Kategori: Ukategorisert

Innlegget var på trykk i Dagens Næringsliv, 29.juli 2016. Skrevet av Marit Kristine Vea, rådgiver i ZERO. I 2016 vil det offentlige trolig anskaffe for over 500 milliarder kroner. Offentlig sektor er dermed en svært viktig kunde for svært mange av landets bedrifter og ved å stille miljøkrav skaper det offentlige økt etterspørsel etter bedre

Read more

De siste årene har elbiler fått mye oppmerksomhet. Salget har økt i Norge, og elbil har blitt normalt, selv om bare ca. 3 % av alle bilene er elektriske. Det kommer elektriske busser, ferger og lastebiler, og vi kan forvente billigere og bedre elbiler i årene som kommer. Hurtiglading gjør at elbil kan brukes til

Read more

Mandag 27. juni kom gladsaksen at to av Helsingborg-Helsingör fergene nå bygges om til batteri-elektrisk drift. Med over 4 MWh batteripakke på hver av fergene blir dette verdens største batteridrevne ferger. Fergene, som i sin tid ble bygget i Norge for 25 år siden, har fram til nå gått på fossil diesel, men i løpet av

Read more

Nye ansatte i ZERO ZERO har den siste tiden styrket laget med fire nyansatte, noe vi er svært fornøyd med. Særlig innen fornybar energi får vi ny kapasitet. Fagansvarlig for fornybar energi Einar Wilhelmsen. Han har tidligere jobbet i ZERO som avdelingsleder for fornybar energi, og kommer fra jobben som seniorrådgiver i Forskningsrådet hvor han jobbet med

Read more

Frokostmøte om elbildeling. Kan biler på deling gi oss bedre byer å bo i? Tid: Torsdag 19. mai kl.08:00-10:00. Frokost serveres fra kl.08:00, programmet starter kl.08:30. Sted: Møterom Akerselva, 3. etasje hos Aspelin Ramm, Vulkan 16 (se kart) Påmelding: Fyll ut dette skjema på nett innen 18.5   Aspelin Ramm, ZERO og Hertz BilPool har i prosjektet “Elbildeling,

Read more

NORGE 203040 KOALISJONEN  – NORSK NÆRINGSLIV FOR GRØNN OMSTILLING 19 ledende norske bedrifter etablerer nå Norge 203040 Koalisjonen, et langsiktig initiativ med mål om å peke på forretningsmuligheter og bidra til klimaløsninger på veien til lavutslippssamfunnet. Initiativet er en pådriver for at Norge skal nå målet om 40 % utslippskutt innen 2030, og sist uke

Read more

Den 4. mai arrangerer Statens vegvesen, sammen med ZERO, et arbeidsseminar om hydrogenferje. Bakgrunnen er at Statens vegvesen har fått i oppdrag å evaluere muligheten for å utlyse en anbudskonkurranse for å utvikle og sette i drift den første hydrogenferga i Norge, på lignende vis som batteriferga Ampere ble satt i drift. Figur 1 Batteriferga

Read more

  Ønsker du innblikk i en av Norges viktigste miljøstiftelser, nyttig arbeidserfaring fra organisasjonslivet og å bidra i klimasaken? Miljøstiftelsen ZERO skal gjennomføre sitt flaggskip – Zerokonferansen – 23. -24. november 2016. I tillegg viderefører vi vårt utstillingskonsept- ZEROexpo- en nullutslippsutstilling. I den sammenheng er vi ute etter fleksible og dyktige personer som kan hjelpe

Read more

  Mandag 2.mai 09.00-15.00 Festsalen, Håndverkeren, Oslo Påmelding innen fredag 29 april   ZERO arrangerer et heldagsseminar om energimeldingen og du er hjertelig velkommen!   Overordnede spørsmål for dagen er: Tar energimeldingen oss til lavutslippssamfunnet? Løser meldingen utfordringen med å fase ut fossil energibruk? Hva skal erstatte sertifikatsystemet? Vil markedet løse en utrulling av klimateknologi

Read more

– Vi trenger biokull for å fase ut fossilt i prosessindustrien, vi trenger biodrivstoff for å fase ut fossilt i transporten og vi trenger nye investeringer i norsk skogindustri. Dette prosjektet er et kinderegg! Elkem, Treklyngen, Avinor og energiselskapet Vardar inngår et samarbeid på Hønefoss for å utvikle en helt ny verdikjede for industriell produksjon

Read more

Pressemelding fra ZERO: Kraftløs energimelding Regjeringens energimelding ble i dag lagt frem på en pressekonferansen på Rånåsfoss kraftverk. Et av meldingens viktigste formål var å vise veien til lavutslippssamfunnet. Men meldingen ser ikke energipolitikken og klimapolitikken i sammenheng, og fremstår som kraftløs. – Energimeldingen burde vært et viktig klimapolitisk virkemiddel for Regjeringen. Siden 1990 har

Read more

Regjeringen la i dag frem Stortingsmelding om forvaltningen av Statens Pensjonsfond Utland (SPU). Det åpnes ikke for investeringer i såkalt unotert infrastruktur, noe som utelukker investeringer i blant annet fornybar energi. – Her sier Finansdepartementet nei til å ta posisjon i et av verdens sterkest voksende markeder. Det er håpløst umoderne. Nitti prosent av investeringene

Read more

Nå er det elbuss-uke i Oslo! På Youngstorget demonstreres elbuss og hurtiglading for nasjonale og lokale politikere, kollektivaktører fra hele landet og andre interesserte innbyggere. ZERO og Kollektivtrafikkforeningen inviterer til stort elbuss-seminar onsdag 6. april! Mandag 4. april: Interndag for ansatte i Volvo og Siemens, demo av hurtiglading og elbussturer Arrangører: Volvo og Siemens Sted: Youngstorget

