Kategori: ZERO18

Zerokonferansen er et politisk verksted!I år tok vi flere grep for å fornye Zerokonferansen - vi flyttet til Skur13, gjorde om på programformatet vårt og flyttet utstillingene inn i konferanselokalene. Men noen ting endrer seg ikke: Zerokonferansen skal fortsatt være den viktigste arenaen for lanseringer av nye nullutslippsløsninger, et sted der politikerne kommer med tydelige
Read more