Kategori: ZERO17

Hvordan har engangsavgiften blitt endret sammenlignet med øvrige avgiftsendringer? På hvilken måte har det økende salget av elbiler påvirker statens inntekter? Dette har Sveinung Kvalø i COWI utredet for ZERO. Hensikten med notatet er å belyse endringer i engangsavgiften sammenlignet med øvrige avgiftsendringer, og på hvilken måte det økende salget av elbiler påvirker statens inntekter. Hovedvekten

Read more

Etter et snaut tiår med lokale klimaplaner er både små og store norske kommuner i gang med klimatiltak. Men det er stort sprik i laget – noen storbyer, fylker og enkeltkommuner er pådrivere for klimaløsninger, mens mange henger etter. Byer leder sterkest an i det grønne skiftet både i Norge og internasjonalt. Hvorfor er det

Read more
Sør-Trøndelags store elbuss-satsing ble kåret til Årets lokale klimatiltak. Prisen deles ut av KS og Miljøstiftelsen ZERO i deres årlige klimakonkurranse for kommunesektoren som ble delt ut på Zerokonferansen. Andreplassen gikk til Oslo for klimabudsjettet, og Sarpsborg kommune fikk tredjeplassen for innkjøp av fossilfrie kommunale kjøretøy. Miljøkrav i anbud gir første store utrulling av elbuss
Read more
Bli en av 50 spydspisser fra inn- og utland som viser frem klimateknologi og løsninger den 31. oktober og 1. november 2017 på Youngstorget. ZEROexpo er en unik arena for klimaløsninger som viser frem det nyeste innen null- og lavutslippsteknologi og smarte løsninger. I år viser utstillingen klimaløsninger innen fossilfri transport, smarte byer, bioenergi og fornybare
Read more

Næringslivets klimapris 2016 gikk til Borregaard Nå går startskuddet for årets nominasjon! Prisen deles ut på Zerokonferansens dag 1, den 31. oktober.  Næringslivet er sentrale i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Formålet med denne prisen er å oppmuntre til klimavennlig innovasjon og nyskaping i norske bedrifter, samt gi oppmerksomhet til bedrifter som har skapt gode resultater på området.

Read more