe som er viktig for å realisere karbonfangst og -lagring (CCS) i

Read more

  13.-17.august arrangeres Arendalsuka 2018 og ZERO er i år, som tidligere år, godt representert. I samarbeid med andre aktører arrangerer vi spennende seminarer og frokostmøter om blant annet elektrisk mobilitet og finansbransjens rolle i en grønn omstilling. Våre flinke fagfolk vil også bidra på en rekke eksterne arrangementer hele uken. For en fullstendig oversikt, les

Read more

7. – 8. NOVEMBER 2018 SKUR 13, OSLO Vi er fremdeles Norges største og viktigste møteplass for alle som er opptatt av klima. Men i år gjør vi det litt annerledes. Vi har fylt to dager med program slik at du nå selv kan velge din konferanseopplevelse. Du kan høre på foredrag, delta aktivt i

Read more

I natt har EU-landene blitt enige om et nytt fornybardirektiv. Det innebærer at målet for utbygging av fornybar energi i Europa øker til 32 prosent innen 2030. Dagens mål er 20 prosent innen 2020.  Miljøstiftelsen Zero mener ambisjonsøkningen er svært gledelig, og vil føre til store investeringer i fornybar energi og store utslippskutt i årene

Read more

Nordic businesses, financial sector and NGOs call for the EU to update targets for net-zero greenhouse gas emissions Today Nordic businesses, the financial sector and NGOs are calling on the EU and its Member States to make the European Union Paris Agreement-proof, by setting and agreeing on new, sufficiently ambitious climate targets. Update december 17.th

Read more