Read more

Publisert på Aftenposten.no 4. mars 2016. Av Marius Holm, daglig leder i miljøstiftelsen ZERO I følge grønn skattekommisjon bør Norge ha Europas billigste diesel og verdens høyeste avgift på elbil. Sånn går det når økonomene misforstår oppgaven. I disse dager finpusser alle som mener noe om klima-, energi- og transportpolitikk sine høringsuttalelser til Grønn skattekommisjons utredning

Read more

Åpnet “ladeløype” gjennom Setesdal RV 9 er gjennomfartsåra i Setesdal. Den er under stadig utbygging med fleire parsellar som no får gult strek slik ein stamveg fortener. Det er no 60-70 000 el.bilar i Noreg og det er no ingen grunn til å ikkje legge vegen igjennom Setesdal for dei. Setesdal har no fenge hurtigladestasjonar fordelt utover dalen. Desse ladestasjonane

Read more

Velkommen til ZEROfrokost om Grønn skattekommisjon! Grønn skattekommisjon har lagt frem NOUen om et grønnere skattesystem, «Sett pris på miljøet». Hva vil forslaget bety dersom det blir gjennomført, og vil politikerne gjennomføre det?   Tid: 14. mars kl 08.00-09.00. Frokost serveres fra 07.30 Sted: Høyres Hus, Stortingsgata 20, Oslo. Påmelding her   I klimapolitikken ønsker vi

Read more

ZERO inviterer til Forum for fossilfri plast. Arrangementet er i samarbeid med Nordiske bioplastforening, som presenterer deres arbeid for bioplast i Norden. Gode fornybare og resirkulerte alternativer er i økende grad tatt i bruk også i Norge. Men det er fortsatt et stykke igjen til de fossilfrie plastløsningene har fullt markedsgjennombrudd. Manglende kunnskaper om løsningene er fortsatt én

Read more

Nasjonal transportplan for grønt skifte Transportetatene har i dag lagt fram forslag til ny nasjonal transportplan (NTP), og foreslår betydelige skritt for grønt skifte i transportsektoren. Dersom dette skal gjennomføres må virkemiddelbruken forsterkes kraftig. – Med dette forslaget viser transportetatene at de har forstått hvordan vi skal få et grønt skifte i transportsektoren. De sier

Read more

Verdens største produsent av fornybar plast, Braskem, kommer til Norge. I den forbindelse inviterer vi til et miniseminar om fossilfri plast med Martin Clemesha og Brendan Hill fra hovedkontoret til Braskem i Europa. I foredraget fra Martin Clemesha og Brendan Hill får du høre siste nytt fra internasjonale utviklingen på fornybar plast, og det blir en veldig god anledning

Read more

  Ønsker du innblikk i en av Norges viktigste miljøstiftelser, nyttig arbeidserfaring fra organisasjonslivet og å bidra i klimasaken? Miljøstiftelsen ZERO skal gjennomføre sitt flaggskip – Zerokonferansen – 23. -24. november 2016. I tillegg til å videreføre sitt utstillingskonsept- ZEROexpo- en nullutslippsutstilling. I den sammenheng er vi ute etter fleksible og dyktige personer som kan

Read more

Direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF presenterte Oslo kommunes første planlagte pilotprosjekt for fossilfri anleggsdrift på gårsdagens ZEROfrokost. – På Lambertseter flerbrukshall vil vi benytte fossilfrie anleggsmaskiner, og i samarbeid med den entreprenøren som blir tildelt oppdraget finne hvordan vi kan gjennomføre dette, fortalte Grimsby. Oslo kommune har budsjettert midler til å

Read more

Marit kommer fra jobben som byårdssekretær for Venstre i avdeling for miljø og samferdsel, hvor hun jobbet for Guri Melby (V). Tidligere har hun jobbet som politisk rådgiver i Fremtiden i våre hender (FIVH) med ansvar for blant annet samferdsels- og petroleumspolitikk. Hun var også Venstres valgkampsekretær i Trondheim og Sør-Trøndelag ved kommune- og fylkestingsvalget i

Read more

Kunnskap er makt, og klima- og energifeltet beveger seg raskt. Gårsdagens sannheter er utdatert i morgen. Vårt mål er at etter å ha deltatt på Zeroakademiet skal du være oppdatert og ha kunnskap om viktige deler av dagens forskning, klimaløsninger og klimapolitikk. Med tverrfaglig kunnskap om dagens klima- og energipolitikk og fremtidens klimaløsninger, er du

Read more

ZEROs frokostseminar om veien videre for Enova ble gjennomført i morgentimene onsdag 16. desember. Her fikk de vel 100 frammøtte deltakerne høre innlegg om scenarioer for nullutslipp fra transportsektoren innen 2030, status og behov for virkemidler for nullutslippskjøretøy, og en gjennomgang av Riksrevisjonens rapport om myndighetenes arbeid med energieffektivisering i bygg. Møtet endte i debatt

Read more

Norge har, under klimaforhandlingene her i Paris, foreslått en rekke mekanismer for å finansiere klimatiltak. Regjeringen vil fortsette regnskogssatsningen, potensielt øke bidraget i Det grønne klimafondet, doble forskning på fornybar energi, bidra med midler til en ny form for kvotemekanisme for u-land, finansiere kraft i Afrika, øke kutt-ambisjonene og evaluere disse hvert femte år. Dette

Read more